De genealogie blog : Geschiedenis en genealogie http://actueel.geneanet.org/index.php/ nl Fri, 22 May 2015 05:15:04 +0200 Geneanet 2012 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Dotclear Cursussen genealogie en paleografie in Rotterdam http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/12/Cursussen-genealogie-en-paleografie-in-Rotterdam.html urn:md5:e46104a5f4f7640381af1d4f6cd01e09 Wed, 04 Dec 2013 07:46:00 +0100 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><img title="Cursussen genealogie en paleografie in Rotterdam" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="Cursussen genealogie en paleografie in Rotterdam" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2013/NL_20131204_02.jpg" />Eind januari 2014 beginnen bij de Rotterdamse Volksuniversiteit twee series van 10 lessen: Genealogie (Wat is de herkomst van uw achternaam, waar kwamen uw voorouders vandaan en hoe leefden ze? U leert hoe u stamboomonderzoek verricht en hoe u zo’n onderzoek moet aanpakken) en Paleografie (Het lezen en bestuderen van vroegere handschriften en schrijfwijzen van Nederlandse teksten).<br /><br /><em>Zie <a hreflang="nl" href="http://www.volksuniversiteitrotterdam.nl/category/genealogie-en-paleografie">http://www.volksuniversiteitrotterdam.nl/category/genealogie-en-paleografie</a></em></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/12/Cursussen-genealogie-en-paleografie-in-Rotterdam.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/12/Cursussen-genealogie-en-paleografie-in-Rotterdam.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/29206 KB breidt Webdienst Historische Kranten uit met Nederlands-Amerikaanse kranten http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/08/KB-breidt-Webdienst-Historische-Kranten-uit-met-Nederlands-Amerikaanse-kranten.html urn:md5:ff0247f60cbbd211244b8b45e912453a Thu, 08 Aug 2013 10:28:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><strong><img title="KB breidt Webdienst Historische Kranten uit met Nederlands-Amerikaanse kranten" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="KB breidt Webdienst Historische Kranten uit met Nederlands-Amerikaanse kranten" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2013/NL_20130808_02.jpg" />informatieprofessional.nl:</strong><br />De webdienst Historische Kranten is aangevuld met zes Nederlands-Amerikaanse kranten opgenomen die het Roosevelt Study Center in Middelburg heeft aangeleverd.<br />In de negentiende en begin twintigste eeuw maakten vanuit Nederland een kwart miljoen emigranten de oversteek naar de Verenigde Staten, het land van de onbegrensde mogelijkheden. Economisch slechte omstandigheden dwongen velen tot vertrek, maar godsdienst speelde ook vaak een rol. Namen als ‘Holland, Michigan’ zijn in ons land nog steeds bekend en er waren veel meer nederzettingen van Nederlandse immigranten.</p> <p>De Nederlandse Amerikanen hadden hun eigen kranten, waarvan sommige tot ver in de twintigste eeuw hebben bestaan. De eerste Nederlandstalige krant was de Sheboygan Nieuwsbode uitgegeven in Sheboygan, Wisconsin. Die is nu opgenomen in de Historische Kranten, samen met De Grondwet (1883-1938), De Volksvriend (1892-1938), De Volksstem (1890-1911), Het Oosten en Onze Toekomst (1925-1927 en 1945-1952). De resterende jaargangen zullen in de loop van dit jaar beschikbaar komen.</p> <p><a hreflang="nl" href="http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/9934-kb-breidt-webdienst-historische-kranten-uit-met-nederlands-amerikaanse-kranten.html"><em>informatieprofessional.nl</em></a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/08/KB-breidt-Webdienst-Historische-Kranten-uit-met-Nederlands-Amerikaanse-kranten.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/08/KB-breidt-Webdienst-Historische-Kranten-uit-met-Nederlands-Amerikaanse-kranten.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/28125 Niet weggooien! http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/08/Niet-weggooien.html urn:md5:4c92b2554b23ab3652c431053981f819 Thu, 08 Aug 2013 07:21:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><img title="Niet weggooien!" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="Niet weggooien!" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2013/NL_20130808_01.jpg" />Op 14 augustus 2013 wordt de actie 'Niet weggooien' herhaald, met als doel historisch materiaal uit de Tweede Wereldoorlog veilig te stellen.&nbsp;</p> <p>Bij 16 deelnemende instellingen kunt u uw documenten en objecten voorleggen aan experts, die u kunnen adviseren over de juiste manier van bewaren, dan wel aan welke instelling u het materiaal eventueel het beste kunt schenken, zodat het tentoongesteld kan worden danwel beschikbaar blijft ter inzage voor iedereen.</p> <p><em>Voor meer informatie zie: <a hreflang="nl" href="http://www.actienietweggooien.nl/">http://www.actienietweggooien.nl/</a></em></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/08/Niet-weggooien.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/08/Niet-weggooien.