De genealogie blog - Commentaren http://actueel.geneanet.org/index.php/ nl Fri, 30 Jan 2015 06:50:33 +0100 Geneanet 2012 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Dotclear Genealogie: twee miljard personen op Geneanet - greetjepittery http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Genealogie%3A-twee-miljard-personen-op-Geneanet.html#c73453 urn:md5:0bdaa3281115aec63747e384e7bc2b23 Thu, 29 Jan 2015 13:57:54 +0100 greetjepittery <p>PROFICIAT!</p> <p>Twee miljard... dat is de totale wereldbevolking van rond 1925!<br /> Hier geen 'cijfers' meer onder de loep, zie daarvoor voorgaande blog die hier naadloos bij aansluit :<br /> <a href="http://www.geneanet.org/actueel/index.php/post/2015/01/Genealogie%3A-twee-miljard-personen-op-Geneanet.html" title="http://www.geneanet.org/actueel/index.php/post/2015/01/Genealogie%3A-twee-miljard-personen-op-Geneanet.html" rel="nofollow">http://www.geneanet.org/actueel/ind...</a><br /> Een cijfer dat in een kwarteeuw werd bereikt en EXPONENTIEEL kan blijven groeien;<br /> voor een gezond bedrijf als GNN ook een doelstelling.</p> <p>Het geheim van GNN nog even kort ontsluieren :<br /> als geen ander werkt GNN TRANSPARANT (= directe toegang tot de stambomen)<br /> en is daarbij ook DEMOCRATISCH (= al dan niet betalend + extra opties).<br /> Hierbij ook de vele 'TOOLS' die regelmatig via GNN-blog worden voorgesteld,<br /> zoals zoeken naar personen, vergelijken met andere stambomen.</p> <p></p> <p>Bij zo'n mijlpaal ook volgende MIJMERINGEN &amp; BEDENKINGEN...</p> <p>- Door de vele gemeenschappelijke kwartierstaten moet het totaalcijfer der UNIEKE PERSONEN onvermijdelijk worden GEDECIMEERD. Logisch want hoe verder in de tijd, hoe meer voorouders we samen delen en kunnen aansluiten bij reeds bestaande stambomen. OK, maar het gaat hier eigenlijk over PERSOONSFICHES waarbij elke fiche waardevol is op zich : voor de stamboombouwer zelf en als referentie- of oriëntatiepunt voor anderen.</p> <p>- Persoonlijk geeft het me het meest voldoening als ik een voorouder heb opgespoord (met soms een kwartierstaat erbij) die nog niemand op GNN publiceerde. Een prachtgevoel om deze voorouders weer zo'n beetje TOT LEVEN te BRENGEN, want geloven we nu al dan niet in het 'eeuwige Leven', deze gevonden voorouders hebben door ons terug een naam!<br /> "Je bent pas dood als je vergeten bent", hoor je wel eens op een uitvaartdienst.</p> <p>- De 'echte' genealogen keken (en kijken) wat neerbuigend neer op de 'digitale' genealogen, maar... deze tijd is voorgoed voorbij. Niemand kan nog zonder P.C. en iedereen, zelfs de man of vrouw die niet meer mobiel is, kan dankzij de grootschalige digitalisering der aktes e.a. documenten op een ernstige manier verder graven! Hierbij ook de digitale contacten tussen collega's niet vergeten en... allerlei 'tools' die GNN ons aanreikt.</p> <p>- Al even belangrijk om ons niet alleen te richten naar de vorige generaties, maar ook eens naar DE VOLGENDE GENERATIES GENEALOGEN... Bedrijven en politiek zijn vooral bezig met 'korte termijnvisies' : centen, groei, invloed... Maar, wat verder kijken kan ook winst betekenen voor ons allen!<br /> In gedachten waan ik mij één van de achterkleinkinderen van mijn ouders... nu nog peuters. De kans is groot dat één van hen op zijn of haar oude(re) dag aan mijn werk zal verder bouwen. Ze zullen het zoveel makkelijker hebben... de boom is al een weelderige eik geworden en bij ieder takje &amp; blaadje zullen ze bronnen vinden... Ze zullen ook veel makkelijker fouten kunnen opsporen, blokkades kunnen wegruimen; dat door allerlei nieuw ontsloten bronnen, verfijnde informatica en verder gevorderd DNA-onderzoek, enz.