De genealogie blog 2015-04-19T18:56:24+02:00 Geneanet urn:md5:8b516abd3a0bf8f3e1c0bffcbafd7185 Dotclear Sponsor een vriend of familielid, en krijg zelf een extra maandabonnement op de Geneanet Premium kado urn:md5:bc36f328671b939584311c20146d722b 2015-04-16T07:45:00+02:00 2015-04-16T08:15:29+02:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img title="Sponsor een vriend of familielid, en krijg zelf een extra maandabonnement op de Geneanet Premium kado" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="Sponsor een vriend of familielid, en krijg zelf een extra maandabonnement op de Geneanet Premium kado" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/SV_20140409_01.jpg" />Op Geneanet kunt u nu een vriend of familielid sponsoren en zelf gratis een extra maand krijgen.<br /><br />Kies het menu item “Gemeenschap" &gt; "Sponsor een vriend”.<br /><br />Voer de Geneanet gebruikersna(a)m(en) in van de perso(o)n(en) die u wil sponsoren (<a hreflang="nl" href="http://www.geneanet.org/contacts/search">klik hier</a> om de gebruikersnaam van een lid op te zoeken).</p> <p><br /><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150416_01.jpg" alt="Sponsor een vriend of familielid, en krijg zelf een extra maandabonnement op de Geneanet Premium kado" title="Sponsor een vriend of familielid, en krijg zelf een extra maandabonnement op de Geneanet Premium kado" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Als u 5 uitnodigingen verstuurd heeft, moet u wachten totdat deze ofwel geaccepteerd ofwel verlopen (45 dagen) zijn om nieuwe sponsorrechten te verkrijgen.<br /><br />Gesponsorde personen zullen worden uitgenodigd om Geneanet Premium gratis een maand uit te proberen.</p> <p><br /><br />Als zij gedurende de proefperiode een abonnement nemen op de Geneanet Premium, zullen de resterende gratis weken aan hun 1- of 2-jarig abonnement worden toegevoegd, en u krijgt een gratis extra maand.</p> <center>[ <a href="http://nl.geneanet.org/parrainage/">Naar uw “Sponsor” pagina gaan</a> ] </center><br /><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/04/Sponsor-een-vriend-of-familielid-en-krijg-zelf-een-extra-maandabonnement-op-de-Geneanet-Premium-kado.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/34069 Tiemen Hooiberg, Een knaap à deux mains urn:md5:60e50f6498c07b124df164a28117200b 2015-04-15T13:40:00+02:00 2015-04-16T07:13:07+02:00 Geneanaute Genealogische actualiteiten <p><img title="Tiemen, avr 2015" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="Tiemen" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/Tiemen_Hooiberg2.jpg" />Geen wonder dat Tiemen Hooiberg (1809-1897) door één van zijn leidslieden ‘een knaap à deux mains’ is genoemd. In één leven was hij tekenaar-lithograaf, museum-amanuensis, opgravingsassistent, drukker, uitgever, papier- en boekhandelaar, huisonderwijzer, kweekschool en HBS-leraar, auteur van dictionaires en schoolboeken, vertaler, handelaar in Engelse handwerkartikelen, speculant in huizen …! <br /> <br />Hooiberg, een van de beste lithografen van zijn tijd, <em>en mijn oud- ouder</em>, was bijna 60 jaar lang hoofd van de steendrukkerij van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden. Lithografie (steendruk) was in de negentiende-eeuw het belangrijkste reproductiemedium voor het maken van afbeeldingen totdat fotografie er rond 1900 voor in de plaats kwam. Hooibergs productie voor het museum en andere opdrachtgevers was enorm. <br /> <br />Hooiberg heeft bijna de hele negentiende eeuw meegemaakt. Hij werkte onder de eerste drie directeuren van het museum. Professor Caspar Reuvens nam hem in 1830 in dienst als opgravingstekenaar op het landgoed Arentsburg bij Voorburg en begeleidde vervolgens zijn eerste lithografische projecten. Een museum met een eigen drukkerij, door Reuvens opgericht, was een unicum. Samen met Reuvens’ opvolger Conrad Leemans, door Hooiberg steeds ‘mijn chef’ genoemd, werkte hij decennia lang aan de ‘Monumens égyptiens’, de