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/28124 Handtekeningen van Rubens en Pieter Breughel de Jonge ontdekt in het Rijksarchief! http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/08/Handtekeningen-van-Rubens-en-Pieter-Breughel-de-Jonge-ontdekt-in-het-Rijksarchief.html urn:md5:1f81433cc01980193ca50ff822bd0c22 Wed, 07 Aug 2013 10:00:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><strong><img title="Handtekeningen van Rubens en Pieter Breughel de Jonge ontdekt in het Rijksarchief!" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="Handtekeningen van Rubens en Pieter Breughel de Jonge ontdekt in het Rijksarchief!" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2013/NL_20130528_01.jpg" />nieuws.be:<br /></strong>Goed nieuws voor de liefhebbers van kunst(-geschiedenis): in het Rijksarchief werd een document ontdekt met daarop de handtekeningen van de schilders Pieter Paul Rubens en Pieter Breughel de Jonge!<br />In een akte uit 1627 getuigen Rubens en Breughel over de aanzienlijke som geld die Margriet Ykens schuldig was aan de schilder David Ryckaert (1). Samen met wijlen haar echtgenoot Osias Beert, schilder van stillevens, had Margriet Ykens dit bedrag geleend voor haar winkel.<br />Naast de namen van de schilders geeft de akte een opsomming van de meubels en schilderijen van het echtpaar die openbaar werden verkocht om de schuld in te lossen, mét de namen van de kopers.<br />De akte maakt deel uit van een van de vele duizenden dossiers van de Raad van Brabant, die worden bewaard in het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht), waar ze worden geïnventariseerd en door de lezers kunnen worden geraadpleegd.</p> <p><a hreflang="nl" href="http://www.nieuws.be/nieuws/Handtekeningen_van_Rubens_en_Pieter_Breughel_de_Jonge_ontdekt_in_het_Rijksarchief!_709ff895.aspx"><em>nieuws.be</em></a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/08/Handtekeningen-van-Rubens-en-Pieter-Breughel-de-Jonge-ontdekt-in-het-Rijksarchief.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/08/Handtekeningen-van-Rubens-en-Pieter-Breughel-de-Jonge-ontdekt-in-het-Rijksarchief.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/28116 In 1878 was de protestantenband aanzienlijk breder dan tegenwoordig http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/07/In-1878-was-de-protestantenband-aanzienlijk-breder-dan-tegenwoordig.html urn:md5:e005fda9c9bf83d573c8a8f1c4f3365c Mon, 01 Jul 2013 07:00:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><strong><img title="In 1878 was de protestantenband aanzienlijk breder dan tegenwoordig" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="In 1878 was de protestantenband aanzienlijk breder dan tegenwoordig" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2013/NL_20130701_01.jpg" />refdag.nl:</strong><br />Meer dan 300.000 orthodoxe protestanten zetten in 1878 hun handtekening in een actie voor het christelijk onderwijs, het zogenaamde volkspetitionnement. De geografische spreiding van de ondertekenaars laat duidelijk de contouren zien van de huidige biblebelt, al zijn er ook verschillen.<br />Onlangs was het weer zover. Een mazelenepidemie in plaatsen waar de vaccinatiegraad niet hoog is leidt steevast tot kaartjes van de biblebelt en beschouwingen over bevindelijk gereformeerden. De combinatie is typerend. Enerzijds wordt met het uit de Verenigde Staten overgewaaide begrip een aantal min of meer aaneengesloten regio’s bedoeld waar veel orthodoxe protestanten wonen. Tegelijkertijd slaat de biblebelt vaak op die orthodoxe protestanten zelf. Maar hoe is die geografische ‘bijbelgordel’ ontstaan? Als vervolg op een eerder artikel in deze krant (RD 23-2) maken we een momentopname van de protestantse schoolstrijd in Nederland in het jaar 1878.</p> <p><a hreflang="nl" href="http://www.refdag.nl/achtergrond/geschiedenis-cultuur/in_1878_was_de_protestantenband_aanzienlijk_breder_dan_tegenwoordig_1_750593"><em>refdag.nl</em></a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/07/In-1878-was-de-protestantenband-aanzienlijk-breder-dan-tegenwoordig.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/07/In-1878-was-de-protestantenband-aanzienlijk-breder-dan-tegenwoordig.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/27802 Een eigenzinnige geloofsgemeenschap 1604 - 2013 http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/06/Een-eigenzinnige-geloofsgemeenschap-1604-2013.html urn:md5:5325662311e01dc50192ebe3ca03637d Tue, 04 Jun 2013 15:00:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><strong><img title="Een eigenzinnige geloofsgemeenschap 1604 - 2013" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="Een eigenzinnige geloofsgemeenschap 1604 - 2013" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2013/NL_20130604_01.jpg" />boek.be:<br /></strong>Een eigenzinnige geloofsgemeenschap 1604 - 2013 (Gert van Klinken &amp; Geert Luth)<br /> Dit boek vertelt het boeiende verhaal van een kleine, maar vitale geloofsgemeenschap in Ter Apel. Wie het huidige sociaal-maatschappelijke leven wil begrijpen, krijgt een toegang met deze geschiedenis. Ze begint rond het jaar 1600 met een schets van de boerengemeenschap in Westerwolde en de bewoners van het klooster Domus Novae Lucis. Tijdens de geleidelijke overgang naar de Reformatie wordt de laatste prior de eerste predikant. In de negentiende eeuw, na de scheiding van kerk en staat, begint de vrijzinnigheid zich af te tekenen. Centraal staat de vraag hoe juist in Ter Apel, aan het einde van de bewoonde wereld, deze moderne manier van denken kan opkomen.