</p> <p>Dit alles gewoon als een OPROEP om vanaf nu meer &amp; meer op KWALITEIT te focussen.<br /> Wie &amp; wat waren onze voorouders? Wat waren de kleine &amp; grote verhalen van de tijd waarin ze leefden? En, ons samen inzetten voor het vertalen van oeroude documenten.<br /> We moeten ons geen illusies maken : vele belangrijke 'details' zullen nooit ontdekt worden, maar zeker is dat ons genealogisch verhaal nooit af zal zijn. mvg, GP</p> Geneanet op #6 in de Top 100 Genealogische Websites 2015 - greetjepittery http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Geneanet-op-6-in-de-Top-100-Genealogische-Websites-2015.html#c73407 urn:md5:14d2e9bfd3d6936a6667ef24cff96ff7 Wed, 28 Jan 2015 10:12:51 +0100 greetjepittery <p>@ Mon - Van mijn kant toch wel een reuzengroot misverstand wegwerken!<br /> Heb ik hierboven al niet het volgende gezegd :<br /> "Iedereen heeft recht om zijn voorouders te kennen" en :<br /> "Er is niets mis mee dat mensen van andermans stambomen overnemen" maar :<br /> "Er moet gecontroleerd worden en best via de primaire bronnen, de aktes zelf."</p> <p>Natuurlijk zijn we ten lange laatste 'allemaal familie van mekaar', alhoewel ook niet in de eerste eeuwen. Mijn Kempense echtgenoot en ik hebben voor 1500 wellicht geen enkele gemeenschappelijke patriarch... we komen 'uit vijandelijk gebied' zeg ik wel eens al plagend.<br /> Maar, de (autochtone) dorpelingen zijn inderdaad 'allemaal familie', zelfs streekgenoten.<br /> In het Meetjesland, waar wij nu wonen, klinken vele familienamen mij bekend... namen van mijn voorouders die hier in de 17de en 18de eeuw woonden, maar waarvan sommige van hun nazaten (mijn jongere voorouders) naar de West- en Zeeuws Vlaamse Polders trokken.</p> <p>En dan... we delen inderdaad zo vele voorouders...<br /> zodanig dat ik daar nu mijn EIGENZINNIGE KIJK op heb die,<br /> dacht ik toch, belangrijk is &amp; blijft in de genealogie :<br /> "GENEALOGIE IS EEN WIJ VERHAAL"<br /> Eén van mijn voornaamste drijfveren waarom ik mijn research publiceerde + met veel info. Als ik zoveel uren wijd aan genealogie ("mijn parttime job", zeg mijn man), dan is dat niet alleen voor mijn "eigen ikke". Ik vind het fijn dat mijn opzoekingen al "de wereld rond" aan 't gaan zijn. Onlangs gezien dat ik nog altijd niet mijn naam heb ingevuld op het formulier waar staat : "eigenaar van de stamboom"... Ik ga dat ook niet invullen, want eigenlijk is 'MIJN STAMBOOM' de eigendom van AL MIJN VOOROUDERS &amp; DIE HUN NAZATEN.</p> <p>Tot slot en om naar de essentie van dit blog terug te keren...<br /> De vraag hierbij is zeker niet : "Staan er te veel stambomen aangerekend?"<br /> (soms wel mensen met twee of drie accounts, maar de meesten doen dat niet),<br /> maar : "Worden al die persoonsfiches van diezelfde voorouders ook telkenmale verrekend?"<br /> Interessanter zou zijn als dat niet zo is, maar... eigenlijk is daar ook niets mis mee als dat wel zo is, want patriarchen &amp; matriarchen worden opgezocht door vele nazaten vanuit vele tientallen andere takken.<br /> En, andere bedrijven doen dat zeker ook zo; dus ranking is BETROUWENSWAARDIG. mvg, Greta</p> Geneanet op #6 in de Top 100 Genealogische Websites 2015 - greetjepittery http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Geneanet-op-6-in-de-Top-100-Genealogische-Websites-2015.html#c73372 urn:md5:e26593532cd520303faf30c4cb100580 Tue, 27 Jan 2015 12:10:38 +0100 greetjepittery <p>Toch nog even verder bordurend op wat Mon daar zegt :<br /> "... zoals op sommige sites waar men betaalt naargelang het aantal personen dat men publiceert..."