volumineuze publicatie van de Egyptische collectie waarvoor hij honderden litho’s maakte en die onder zijn derde baas, de internationaal vermaarde Egyptoloog Willem Pleyte, is voltooid. <br /> <br />In zijn autobiografie De geschiedenis van een ruim tachtigjarig leven, uit herinneringen samengesteld blikt Tiemen Hooiberg terug op zijn talrijke werkzaamheden, zijn ervaringen in het museum, zijn avonturen in binnen- en buitenland, zijn audiëntie bij koning Willem I en ontmoetingen met bekende Nederlanders waaronder veel leden van de Leidse elite. Ook de herinneringen aan zijn jeugd, zijn ouders en leermeesters, zijn vrouw en kinderen, en andere huisgenoten (studenten op kamers!) komen uitvoerig ter sprake. Hooibergs negentiende-eeuwse Nederlands is aantrekkelijk, soms heel vermakelijk en klinkt alsof het door hemzelf is uitgevonden. <br /> <br />De eerste editie van De geschiedenis van een ruim tachtigjarig leven verscheen in 1893 en is gedrukt door Drukkerij Hooiberg in Epe. De directeur van deze drukkerij was Tiemens zoon Andries, bij wie hij de laatste acht jaar van zijn leven heeft gewoond. De oplaag van het boek was zeer klein: alleen familieleden, vrienden en bekenden ontvingen een exemplaar. Het was ‘niet in den handel’, zoals op de achterkaft was vermeld. De thans voorliggende geannoteerde heruitgave is dus de eerste publieksuitgave. Daarin zijn in aansluiting op Hooibergs tekst enige nog niet eerder gepubliceerde brieven van hem opgenomen. Deze zijn gericht aan zijn vriend, de Leidse uitgever Sijthoff, en werpen licht op Hooibergs leven in Epe na de voltooiing van zijn boek.</p> <p>Een aanrader voor iedereen die De IJzeren Eeuw volgt!</p> <p><a title="http://www.freemusketeers.nl/boek/7991/een-knaap-a-deux-mains" hreflang="nl" href="http://www.freemusketeers.nl/boek/7991/een-knaap-a-deux-mains">http://www.freemusketeers.nl/boek/7991/een-knaap-a-deux-mains</a></p> <p>Jeannet Richel </p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/04/Tiemen-Hooiberg%2C-Een-knaap-%C3%A0-deux-mains.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/34057 Gratis online cursus paleografie urn:md5:ede774f2200bb3f279cb393977db2c9f 2015-04-14T17:28:00+02:00 2015-04-15T08:13:11+02:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/oudschrift.jpg" alt="Oud schrift" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="Oud schrift, fév 2014" />Paleografie (Grieks: παλαιός - 'oud', γράφειν - 'schrijven') is een hulpwetenschap van de geschiedschrijving. Ze houdt zich bezig met het bestuderen en ontcijferen van oude handschriften. Voor wie archiefstukken van vóór 1800 wil raadplegen is kennis van paleografie onontbeerlijk. De Universiteit van Amsterdam heeft een gratis paleografiecursus beschikbaar gesteld, inclusief oefenmodule en hulpmiddelen. U kunt dadelijk aan de slag via deze <a href="http://burckhardt.ic.uva.nl/paleografie/index.php" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/04/Gratis-online-cursus-paleografie.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/34040 Dateren van oude foto's urn:md5:a4ec96623ce1417082818b94a6c7fcf0 2015-04-13T14:15:00+02:00 2015-04-16T14:13:48+02:00 Geneanaute Genealogische actualiteiten <img title="fv2, sep 2014" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="fv2" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/fv2.jpg" /> Ledereen heeft wellicht ergens één of meer oude foto’s liggen waar je alleen maar vragen bij hebt: wie is er op afgebeeld, van wanneer dateren ze en waar werden zij genomen. Peter Eyckerman legt niet alleen uit hoe je oude foto’s kan dateren, maar laat ook zien wat je nog allemaal kan afleiden uit deze wat atypische genealogische bron. Deelnemers kunnen eigen oude foto’s meebrengen om de lezing meer interactief te maken. Dinsdag 28 april 2015 om 19.30 uur in het Cultureel Centrum Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven. Een organisatie van Familiekunde Vlaanderen regio Leuven. Vrije toegang voor leden FV; voor niet leden 3 €. Voor meer informatie zie <a href="http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/">website</a>. http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/04/Lezen-en-dateren-van-oude-foto%C2%92s.