<strong><br /></strong></p> <p><em><a hreflang="nl" href="http://www.boek.be/boek/een-eigenzinnige-geloofsgemeenschap-1604-2013">boek.be</a></em></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/06/Een-eigenzinnige-geloofsgemeenschap-1604-2013.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/06/Een-eigenzinnige-geloofsgemeenschap-1604-2013.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/27510 Alle Europeanen zijn familie van elkaar http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/05/Alle-Europeanen-zijn-familie-van-elkaar.html urn:md5:672e04a769a393dfe2e569b59f925a65 Fri, 10 May 2013 07:50:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><strong>scientias.nl:</strong></p> <p> <img title="NL_20130510_01.jpg, mai 2013" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="NL_20130510_01.jpg" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2013/NL_20130510_01.jpg" />Welbeschouwd is Europa één grote familie. Dat stellen onderzoekers nadat ze het DNA van Europeanen onder de loep namen. Alle Europeanen blijken af te stammen van dezelfde groep voorouders die slechts duizend jaar geleden leefde.<br /><br />Onderzoekers van de University of California, Davis bestudeerden de genen van meer dan 2000 mensen. Deze mensen kwamen uit alle hoeken van Europa, zo schrijven de onderzoekers in het blad PLoS ONE.<br /><br />De mate waarin mensen genetisch op elkaar leken, bleek af te nemen naarmate ze verder van elkaar vandaan woonden. Maar zelfs wanneer de afstand tussen twee mensen groot was, bleken ze genetisch nog veel gemeen te hebben en af te stammen van dezelfde groep voorouders die ongeveer duizend jaar geleden leefde.</p> <p><a hreflang="nl" href="http://www.scientias.nl/alle-europeanen-zijn-familie-van-elkaar/86018"><em>scientias.nl</em></a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/05/Alle-Europeanen-zijn-familie-van-elkaar.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/05/Alle-Europeanen-zijn-familie-van-elkaar.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/27265 Hoe 'fout' was opa? http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/05/Hoe-fout-was-opa.html urn:md5:f8bb7889df1b96490693a3c69f729f6b Mon, 06 May 2013 07:03:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><strong>rtl.nl:</strong></p> <p><img title="Hoe 'fout' was opa?3" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="Hoe 'fout' was opa?" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2013/NL_20130506_01.jpg" />Ontdekken dat je (groot)ouders fout waren in de oorlog is natuurlijk pijnlijk. Toch gaan steeds meer mensen in de archieven op zoek naar de daden van hun eigen familieleden.<br />Anno 2013 zijn foute ouders nog steeds een pijnlijk onderwerp. Toch duiken mensen, die weten dat hun ouders 'fout' waren het archief in, om te ontdekken wat ze deden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij het Nationaal Archief liggen gegevens over mensen die fout waren. HIER kun je een verzoek indienen.</p> <p><a hreflang="nl" href="http://www.rtl.nl/components/actueel/editienl/nieuws/2013/w18/foute-ouders-nu-nog-pijnlijker.xml"><em>rtl.nl</em></a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/05/Hoe-fout-was-opa.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/05/Hoe-fout-was-opa.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/27223 KunstNetfilm mei: Historische filmpjes Turnlust 1935-1937 http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/04/KunstNetfilm-mei%3A-Historische-filmpjes-Turnlust-1935-1937.html urn:md5:35c943580d81c49e56207e8c741880a9 Tue, 30 Apr 2013 07:57:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><strong>dichtbij.nl:</strong></p> <p><img title="NL_20130430_01.jpg, avr. 2013" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="NL_20130430_01.jpg" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2013/NL_20130430_01.jpg" />ALKMAAR - In nauwe samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar vertoont KunstNet in mei twee historische filmpjes over gymnastiekvereniging Turnlust.<br /><br />Het Regionaal Archief Alkmaar stelde een dvd ter beschikking met daarop twee filmpjes uit de jaren 1935 en 1937. De filmpjes werden destijds als cadeau aangeboden aan de toenmalige voorzitter dhr. J.J. Poll. Het eerste filmpje is een openluchtdemonstratie op het terrein van de wielerbaan aan de Sportlaan. Een impressie van de nationale turnkampioenschappen uit 1937 is te zien op het tweede filmpje. De wedstrijden werden destijds in de openlucht op verschillende locaties in de Alkmaarse binnenstad gehouden.</p> <p><a hreflang="nl" href="http://www.dichtbij.nl/groot-alkmaar/regionaal-nieuws/artikel/2770865/historische-filmpjes-turnlust-19351937.aspx"><em>dichtbij.nl</em></a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/04/KunstNetfilm-mei%3A-Historische-filmpjes-Turnlust-1935-1937.