</p> <p>Ja! Dat is de DOODSTEEK van ERNSTIGE GENEALOGIE. Regelmatig lees je in genealogische vaktijdschriften dat : "de genealogie de laatste jaren fel is achteruitgegaan door massale digitale publicaties" waaronder veelvuldig kritiekloos overnemen van andermans gegevens... We kunnen er inderdaad niet naast kijken, maar toch volgende WEERLEGGING hierbij :</p> <p>- Naast de digitale sites (de 'tertiaire bronnen' zoals ik dat noem), is daar toch ook de massale DIGITALISERING VAN PRIMAIRE BRONNEN, met name de geboorte/doopaktes, de trouwaktes, de overlijdens/begrafenisaktes die in België zelfs systematisch met behulp van staatssubsidie werden gepubliceerd via search.arch.be (zie ev. bij GNN-forum onder secundaire bronnen).<br /> Maar ook heel wat 'SECUNDAIRE BRONNEN' kan men via PC oproepen : Staten van Goed, Processen en het ongeëvenaarde werk der vrijwilligers van het Rijksarchief Brugge niet te vergeten. Ook in (heemkundige) tijdschriften en in thesissen (van de faculteit Letteren &amp; Wijsbegeerte, vooral 'Geschiedenis') vindt men allerlei betrouwbare info.<br /> - Laten we zeker niet het kind met het badwater weggooien : ook bij ons, op GNN zijn heel veel mensen ERNSTIG bezig... Zelf probeer ik contacten te leggen bij een archiefbezoek en er zijn van die 'gezellige' kleinere archieven waar je tijdens de koffiepauze ernstige genealogen 'life' leert kennen. Ik mag hier helaas geen namen vernoemen, maar ik zou zo een lijst kunnen opstellen van degelijke research op GNN, maar ieder van jullie kan dat na een tijd ook.<br /> - En ja, ik viel bijna achterover te lezen dat je bij een ander een goedkoper abonnement krijgt als je meer personen op je site hebt... persoonlijk vind ik zoiets 'walgelijk' want het werkt alleen maar 'slechte genealogie' in de hand. Zelf heb ik nog geen 2.000 personen op mijn GNN-site want ik vermeld alleen de rechtstreekse voorouders (de kinderen + extra huwelijken staan wel bij info). Toch kreeg ik een '5 sterren' toegemeten van GNN. 'Van de robot' weliswaar, maar op basis van de info op mijn site (want niets in 'de bankkluis', bij 'aantekeningen'). Zie dat niet als 'sluikreclame' of 'stoefen', maar als 'een' manier om ernstig werk met collega's te delen (sharing). mvg, collega Greta</p> Geneanet op #6 in de Top 100 Genealogische Websites 2015 - Raymond PRAET http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Geneanet-op-6-in-de-Top-100-Genealogische-Websites-2015.html#c73371 urn:md5:0e4ef5ed452317f71df0183bdfc3156e Tue, 27 Jan 2015 09:48:44 +0100 Raymond PRAET <p>Dag,</p> <p>Even een korte bedenking nog over die zogenaamde "dubbels"...<br /> Met enkele vrienden legden wij ons gedurende jaren toe op één bepaalde streek, namelijk de Zwalm en een gedeelte der Vlaamse Ardennen.<br /> Door het samenstellen van grote databanken op Geneanet kwamen we uiteindelijk tot de conclusie dat we allemaal wel ergens met elkaar verwant waren.<br /> Meer nog, dat de "oorspronkelijke bewoners" quasi allemaal "ergens" verwantschappen met elkaar hadden.</p> <p>Ik vraag nu aan Greta en Maurice daarover eens na te denken..<br /> Dat maakt inderdaad vele duizenden afstammelingen die uitzwermden naar Nederland, Frankrijk, Canada, de USA en elders...