Landbouw en veeteelt op eigen grondbezit zijn vele eeuwen lang het hoofd-bestaansmiddel van de familie geweest, vaak met belangrijke functies in het plaatselijk en regionaal bestuur als nevenactiviteit. Heel geleidelijk hebben steeds meer leden van de familie de weg gevonden naar beroepen in het open-baar bestuur, de handel, de dienstverlening en naar academische en aanverwante beroepen.

Lange tijd heeft het woongebied van de familie zich niet verder uitgestrekt dan het Duitse Rijnland en het aangrenzende deel van Nederland. Pas vanaf de 19e eeuw begon zij zich over grotere afstanden te verspreiden, naar verdere gebieden in Duitsland en Nederland, maar ook naar andere landen in en buiten Europa.

Het boek is een uitgave van de Stichting Van de Sandt (ISBN 978-90-806790-0-9). Het telt, in hardcover, 336 pagina’s en bevat een groot aantal foto’s en andere afbeeldingen. De prijs bedraagt € 40,- ( € 8,50 binnenlandse verzendkosten). Men kan het boek bestellen bij de Stichting Van de Sandt, Cassandraplein 30, 5631 BB Eindhoven, of per e-mail info@vandesandt.org, onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag naar bankrekening 181167 (IBAN: NL62INGB0000181167; BIC: INGBNL2A)  van de Stichting Van de Sandt.

Zie ook de website van de Stichting Van de Sandt: www.vandesandt.org

Max van de Sandt