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/04/KunstNetfilm-mei%3A-Historische-filmpjes-Turnlust-1935-1937.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/27179 Amsterdams instituut zoekt afstammelingen Willem van Oranje http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/03/Amsterdams-instituut-zoekt-afstammelingen-Willem-van-Oranje.html urn:md5:365f46dc761175ea270ce0b492c245a7 Wed, 27 Mar 2013 07:18:00 +0100 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><strong>rtvnh.nl:</strong></p> <p><img title="NL_20130327_01.jpg, mar. 2013" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="NL_20130327_01.jpg" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2013/NL_20130327_01.jpg" />AMSTERDAM Geneticus Sarah Geerards, verbonden aan het Meertens Instituut in Amsterdam, start een grootschalig DNA-onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar afstammelingen van Willem van Oranje.<br />Volgens Geerards zijn er zeer waarschijnlijk heel veel Nederlanders die een veel sterkere genetische link hebben met Willem van Oranje dan de huidige koninklijke familie, die uit de Friese tak van de Oranje-Nassau's voortkomt. Zo bleek onlangs uit genealogisch onderzoek in het tv-programma 'Verborgen Verleden' bijvoorbeeld dat de acteur Waldemar Torenstra afstamt van 'stedendwinger' Frederik Hendrik, een volle zoon van Willem van Oranje.</p> <p><a hreflang="nl" href="http://www.rtvnh.nl/nieuws/100961/Amsterdams+instituut+zoekt+afstammelingen+Willem+van+Oranje"><em>rtvnh.nl</em></a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/03/Amsterdams-instituut-zoekt-afstammelingen-Willem-van-Oranje.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/03/Amsterdams-instituut-zoekt-afstammelingen-Willem-van-Oranje.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/26877 WOII-zoekdienst oorlogsbronnen.nl uitgebreid http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/11/WOII-zoekdienst-oorlogsbronnennl-uitgebreid.html urn:md5:b7694cabc5a67cf68f014213f7966b88 Fri, 09 Nov 2012 13:28:00 +0100 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><strong>historiek.net:</strong></p> <p><img alt="" style="width: 100px; height: 71px; float: left; margin: 0 1em 1em 0;;" src="http://historiek.net/images/stories/woii/oorlogsbronnen-nl-niod.jpg" />De zoekdienst oorlogsbronnen.nl is recentelijk flink uitgebreid. Via de zoekdienst kunnen nu zo'n twee miljoen WOII-gerelateerde documenten bekeken worden.<br />De site is een initiatief van het zogenaamde Netwerk Oorlogsbronnen, een samenwerkingsverband van DANS-KNAW, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het NIOD.<br />Via het project worden de collecties van verschillende archieven, bibliotheken en musea bijeengebracht. Edwin Klijn, manager van de zoekdienst: </p> <p><a hreflang="nl" href="http://historiek.net/woii/7400-woii-zoekdienst-oorlogsbronnennl-uitgebreid"><em>historiek.net</em></a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/11/WOII-zoekdienst-oorlogsbronnennl-uitgebreid.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/11/WOII-zoekdienst-oorlogsbronnennl-uitgebreid.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/25722 Philip Freriks ambassadeur Koloniën van Weldadigheid http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/07/Philip-Freriks-ambassadeur-Kolonien-van-Weldadigheid.html urn:md5:2548c921ca3c9070027521514fe48e27 Tue, 03 Jul 2012 06:45:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><em>rtvoost.nl:</em></p> <p><img style="width: 101px; height: 53px; float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQGdDB1W4XNWudDC62HB_4mpazRv0Q1WsyMJ9JeAozovhVwJXk" />Voormalig nieuwslezer Philip Freriks wordt ambassadeur van de Nederlandse Koloniën van Weldadigheid. Overheden maken zich hard om de Koloniën op de UNESCO Werelderfgoedlijst te krijgen.<br />In Overijssel waren in het begin van de 19e eeuw in Ommerschans en Willemsoord Koloniën gesticht. Voorouders van Freriks blijken in de voormalige armenkoloniën te hebben gewoond. </p> <p><a hreflang="nl" href="http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=146904"><em>rtvoost.nl</em></a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/07/Philip-Freriks-ambassadeur-Kolonien-van-Weldadigheid.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/07/Philip-Freriks-ambassadeur-Kolonien-van-Weldadigheid.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/24733 Op sterfbed spijt van emigratie http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/06/Op-sterfbed-spijt-van-emigratie.html urn:md5:d700e92503b39b6d1470f94c90819047 Thu, 28 Jun 2012 08:02:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><em>rnw.nl:</em></p> <p><img style="width: 100px; height: 74px; float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="" src="http://www.rnw.nl/data/files/imagecache/rnw_slideshow/images/image/article/2012/06/rose9-.jpg" />Beeldend kunstenaar Rosemary Sloot dacht altijd dat haar moeder gelukkig was in Canada. Tot die haar op haar sterfbed vertelde dat ze van één ding spijt had: haar vertrek uit Nederland. Met een expositie over haar ouders wil Sloot laten zien hoe moeilijk het leven voor emigranten uit de jaren '50 kon zijn.