<br /> Hebben die afstammelingen dan geen recht om hun eigen "boom" te publiceren op GNN ?<br /> Die gegevens komen uit dezelfde akten, dezelfde SVG's, kortom...dezelfde bronnen.</p> <p>Wat is dan jullie probleem ?</p> <p>Mijn grootste problemen met GNN (en ik hoop dat die ooit eens opgelost geraken) zijn de geweldige achterstand bij de ontwikkeling van de definitieve Geneweb 7.00 versie ( <a href="http://opensource.geneanet.org/projects/geneweb/files" title="http://opensource.geneanet.org/projects/geneweb/files" rel="nofollow">http://opensource.geneanet.org/proj...</a> ) en de slechte, soms onbestaande informatie vanwege Geneanet aan de Nederlandstalige gebruikers.</p> <p>Mvg</p> <p>Mon</p> Geneanet op #6 in de Top 100 Genealogische Websites 2015 - Raymond Praet http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Geneanet-op-6-in-de-Top-100-Genealogische-Websites-2015.html#c73359 urn:md5:04a396d8f7385700c1dd2ca5505de73a Mon, 26 Jan 2015 16:02:14 +0100 Raymond Praet <p>Dag Maurice,</p> <p>En niettegenstaande je kritiek toch nog op "één" staan als gratis stamboomprogramma...je moet het maar doen.</p> <p>Inderdaad kan men (het kan echter perfect zonder) 45€ jaarlijks betalen voor een reeks bijkomende voordelen (maar dit is helemaal geen must zoals bij sommige sites waar men betaalt naargelang het aantal personen dat men publiceert).<br /> Misschien zouden ze de "juiste prijs" van alle opties, supplementen, enz...der andere programma's eens moeten vergelijken met die van GNN.</p> <p>Laat de gebruiker zelf kiezen, maar wees duidelijk wat betreft "prijzen" onmiddellijk bij de inschrijving !</p> <p>Mvg</p> <p>Mon</p> Genealogie software programma's: actualiteiten week 04, 2015 - Gijsertus van schaik http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-04-2015.html#c73357 urn:md5:ab71a59a7274c74d7776044a510d0743 Mon, 26 Jan 2015 11:53:44 +0100 Gijsertus van schaik <p>Ik probeer een GEDCOM naar U te sturen; maar ik schijn iets fout te doen, want U antvangt dit bericht niet.<br /> Ik werk met BK7.<br /> Kunt U mij helpen?<br /> G.van Schaik</p> Stambomendag in Begijnendijk - greetjepittery http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Stambomendag-in-Begijnendijk.html#c73356 urn:md5:b5b442f2f8c739325698bc44a2b25e27 Mon, 26 Jan 2015 11:24:55 +0100 greetjepittery <p>Goeiedag heer Mariën,<br /> De "Stambomendag van Begijnendijk" vindt jaarlijks plaats, maar er zijn ook andere alternatieven,<br /> zoals bvb "50 jaar Familiekunde in Vlaanderen" te Antwerpen, nu op 14 en 15 maart te Antwerpen;<br /> voor meer inlichtingen zie :<br /> <a href="http://www.geneanet.org/actueel/index.php/post/2014/12/Dag-van-de-familiegeschiedenis.html" title="http://www.geneanet.org/actueel/index.php/post/2014/12/Dag-van-de-familiegeschiedenis.html" rel="nofollow">http://www.geneanet.org/actueel/ind...</a><br /> En contacteer u misschien eens de initiatiefnemers; voor meer info, tik gewoon in op Google ;<br /> Stambomendag van Begijnendijk<br /> mvg, Greta</p> Geneanet op #6 in de Top 100 Genealogische Websites 2015 - greetjepittery http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Geneanet-op-6-in-de-Top-100-Genealogische-Websites-2015.html#c73355 urn:md5:6809d8a8240b755fd6162624a5e2758b Mon, 26 Jan 2015 11:14:57 +0100 greetjepittery <p>Gelijk hebt u, heer Martens,<br /> maar... altijd &amp; overal worden we nu eenmaal 'met cijfers om de oren geslagen' en ook 'de concurrentie' zal 'de cijfers aandikken' <img src="/themes/default/smilies/wink.png" alt=";-)" class="smiley" /> dus : ranking zal min of meer kloppen. Het gaat hier ook over alle landen samen, niet alleen GNN-NL-talig.