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/34034 Genealogie software programma's: actualiteiten week 16, 2015 urn:md5:8e05249ad9592044d9187210ca5078cb 2015-04-13T09:26:00+02:00 2015-04-13T09:27:44+02:00 Geneanet (Laurent) Genealogische software <img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/Programs_2015.jpg" alt="Genealogie software programma's" title="Genealogie software programma's" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /><div>Elke week geven wij u een samenvatting over nieuwe en/of veranderde&nbsp; genealogische software.&nbsp;Een prima manier om nieuwe gereedschappen te ontdekken die uw hobby kunnen verrijken.</div><div>Hierbij het nieuws van deze week:<br />HuMo-gen, MacFamilyTree, Shoebox, The Complete Genealogy Builder, The Complete Genealogy Reporter, Your Genealogy Today</div><br /><br /> <div><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/20150413_01.jpg" alt="MacFamilyTree" title="MacFamilyTree" style="margin: 0 auto; display: block;" /></div><div><br /><div><ul><blockquote> <p><li><a href="http://humogen.com/">HuMo-gen</a> 5.1.1&nbsp;is uitgekomen.<span style="font-size: 11.9999990463257px;">&nbsp;</span>(Windows)</li> <li><a href="http://www.syniumsoftware.com/macfamilytree/">MacFamilyTree</a> 7.3.4&nbsp;is uitgekomen.<span style="font-size: 11.9999990463257px;">&nbsp;</span>(Mac)</li> <li><a href="http://itunes.apple.com/en/app/shoebox-by-1000memories/id472126139">Shoebox</a> for iPhone and iPad 3.1&nbsp;is uitgekomen.<span style="font-size: 11.9999990463257px;">&nbsp;</span>(iOS)</li> <li><a href="http://www.tcgr.bufton.org/">The Complete Genealogy Builder</a> 2015 build 150329&nbsp;is uitgekomen.<span style="font-size: 11.9999990463257px;">&nbsp;</span>(Windows)</li> <li><a href="http://www.tcgr.bufton.org/">The Complete Genealogy Reporter</a> 2015 build 150329&nbsp;is uitgekomen.<span style="font-size: 11.9999990463257px;">&nbsp;</span>(Windows)</li> <li><a href="http://itunes.apple.com/en/app/family-chronicle/id435897167">Your Genealogy Today</a> for iPhone and iPad 4.9.76&nbsp;is uitgekomen.<span style="font-size: 11.9999990463257px;">&nbsp;</span>(iOS)</li> </p> </blockquote> </ul> <br /> <p><em><span style="font-size: 12.222222328186px;">Lees ook:</span><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/01/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-januari-2014.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Welk genealogisch softwareprogramma gebruiken wij? (januari 2014)</a><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a hreflang="nl" href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/03/Hoe-kunt-u-een-GECOM-file-exporteren-vanaf-uw-persoonlijke-genealogie-programma.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Hoe kunt u een GECOM file exporteren vanaf uw persoonlijke genealogie programma?</a></em></p> </div></div><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/04/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-16-2015.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/34017 Lezing: Populatiegenealogie urn:md5:3c471a60d31a2ef008923d2b867280dc 2015-04-10T10:26:00+02:00 2015-04-10T10:28:58+02:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/201403_Images00.jpg" alt="201403_Images00.jpg" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="201403_Images00.jpg, mar 2014" />Het begon met het aanleggen van een ‘populatiebestand’ van de bevolking van Borkel en Schaft aan de hand van het Bevolkingsregister en de Burgerlijke Stand. In dit bestand komen nu ruim 70.000 personen voor uit 10 (voormalige) gemeenten. Hiervan is ruim 70% onderling verwant. Aan de hand van dit bestand heeft de spreker, Toon van Gestel, een methode ontwikkeld om de gegevens genealogisch te verwerken. De geleerde lessen leidden tot het artikel 'Populatiegenealogie’ in Gens Nostra van juli/augustus 2013. Datum: dinsdag 21 april 2015 Locatie: Pelgrimskerk, Backershagen 12, Amsterdam-Buitenveldert. Aanvang: 20.00 uur Einde: 22.00 uur.