<br /><br />'Ze zei het heel rustig. De emigratie naar Canada was te zwaar voor haar geweest.' In de stem van Rosemary Sloot klinkt nog steeds licht ongeloof als ze over de telefoon het verhaal van haar moeder vertelt. 'Ik was in shock en probeerde haar ervan te overtuigen hoe mooi en fijn het in Canada was. Het was er toch zo stil en het landschap zo prachtig? Ze liet me uitpraten en zei toen alleen 'nee'. Omdat ik haar niet nog verdrietiger wilde maken, liet ik het onderwerp rusten.'</p> <p><a hreflang="nl" href="http://www.rnw.nl/nederlands/article/op-sterfbed-spijt-van-emigratie"><em>rnw.nl</em></a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/06/Op-sterfbed-spijt-van-emigratie.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/06/Op-sterfbed-spijt-van-emigratie.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/24679 VU brengt slaveneigenaren uit 1863 in beeld http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/06/VU-brengt-slaveneigenaren-uit-1863-in-beeld.html urn:md5:362170db4b0d6f15cacfaf7223077274 Mon, 25 Jun 2012 10:00:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><em>waterkant.net:</em></p> <p><img style="width: 100px; height: 66px; float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="" src="http://www.waterkant.net/suriname/wp-content/slaven-180x140.jpg" />Nooit eerder was er onderzoek gedaan naar de slaveneigenaren die in Nederland woonden ten tijde van de afschaffing van de slavernij in 1863. Docent geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam Dienke Hondius heeft samen met haar studenten en onderzoekers van het Nationaal Archief en het Stadsarchief Amsterdam het initiatief genomen dit wèl te doen. <br />Het onderzoeksteam onder leiding van Dienke Hondius geeft inzicht in de Amsterdamse connecties met de slavernij door middel van een kaart, die zij op basis van hun onderzoek ontwikkelden. Dinsdag 26 juni presenteren de studenten de eerste kaart en overhandigen deze aan prominente spelers op het gebied van slavernijverleden, Amsterdamse historie en erfenis.</p> <p><a hreflang="nl" href="http://www.waterkant.net/suriname/2012/06/22/vu-brengt-slaveneigenaren-uit-1863-in-beeld/"><em>waterkant.net</em></a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/06/VU-brengt-slaveneigenaren-uit-1863-in-beeld.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/06/VU-brengt-slaveneigenaren-uit-1863-in-beeld.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/24649 Workshop genealogisch onderzoek KNIL-militairen - historiek.net http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/02/Workshop-genealogisch-onderzoek-KNIL-militairen-historieknet.html urn:md5:b0bb0ede62fbd0d8a1dcb819e4cf5b40 Wed, 22 Feb 2012 07:40:00 +0100 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><img style="width: 99px; height: 125px; float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="" src="http://historiek.net/images/stories/media/knil-militair-jaren-dertig.jpg" />Bij Museum Bronbeek in Arnhem is in april een workshop te volgen rond genealogisch onderzoek naar militairen die dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).<br /><br />Wie genealogisch onderzoek doet naar zijn of haar voorouders kan te maken krijgen met KNIL-militairen. Voor specifieke informatie daarover kan onder meer terecht bij het Nationaal Archief in Den Haag. <br />Tijdens de workshop zal archivaris Geert de Kinkelder een voordracht geven waarbij hij in woord en beeld overzicht en inzicht wil bieden aan mensen die voor onderzoek naar KNIL-militairen het Nationaal Archief willen raadplegen.</p> <p><em>Bron: </em><a style="font-style: italic;" hreflang="nl" href="http://historiek.net/actueel/workshop-genealogisch-onderzoek-knil-militairen-5914">historiek.net</a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/02/Workshop-genealogisch-onderzoek-KNIL-militairen-historieknet.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/02/Workshop-genealogisch-onderzoek-KNIL-militairen-historieknet.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/23491 Oisterwijkse documenten opnieuw zichtbaar - oisterwijknieuws.nl http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/01/Oisterwijkse-documenten-opnieuw-zichtbaar-oisterwijknieuwsnl.html urn:md5:0ada048815765990bac3e4facee09f0b Fri, 20 Jan 2012 06:41:00 +0100 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><img style="width: 100px; height: 66px; float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="" src="http://www.oisterwijknieuws.nl/wp-content/uploads/2012/01/owcharters2-300x199.jpg" />Afgelopen zaterdag werd in het Regionaal Archief in Tilburg een start gemaakt met het project Charterbank Oisterwijk. Na een uitgebreide lezing door de Oisterwijkse historicus Wim de Bakker werd aan een aantal vrijwilligers uitleg gegeven over het project. Hierbij toonde het archief enkele verzegelde, nog ongeopende, charters die ter plaatse werden geopend.</p> <p><em>Bron: </em><a style="font-style: italic;" hreflang="nl" href="http://www.oisterwijknieuws.nl/2012/01/oude-oisterwijkse-documenten-opnieuw-zichtbaar/">oisterwijknieuws.nl</a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/01/Oisterwijkse-documenten-opnieuw-zichtbaar-oisterwijknieuwsnl.