<br /> En met cijfers &amp; statistieken kan je vaak alle kanten uit; dat zien we in reclame en politiek.<br /> Wat ons vooral interesseert is de kwaliteit, en... als KWALITEIT &amp; KWANTITEIT hand in hand gaan, dan is dat wel een zeer GESLAAGD HUWELIJK!</p> <p>We hebben het er op GNN-fora &amp; -blogs al tientallen keren, tot in den treure over gehad dat er helaas 'zomaar wordt overgenomen' Niets mis mee op zich : iedereen heeft er recht op om zijn voorouders te kennen, zelfs als hij of zij daar de 'middelen' (tijd, ervaring, kunde, fysiek, enz.) niet voor heeft, als daar maar wordt gecontroleerd, gecontroleerd en nog eens wordt gecontroleerd. GNN biedt daar ook de middelen voor, kwestie van ze te gebruiken en... bvb eens rapper naar 'de pen grijpen' of makkelijker nu : een mailtje sturen naar collega's.</p> <p>Al deze digitale middelen zijn &amp; blijven een tweesnijdend zwaard... De vorige generaties konden er maar van dromen en het ongeloofwaardig vinden hoe efficiënt wij nu kunnen werken. Ik ben er wel nog eentje die er plezier in beleeft om handmatig ieder nieuw gevonden voorouder van mijn kwartierstaat in te tikken, maar met GEDCOM's uitwisselen (niets mis mee op zich) kunnen kopieerfouten zich snel als een virus verspreiden... Genealogie is inderdaad zo veel meer dan een 'gezelschapsspel' (zoals een franse collega op zijn GNN-verwelkomingsblad stelt). mvg, Greta</p> Stambomendag in Begijnendijk - Marien Jan http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Stambomendag-in-Begijnendijk.html#c73349 urn:md5:68756b8a88f91a136f8b46244224c4e0 Sun, 25 Jan 2015 17:26:29 +0100 Marien Jan <p>Beste,</p> <p>Ik kon spijtig genoeg niet op deze dag aanwezig zijn ( daar mij grootvader en betovergrootvader van deze streek zijn)<br /> Is er in de toekomst daar een mogelijkheid om informatie in te winnen?</p> <p>Jan Marien</p> Geneanet op #6 in de Top 100 Genealogische Websites 2015 - Maurice Martens http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Geneanet-op-6-in-de-Top-100-Genealogische-Websites-2015.html#c73287 urn:md5:8d200bf2e95b218612a86f17673e9a6d Fri, 23 Jan 2015 10:40:11 +0100 Maurice Martens <p>Dag,</p> <p>600000 min héél véél dubbels = ?????? En door weinigen zelf opgezocht, spijtig.<br /> Gratis wel tot op zekere hoogte.</p> Wat is "Overeenkomsten"? - greetjepittery http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Wat-is-Overeenkomsten.html#c73285 urn:md5:4474570613a125a883c8350cdd78562b Fri, 23 Jan 2015 07:58:39 +0100 greetjepittery <p>Zo OVEREENKOMSTEN kunnen opzoeken is inderdaad een FANTASTISCH WERKINSTRUMENT! Vorige generaties genealogen konden hier alleen maar van dromen of... het ongeloofwaardig gevonden hebben.<br /> Een wel erg handige tool, maar... een TWEESNIJDEND ZWAARD.</p> <p>(+) Aanbevelenswaardig als je eens tijd hebt! Hierbij expliciet vermelden voor wie al veel voorouders heeft opgespoord, in verschillende keren kan vergelijken via het rode vak :<br /> "Mijn laatste zoekopdracht hernemen gestopt op het nummer ..."<br /> Zelf zo al heel wat wegwijzers &amp; denkpistes gevonden!</p> <p>(-) Het gaat vrij vlot, maar voor ons, verwende 21ste eeuwers misschien nog niet vlot genoeg... Zeker bij frequent voorkomende namen kan het eventjes duren... het zal je maar overkomen dat je bvb een Joannes Peeters of een Petrus Janssens in je boom hebt zitten. Zelf ben ik tevreden over 'de snelheid' en lees ondertussen wel iets of doe wat gezonde beweging.