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/04/Lezing%3A-Populatiegenealogie.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/34001 3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen urn:md5:d1dc5d8d346912159103b379ef5c9d54 2015-04-09T06:30:00+02:00 2015-04-09T06:34:29+02:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150226_01.jpg" alt="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" title="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />We zullen zoveel mogelijk blogs posten om uw meest gestelde vragen over Geneanet te beantwoorden.<br />Tips van de week zijn:<br />- Hoe kunt u een email melding per naam maken?<br />- Hoe kunt u een email melding per persoon maken (Premium leden)?<br />- Hoe kunt u uw email meldingen inzien?</p> <h3>Hoe kunt u een email melding op naam maken?</h3> <blockquote><p>Ontvang een wekelijkse samenvatting van de nieuwste bijdragen per email.</p> <p>Klik ‘Meldingen per Naam’ in het drop-down menu bovenaan rechts op het scherm en klik vervolgens ‘Nieuwe email melding aanmaken’.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150408_010.jpg" alt="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" title="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Vul het formulier in en klik ‘Bevestigen’.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150408_011.jpg" alt="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" title="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> </blockquote> <blockquote><p>U kunt ook een zoekopdracht ingeven in de Geneanet database en vervolgens klikken op ‘Meld mij nieuwe resultaten per email’ onderaan de bladzij met zoekresultaten.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150408_012.jpg" alt="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" title="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> </blockquote> <h3>Hoe kunt u een email melding op persoon maken (Premium leden)?</h3> <blockquote><p>Ontvang een wekelijkse samenvatting van de nieuwste bijdragen per email.</p> <p>Klik ‘Meldingen per Persoon’ in het drop-down menu bovenaan rechts op het scherm en klik vervolgens ‘Nieuwe email melding aanmaken’.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150408_020.jpg" alt="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" title="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Vul het formulier in en klik ‘Bevestigen’.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150408_021.jpg" alt="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" title="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>U kunt ook een zoekopdracht ingeven in de Geneanet database en vervolgens klikken op ‘Meld mij nieuwe resultaten per email’ onderaan de bladzij met zoekresultaten.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150408_022.jpg" alt="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" title="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Als u een Geneanet stamboom heeft kunt u automatisch email meldingen maken van een selectie personen in uw stamboom.</p> <p>Klik ‘Meldingen per Persoon’ in het drop-down menu bovenaan rechts op het scherm (zoals hierboven getoond) en klik vervolgens op de tab ‘De automatische melding instellen’.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150408_023.jpg" alt="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" title="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> </blockquote> <h3>Hoe kunt u uw email meldingen inzien?</h3> <blockquote><p>U kunt de nieuwste bijdragen zien door te klikken op de links in uw wekelijkse email samenvatting, maar u kunt ook de geschiedenis van deze resultaten zien op de Genenaet website.