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/01/Oisterwijkse-documenten-opnieuw-zichtbaar-oisterwijknieuwsnl.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/23168 Belg krijgt hoogste Franse onderscheiding - hbvl.be http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/11/Belg-krijgt-hoogste-Franse-onderscheiding-hbvlbe.html urn:md5:80d070eeeed43be194cba573125b525a Mon, 14 Nov 2011 14:00:00 +0100 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><img style="width: 101px; height: 68px; float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="" src="http://www.hbvl.be/ahimgpath/assets_img_gvl/2011/11/09/2047969/belg-krijgt-hoogste-franse-onderscheiding-id2247771-460x0.jpg" />Jean Dauphin, een Belgische ex-onderwijzer van 87 jaar, ontvangt zaterdag in Virton de Légion d'Honneur. Hij krijgt de belangrijkste Franse nationale onderscheiding omdat hij een halve eeuw lang Franse families geholpen heeft bij het terugvinden van de resten van Franse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog waren gesneuveld.<br /><br />Op 22 augustus 1914 werden meer dan 20.000 Franse soldaten aan het front in de Ardennen neergemaaid door Duitse machinegeweren. Omdat de slachtoffers zo talrijk waren, werden ze aanvankelijk in massagraven begraven. Aan het einde van de oorlog werden de lichamen opgegraven en kreeg ieder geïdentificeerd lichaam een eigen graf op een militaire begraafplaats. Na de Tweede Wereldoorlog moest Dauphin de Franse families helpen bij hun zoektocht naar de begraafplaats van hun voorouders.<br /><br />"Jean Dauphin heeft fantastisch werk geleverd. Dankzij hem hebben vele families hun dierbaren kunnen eren", zegt een 91-jarige vrouw uit Parijs die het initiatief nam voor de voordracht van Dauphin voor de Franse onderscheiding.</p> <p><em>Bron: </em><a style="font-style: italic;" hreflang="nl" href="http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/guid/d4bf39dc-0862-462d-b137-ad85962e7a3f.aspx">hbvl.be</a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/11/Belg-krijgt-hoogste-Franse-onderscheiding-hbvlbe.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/11/Belg-krijgt-hoogste-Franse-onderscheiding-hbvlbe.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/22555 ‘Fout’ kamp aan vergetelheid onttrokken - destadamersfoort.nl http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/11/Fout-kamp-aan-vergetelheid-onttrokken-destadamersfoortnl.html urn:md5:c947de43f20a33f6e0f6a507697611a3 Mon, 14 Nov 2011 09:30:00 +0100 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><img style="width: 100px; height: 100px; float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="" src="http://www.destadamersfoort.nl/_incs/19063311.jpg" />Dat Kamp Amersfoort na de oorlog anderhalf jaar lang dienst heeft gedaan als interneringskamp voor zo’n 4000 NSB-ers, moffenhoeren, Oostfrontstrijders en andere ‘foute’ Nederlanders is een onderbelicht facet van de geschiedenis. Ook veel ‘foute’ Amersfoorters werden er opgesloten in afwachting van hun mogelijke berechting. Journalist en historicus Richard Hoving heeft deze periode aan de vergetelheid onttrokken met zijn boek ‘Het ‘foute’ kamp’.Richard Hoving werkt als journalist bij AD Amersfoortse Courant. Dat Hoving bij het ‘foute’ kamp uitkwam, heeft te maken met een artikel dat hij begin 2008 schreef voor deze krant. Het artikel ging over een aquarel waarin toenmailg kampgevangene Maria Karstens op humoristische wijze het kampleven in het NSB-interneringskamp had afgebeeld. De aquarel werd gegeven als geschenk bij het afscheid van de eerste kampcommandant Wil Herpers. Na de publicatie van het artikel in de krant ontving Hoving een anonieme brief met een schriftje waarin gedichten stonden over het kamp. De brief was vermoedelijk van iemand die in het kamp had gezeten, of van een zoon van een kampgevangene. Het prikkelde de nieuwsgierigheid van de journalist Hoving. Hij vertelt een bijzondere interesse te hebben voor mensen die in de oorlog voor de verkeerde kant kozen. ,,Dat is niet zo’n uitgekauwd onderwerp. Ik heb belangstelling voor relatief nieuwe dingen. Als journalist volg je de waan van de dag. Met dit boek wilde ik iets blijvends doen.’’ </p> <p><em>Bron: </em><a style="font-style: italic;" hreflang="nl" href="http://www.destadamersfoort.nl/_incs/foute_kamp_aan_vergetelheid_onttrokken_19063309.html">destadamersfoort.nl</a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/11/Fout-kamp-aan-vergetelheid-onttrokken-destadamersfoortnl.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/11/Fout-kamp-aan-vergetelheid-onttrokken-destadamersfoortnl.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/22554 NIOD lanceert zoeksite oorlogsbronnen.nl - informatieprofessional.nl http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/11/NIOD-lanceert-zoeksite-oorlogsbronnennl-informatieprofessionalnl.html urn:md5:e32075d21e613f8f2f154567141b48d6 Mon, 14 Nov 2011 08:20:00 +0100 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><img style="width: 101px; height: 46px; float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="" src="http://www.informatieprofessional.nl/images/stories/nieuws/myphoto2.jpg" />Via de vanmiddag gelanceerde website oorlogsbronnen.nl is een eerste stap gezet op weg naar één digitale zoekingang tot Tweede Wereldoorlog-collecties in Nederland. Oorlogsbronnen.nl is een website van het Netwerk Oorlogsbronnen, dat gecoördineerd wordt door het NIOD. De gelanceerde site is een bètaversie.