<br /> (-) Enkele keren krijg ik een lijst waar ik 'moederziel alleens sta' met andere data of voorouders voor een persoon... Het contoleren waard, maar... hier kom je ook het fenomeen van 'zomaar overnemen uit andermans boom' tegen! Hier zeker geen voorbeelden. Zo heb ik een voorvader met alle P.R. aktes + Staat van Goed waarvan ik de naam van de ouders ken, maar liefst 8 mensen duiden andere (groot)ouders toe.<br /> Wel een ideale gelegenheid om mensen (met Cc) op de hoogte te brengen.</p> Wegwijs in stamboomonderzoek, Apeldoorn - wimdeckers http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Cursus-Wegwijs-in-stamboomonderzoek.html#c73266 urn:md5:61188b2f276da88ffdb4100857fd26d2 Wed, 21 Jan 2015 22:33:53 +0100 wimdeckers <p>Een interessante cursus voor een redelijke prijs.<br /> Jammer genoeg staat er nergens vermeld welke die belangrijkste websites zijn, want dat wellicht wel handig geweest.<br /> Ik vermoed dat een van die websites, naast Geneanet, in ieder geval ook MyHeritage zal zijn aangezien er op dag 3 met Aldfaer gewerkt zal gaan worden.<br /> Toch tof van Geneanet om ook reclame voor de concurrent te maken <img src="/themes/default/smilies/smile.png" alt=":-)" class="smiley" /></p> Stambomendag in Begijnendijk - Ann Uytterhoeven http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Stambomendag-in-Begijnendijk.html#c73265 urn:md5:6e90ed9b824fb439d1430c5adf7bb1f7 Wed, 21 Jan 2015 22:24:41 +0100 Ann Uytterhoeven <p>Naast het Gemeentelijk Archief-en Documentatiecentrum van Begijnendijk, is ook Familiekunde Vlaanderen ( vereniging die dit jaar haar 50-jarig bestaan viert) medeorganisator van dit evenement!</p> Wat gebeurt er met uw gegevens na uw overlijden? - greetjepittery http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Wat-gebeurt-er-met-uw-gegevens-na-uw-overlijden.html#c73256 urn:md5:6f2505b1b3d3d8eac934d9237c684264 Wed, 21 Jan 2015 14:48:23 +0100 greetjepittery <p>Voor vragen &amp; antwoorden over onze wilsbeschikking na ons heengaan,<br /> hebben we een apart plaatsje voorzien op het GNN-forum, onder 'praatcafé'<br /> Deze materie is te ernstig om niet al even ernstig te worden aangepakt. mvg, Greta<br /> PS - hierboven, 20 januari : aanvraagformulier i.p.v. aanvragingsformulier <img src="/themes/default/smilies/wink.png" alt=";-)" class="smiley" /></p> Wat gebeurt er met uw gegevens na uw overlijden? - Raymond PRAET http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Wat-gebeurt-er-met-uw-gegevens-na-uw-overlijden.html#c73248 urn:md5:ccaac1bba28c82a27d2024a3012ac423 Wed, 21 Jan 2015 11:04:13 +0100 Raymond PRAET <p>Dag,</p> <p>Dit is weer een van die ondoordachte "bevliegingen" van Geneanet, waar duidelijk niet over nagedacht werd.<br /> OK, iedere gebruiker kan beslissen wat er met zijn gegevens gebeurt na zijn overlijden.<br /> Allemaal goed en wel...<br /> Maar op basis van wat en wie gaat GNN gegevens verwijderen of niet verwijderen ?<br /> Rouwbrief, bidprentje, overlijdensakte, testament ?</p> <p>Dit heeft niets te maken met hetgeen Greta aanhaalt...<br /> Niemand kan immers in de "boom" van een andere gebruiker zonder diens paswoord (of hij moet het gekregen hebben).<br /> Het gaat hem dus niet over wie het formulier invult, maar om wie een overlijden signaleert en op welke manier dat gebeurt.</p> <p>Enige verduidelijking op dat vlak vanwege GNN zou echt wenselijk zijn.