</p> <p>Klik ‘Meldingen per naam’ of ‘Meldingen per persoon’ in het drop-down menu rechts bovenaan uw scherm.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150408_031.jpg" alt="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" title="3 Tips voor het maken en bekijken van uw Geneanet email meldingen" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Kies vervolgens uit het menu naast de naam de lijst die u wil inzien.</p> </blockquote><br /><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/04/3-Tips-voor-het-maken-en-bekijken-van-uw-Geneanet-email-meldingen.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33979 Dag van de Haagse geschiedenis urn:md5:9f11da05fc1233db40cccf2c71af4dac 2015-04-08T09:28:00+02:00 2015-04-08T09:29:29+02:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/denhaag.jpg" alt="Den Haag" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="Den Haag, juin 2014" />Zaterdag 18 april 2015 van 11 tot 16 uur op het Plein in Den Haag. Al 10 jaar organiseert het Haags Gemeentearchief de 'Dag van de Haagse Geschiedenis'. 40 Haagse professionele en vrijwillige erfgoedorganisaties doen mee. Zij organiseren allerlei activiteiten zoals stadswandelingen, lezingen, boottochten en workshops. Het festivalterrein is gratis toegankelijk voor jong en oud. Voor programma, plattegrond, meer informatie zie <a href="http://www.dagvandehaagsegeschiedenis.nl/" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/04/Dag-van-de-Haagse-geschiedenis.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33974 Lezing in Tilburg over onderzoek in België urn:md5:270527ba39a165615eb8d36505a19ec2 2015-04-07T08:29:00+02:00 2015-04-07T08:30:51+02:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/fv2.jpg" alt="fv2" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="fv2, sep 2014" />Hoe zijn in België de archieven georganiseerd? Hoe zijn ze toegankelijk, zijn er speciale voorwaarden voor gebruik van de akten van de Burgerlijke Stand en van de DTB’s? Welke praktische tips heeft de spreker bij een bezoek aan een Belgisch archief? Wat is er online te vinden? En is er, behalve de taal, verschil tussen Vlaamse en Waalse archieven? Spreker Herman Jorens van de Vereniging Familiekunde Vlaanderen is als genealoog goed bekend met deze vragen en neemt u mee op ontdekkingstocht. De toegang is gratis voor NGV-leden, niet-leden € 5,-. Woensdag 15 april, 14.30-16.30 uur, locatie: Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, 5042 PZ TILBURG.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/04/Lezing-in-Tilburg%3A-Onderzoek-in-Belgi%C3%AB.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33959 Vrolijk Pasen urn:md5:ac3d91c05fc975b39909d74c1a426f8c 2015-04-03T08:44:00+02:00 2015-04-03T08:50:52+02:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p>Wist u dat u via Geneanet originele oude prentbriefkaarten online kunt versturen? <a href="http://nl.geneanet.org/gallery?action=about&amp;rubrique=cartes" hreflang="nl" title="via deze link">Via deze link</a> gaat u naar 'Verstuur uw wensen' waar u de zes verschillende thema's feestwensen kunt vinden. De medewerkers van Geneanet wensen u en de uwen Vrolijk Pasen.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/.VrolijkPasen_m.jpg" alt="Pasen" style="display:block; margin:0 auto;" title="Pasen, avr 2015" /></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/04/Vrolijk-Pasen.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33941 Maak foto's van begraafplaatsen met GeneaGraves - de Geneanet app voor iOS en Android urn:md5:bc9dc41137d290982e996b19953b8ba8 2015-04-02T07:01:00+02:00 2015-04-02T07:01:34+02:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/SV_20150402_1.jpg" alt="Maak foto's van begraafplaatsen met GeneanGraves" title="Maak foto's van begraafplaatsen met GeneanGraves" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Begraafplaatsen zijn een van de belangrijkste bronnen voor genealogen, en we moeten grafstenen vastleggen voordat ze verloren gaan. Doe mee aan het GeneaGraves project, het is gratis en gemakkelijk!