<br />De talloze Tweede Wereldoorlog-collecties die Nederland rijk is, zijn verspreid over het hele land bij musea en (archief)instellingen ondergebracht. Oorlogsbronnen.nl maakt het mogelijk met één zoekopdracht toegang te krijgen tot een groot deel van dit materiaal. Zo zijn Getuigenverhalen van DANS-KNAW, de krantendatabank en Geheugen van Nederland van de KB en de Beeldbank WO2 van het NIOD nu integraal op bronniveau doorzoekbaar. Het is de ambitie van het NIOD om deze één miljoen fotos, krantenartikelen, films, brochures, affiches, documenten en tijdschriften de komende tijd aan te vullen met nog veel meer bronnen van grote en kleine collectiehouders. </p> <p><em>Bron: </em><a style="font-style: italic;" hreflang="nl" href="http://www.informatieprofessional.nl/nieuws/8910.html">informatieprofessional.nl</a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/11/NIOD-lanceert-zoeksite-oorlogsbronnennl-informatieprofessionalnl.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/11/NIOD-lanceert-zoeksite-oorlogsbronnennl-informatieprofessionalnl.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/22551 Beeldbank militaire foto’s online - photoq.nl http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Beeldbank-militaire-fotos-online-photoqnl.html urn:md5:9e757d626bac97ce1494e40bb0c71a6b Wed, 28 Sep 2011 10:06:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><img style="width: 100px; height: 84px;float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="" src="http://www.photoq.nl/media/pages/2011/09/27/lffd1960NIMH.jpg" />Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) heeft maandag zijn digitale beeldbank online gezet. Er zijn ruim 150 duizend militair-historische foto’s beschikbaar uit de Defensiearchieven.<br />In een perbericht lezen we: <br />Oud-Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn verrichtte de ceremoniële ‘click’ om de NIMH-beeldbank online te zetten. Behalve tienduizenden foto’s zijn ook fotografische reproducties van tekeningen, schilderijen, prenten en kaarten opgenomen.</p> <p><em>Bron : </em><a style="font-style: italic;" hreflang="nl" href="http://www.photoq.nl/articles/nieuws/actueel/2011/09/27/beeldbank-militaire-fotos-online/">photoq.nl</a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Beeldbank-militaire-fotos-online-photoqnl.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Beeldbank-militaire-fotos-online-photoqnl.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/22066 Inwijding kapel en kruis te Elst ! - nieuwsblad.be http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Inwijding-kapel-en-kruis-te-Elst-nieuwsbladbe.html urn:md5:b7dc300759f4ce043bdeef309714b82b Tue, 27 Sep 2011 08:00:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><img style="width: 100px; height: 131px;float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="" src="http://1.nieuwsbladcdn.be/Assets/Images_Upload/2011/09/22/SAM_0320.JPG.h513.JPG.767.JPG" />BRAKEL - Overal vind je ze, doorheen onze gemeente, de kapelletjes. Ze zijn een mooie getuige van het leven van onze voorouders. Zo ook de kapel van Van Der Linden, op de hoek van de Smisstraat en Terwalle. De voorbije jaren werd dit mooie monument helemaal opgeknapt, "zelfs mooier dan ze ooit geweest is", wist Ludwig De Temmerman, voorzitter van Triverius en bezieler van de opknap te vertellen.</p> <p>De familie Van Der Linden<br />"Drie kleinzonen van de bouwer van de kapel, Joseph Van Der Linden, Victor, Oscar en Amedé zijn in 1924 uitgeweken naar Frankrijk en vestigden zich in de omgeving van het Franse stadje Provins. Zijzelf en hun kinderen hadden nog geregeld contact met de familie in Elst en Michelbeke maar de laatste jaren gingen die contacten verloren. Met de genealogische opzoekingen in verband met de kapel kwam ik hun kleinkinderen op het spoor en in een paar weken tijd werden de banden met de familie Van Den Driessche in Elst en Van Lierde in Michelbeke (Poorterij) aangehaald. </p> <p><em>Bron : <a hreflang="nl" href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLHCO_20110922_001">nieuwsblad.be</a></em></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Inwijding-kapel-en-kruis-te-Elst-nieuwsbladbe.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Inwijding-kapel-en-kruis-te-Elst-nieuwsbladbe.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/22038 Krantenarchief KB uitgebreid met na-oorlogse kranten - historiek.net http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Krantenarchief-KB-uitgebreid-met-na-oorlogse-kranten-historieknet.html urn:md5:92966bad8ffc6acfc25e01e510f0a4f3 Mon, 26 Sep 2011 08:43:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><img style="width: 100px; height: 93px;float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="" src="http://historiek.net/images/stories/media/juinensche-courant-kooten-bie.jpg" />De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag heeft zijn webdienst Historische Kranten met 500.000 pagina's uitgebreid. Er zijn nu twee miljoen pagina's raadpleegbaar.