[1 E 53 NDM 5] - Grandvillars (Territoire de Belfort, France) - État civil (Mariages) | 1863 - 1869

Transcription
Périodes

Participer à l'indexation [1 E 53 NDM 5] - Grandvillars (Territoire de Belfort, France) - État civil (Mariages) | 1863 - 1869