</p> <p>Installeer GeneaGraves op uw mobiel of tablet. Maak foto's. Upload uw foto's naar Geneanet met een wifi toegang. Vervolgens kunt u de namen van de personen op de grafstenen indexeren met hulp van andere Geneanet leden.</p> <center><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geneanet.sauvonsTombes"><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/SV_20150402_2.jpg" alt="GeneaGraves" title="GeneaGraves" /></a><a href="http://itunes.apple.com/nl/app/geneanet/id925283154"><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/SV_20150402_3.jpg" alt="GeneaGraves" title="GeneaGraves" /></a><center> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/SV_20150402_4.jpg" alt="Maak foto's van begraafplaatsen met GeneanGraves" title="Maak foto's van begraafplaatsen met GeneanGraves" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> </center></center><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/04/Maak-foto-s-van-begraafplaatsen-met-GeneaGraves-de-Geneanet-app-voor-iOS-en-Android.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33919 CBG zoekt foto's van badgasten urn:md5:59f9901650a4ec1968fca3e3120409c4 2015-04-01T08:42:00+02:00 2015-04-01T08:43:40+02:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/cbg.jpg" alt="cbg" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="cbg, avr 2014" />Voor het juninummer van GEN Magazine is het Centraal Bureau voor Genealogie op zoek naar foto's van badgasten. Kunt u helpen? Stuur dan voor 1 mei 2015 uw foto's van vóór 1950 via <a href="https://www.wetransfer.com/" hreflang="nl" title="We Transfer">We Transfer</a> naar uitgeverij@cbg.nl. De redactie zal uit de inzendingen een eigen selectie maken. De inzender geeft toestemming dat de foto gepubliceerd wordt in Gen.magazine. Een scan moet voldoen aan de volgende vereisten: scan in kleur, format JPEG of Tiff, minimaal 300 dpi, originele afmetingen (niet verkleind). Bij de inzending a.u.b. vermelden wanneer de foto is genomen, wie de geportretteerden zijn en waar het tafereel zich afspeelt. Gelieve ook de adresgegevens en het telefoonnummer van de inzender te vermelden, zodat de redactie eventueel contact op kan nemen.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/04/CBG-zoekt-foto-s-van-badgasten.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33902 Sonttolregisters allerlei urn:md5:da61281293f74ed603e497cb93fd7ba1 2015-03-31T08:07:00+02:00 2015-03-31T08:11:34+02:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/florijn.jpg" alt="florijn" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="florijn, mar 2014" />Tijdens de jaarvergadering van Cultuur Historische Vereniging Vlieland (CHV), zal Siem van der Woude een lezing houden over de Sonttolregisters en de rol daarin van Vlielander schippers. Maandag 13 april in de Noordwester in Oost-Vlieland, aanvang 20.00 uur. Aan de Sonttolregisters ontbreken nog 300.000 te indexeren passages. STR zoekt naar enthousiaste, gemotiveerde vrijwilligers met enige kennis van paleografie die willen helpen de gegevens in te voeren. Heeft u belangstelling, zie dan deze <a href="http://www.soundtoll.nl/index.php/nl/vrijwilligers" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/Sonttolregisters-allerlei.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33897 Genealogie software programma's: actualiteiten week 14, 2015 urn:md5:4455bc1cde5d56291c06ee38becb3a19 2015-03-30T07:09:00+02:00 2015-03-30T07:11:21+02:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/Programs_2015.jpg" alt="Genealogie software programma's" title="Genealogie software programma's" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /><div>Elke week geven wij u een samenvatting over nieuwe en/of veranderde&nbsp; genealogische software.&nbsp;Een prima manier om nieuwe gereedschappen te ontdekken die uw hobby kunnen verrijken.