<br />Uit heel Nederland, de West en uit vier eeuwen zijn er kranten bijgekomen. Voor het eerst zijn er nu ook na-oorlogse kranten, zoals het Nieuwsblad van het Noorden, de Amigoe di Curaçao en de Juinensche courant, toegevoegd. </p> <br /> <p><em>Bron : <a hreflang="nl" href="http://historiek.net/actueel/kranten-archief-kb-uitgebreid-met-na-oorlogse-kranten-5158">historiek.net</a></em></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Krantenarchief-KB-uitgebreid-met-na-oorlogse-kranten-historieknet.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Krantenarchief-KB-uitgebreid-met-na-oorlogse-kranten-historieknet.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/22035 Nederlands-Brazilië in kaart - historiek.net http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Nederlands-Brazilie-in-kaart-historieknet.html urn:md5:20665602bd237b8c5c827d186215150b Tue, 20 Sep 2011 09:32:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><img style="width: 100px; height: 71px;float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="" src="http://historiek.net/images/stories/media/nederlands-brazilie-kaart.jpg" />Begin november ontvangt een vertegenwoordiger van de ambassade van Brazilië het eerste exemplaar van de bijzondere atlas Nederlands-Brazilië in kaart. Nederlanders in het Atlantisch gebied, 1600-1650.<br /><br />De in dit boek gepresenteerde 'hydrografische atlas van Nederlands-Brazilië' is een onbekende manuscriptatlas die zich in het Nationaal Archief in Den Haag bevindt. Lange tijd is deze atlas volgens uitgeverij Walburg Pers aan de aandacht van historici ontsnapt. </p> <p><em>Bron: </em><a style="font-style: italic;" hreflang="nl" href="http://historiek.net/actueel/nederlands-brazilie-in-kaart-5146">historiek.net</a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Nederlands-Brazilie-in-kaart-historieknet.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Nederlands-Brazilie-in-kaart-historieknet.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/21971 Garage Devisch sleutelt al 108 jaar aan je auto - nieuwsblad.be http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Garage-Devisch-sleutelt-al-108-jaar-aan-je-auto-nieuwsbladbe.html urn:md5:7bca396dbefc1ad4083e9a8d949d98ab Wed, 14 Sep 2011 07:37:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><img style="width: 100px; height: 76px;float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="" src="http://1.nieuwsbladcdn.be/Assets/Images_Upload/2011/09/12/B3_G433FG9C2.1_GARAGEOUD.jpg.h513.jpg.767.jpg" />ICHTEGEM - Wat 108 jaar geleden begon als een garage annex café, is vandaag uitgebouwd tot het gespecialiseerde autobedrijf Devisch. Met Christophe, genoemd naar de patroonheilige van de auto's, is intussen de vijfde generatie aan de slag. <br />‘In het prille begin in 1903 verkocht de garage zo'n vier auto's per jaar. Vandaag, 108 jaar later, is er toch al heel wat veranderd', lacht Jean-Marie Devisch, huidig zaakvoerder van garage Devisch langs de Oostendesteenweg. De man toont ons een kader met foto's van zijn overgrootvader, zijn grootvader, zijn vader, hijzelf en zijn zoon. De compilatie vat een stukje familiegeschiedenis samen in één kader. </p> <p><em>Bron : </em><a style="font-style: italic;" hreflang="nl" href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=NH3FHU9M">nieuwsblad.be</a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Garage-Devisch-sleutelt-al-108-jaar-aan-je-auto-nieuwsbladbe.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Garage-Devisch-sleutelt-al-108-jaar-aan-je-auto-nieuwsbladbe.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/21918 Leerlingen sprokkelen oorlogsverhalen - nieuwsblad.be http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Leerlingen-sprokkelen-oorlogsverhalen-nieuwsbladbe.html urn:md5:9cf0728fcc4f1cc8f8b467fea3f8f854 Tue, 13 Sep 2011 20:21:00 +0200 Geneanet (Laurent) Geschiedenis en genealogie <p><img style="width: 100px; height: 67px;float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="" src="http://1.nieuwsbladcdn.be/Assets/Images_Upload/2011/09/12/B5_GV23FG83V.1_WRB5oorlogsproject.jpg.h380.jpg.568.jpg" />IZEGEM - Leerlingen van het Izegemse VTI en Instituut de Pélichy duiken een schooljaar lang de geschiedenis in. Ze zullen zich verdiepen in verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.<br />'We willen getuigenissen over de oorlog verzamelen', zegt cultuurbeleidscoördinator Nele Descheemaeker. 'Hoe sneller we starten met het registreren van verhalen, hoe meer kans er is dat het interessante materiaal niet verloren gaat.' </p> <p><em>Bron : <a hreflang="nl" href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=D03FHSCR">nieuwsblad.be</a></em></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Leerlingen-sprokkelen-oorlogsverhalen-nieuwsbladbe.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2011/09/Leerlingen-sprokkelen-oorlogsverhalen-nieuwsbladbe.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/21917