<br /> En verwijs mij nu met deze vraag niet naar het forum, want dat lost jullie verantwoordelijkheid desaangaande spijtig genoeg niet op !</p> <p>Mvg</p> <p>Mon</p> Wat gebeurt er met uw gegevens na uw overlijden? - Herman Blüm http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Wat-gebeurt-er-met-uw-gegevens-na-uw-overlijden.html#c73230 urn:md5:ec79aa414785cb575f83273ff5ff8e4e Tue, 20 Jan 2015 16:27:25 +0100 Herman Blüm <p>Referend aan het antwoord van Greta.<br /> We mogen wel hopen dat Geneanet een overlijdensbericht alleen accepteert via onze persoonlijke website binnen Geneanet!<br /> M.a.w. geef uw geheime GNN-code alleen aan iemand die u vertrouwt en die e.e.a. na uw overlijden regelt.<br /> Net zoals met vele andere zaken toch?<br /> Dan zou deze passieve Geneanet-controle werken.<br /> Maar tja, zou het zo werken?</p> Wat gebeurt er met uw gegevens na uw overlijden? - greetjepittery http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Wat-gebeurt-er-met-uw-gegevens-na-uw-overlijden.html#c73226 urn:md5:1ce071f593fbda8c593f3143bf358ca7 Tue, 20 Jan 2015 08:39:17 +0100 greetjepittery <p>Nog eens, Jo, het kenbaar maken aan GNN van je wensen na je heengaan, kan ENKEL &amp; ALLEEN door "de eigenaar" van de GNN-account en / of deze die het geheime codenummer bezit... Ik heb jouw nummer niet <img src="/themes/default/smilies/smile.png" alt=":-)" class="smiley" /> dus "ik zal jouw geen loer kunnen draaien" en jij ook mij niet <img src="/themes/default/smilies/wink.png" alt=";-)" class="smiley" /><br /> En voor iedereen : het aanvragingsformulier opvragen kan hier gemakkelijkheidhalve via deze blog, maar kan ook altijd via je GNN-account :<br /> - Aai het oranje veldje bovenaan rechts waar je naam staat;<br /> - ga naar mijn profiel &gt; mijn genealogisch profiel &gt; uw GNN account na uw overlijden<br /> Probeer maar eens uit op andermans boom - dat lukt niet!<br /> Ziezo iedereen kan hopelijk weer op zijn beide oren slapen. da-aag, Greta</p> Geneanet op #6 in de Top 100 Genealogische Websites 2015 - Lida Strik- van den Berg http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Geneanet-op-6-in-de-Top-100-Genealogische-Websites-2015.html#c73221 urn:md5:cef617fb32a366721d5f8fafe49c0685 Mon, 19 Jan 2015 20:38:58 +0100 Lida Strik- van den Berg <p>Voor mij staan jullie op 1.</p> Wat gebeurt er met uw gegevens na uw overlijden? - LinieLover http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Wat-gebeurt-er-met-uw-gegevens-na-uw-overlijden.html#c73213 urn:md5:20921cee6da2cd8def42b0d1a5aeefb8 Mon, 19 Jan 2015 17:51:27 +0100 LinieLover <p>Toch even doordenken op de vraag van Henk Coolen, hoor.<br /> Wat schrijft GeneaNet: Als Geneanet bericht van overlijden krijgt van lid en de optie ‘Gegevens verwijderen’ is aangevinkt, dan zal het account met alle gegevens dadelijk worden gewist.</p> <p>M.a.w.: als bij Henk "gegevens verwijderen" is aangevinkt, en ik wil hem 'n loer draaien, verwittig ik (desnoods uitgebreid) GeneaNet dat hij overleden is en oeps... alles weg!<br /> Niks controle - of verwacht je dat GeneaNet 'n mail zal sturen met de vraag: Ben je werkelijk overleden?</p> Geneanet op #6 in de Top 100 Genealogische Websites 2015 - Raymond PRAET http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Geneanet-op-6-in-de-Top-100-Genealogische-Websites-2015.html#c73210 urn:md5:1fae288209a61b4b8501213533695369 Mon, 19 Jan 2015 12:09:29 +0100 Raymond PRAET <p>Dag,</p> <p>Wat betreft "stambomen" en "gratis" staan we zelfs op EEN !</p> <p>Mvg</p> <p>Mon</p>