<div><br /><div>Hierbij het nieuws van deze week:</div></div>Brother's Keeper, Family Book Creator, Genealone, StoryPress</div><br /><br /> <div><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150329_01.jpg" alt="Family Book Creator" title="Family Book Creator" style="margin: 0 auto; display: block;" /></div><div><br /><div><ul><blockquote> <p><li><span style="font-size: 12px;"><a href="http://bkwin.org/">Brother's Keeper</a> 7.0.47&nbsp;</span><span style="font-size: 11.9999990463257px;"><span style="font-size: 12px;">is uitgekomen.</span>&nbsp;</span><span style="font-size: 12px;">(Windows)</span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><a href="http://www.familybookcreator.com/">Family Book Creator</a> Build 267&nbsp;</span><span style="font-size: 12px;">is uitgekomen.&nbsp;(Windows)</span></li> <li><a href="http://genealone.com/">Genealone</a> 1.5.2&nbsp;<span style="font-size: 11.9999990463257px;"><span style="font-size: 12px;">is uitgekomen.</span>&nbsp;</span>(Windows, Mac, Linux)</li> <li><a href="https://itunes.apple.com/us/app/storypress-app/id789604985">StoryPress for iPhone and iPad</a> 3.6&nbsp;<span style="font-size: 11.9999990463257px;"><span style="font-size: 12px;">is uitgekomen.</span>&nbsp;</span>(iOS)</li> </p> </blockquote> </ul> <br /> <p><em><span style="font-size: 12.222222328186px;">Lees ook:</span><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/01/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-januari-2014.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Welk genealogisch softwareprogramma gebruiken wij? (januari 2014)</a><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a hreflang="nl" href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/03/Hoe-kunt-u-een-GECOM-file-exporteren-vanaf-uw-persoonlijke-genealogie-programma.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Hoe kunt u een GECOM file exporteren vanaf uw persoonlijke genealogie programma?</a></em></p> </div></div><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-14-2015.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33872 Stamboomcafé bij het CBG urn:md5:0adaf9b38df19d49bf74e1df678fe946 2015-03-27T06:53:00+01:00 2015-03-27T07:55:36+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/cbg.jpg" alt="cbg" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="cbg, avr 2014" />Op dinsdag 31 maart 2015 vindt bij het CBG in Den Haag van 16.00 - 18.00 uur het derde Stamboomcafé van 2015 plaats. Het Stamboomcafé wordt deze keer geopend door Jacques Verheijden. Hij legt uit en demonstreert hoe je als onderzoeker optimaal gebruik kunt maken van de website <a href="http://www.zoekakten.nl" hreflang="nl" title="zoekakten.nl">zoekakten.nl</a>. Jacques is medewerker van het CBG en zoekakten.nl is en blijft een privé-initiatief van Jacques Verheijden dat stamt uit de tijd toen hij nog niet bij het CBG werkte. Lokatie: CBG, Beresteynzaal, Prins Willem Alexanderhof 22, 2592 BE Den Haag. (Dat is naast het Centraal Station, uitgang perron 12). Toegang en eerste consumptie zijn gratis. Komt u naar het Stamboomcafé, laat dat dan even weten op stamboomcafe@cbg.nl (zonder accent), o.v.v. de datum.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/Stamboomcaf%C3%A9-bij-het-CBG.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33859 Gratis workshop genealogie in Breda urn:md5:ee1f41663b1eaac94e9468e57c63062d 2015-03-26T09:48:00+01:00 2015-03-26T10:52:09+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/breda.jpg" alt="breda" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="breda, mar 2015" />Stadsarchief Breda organiseert één keer per jaar een gratis workshop genealogie. U krijgt uitleg over de bronnen waarin u uw voorouders kunt terugvinden. U gaat aan de slag met de Burgerlijke Stand, de Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere nuttige bronnen. Natuurlijk gaan we ook in op het gebruik van de digitale stamboom en de rest van onze website. Wilt u aan uw stamboomonderzoek beginnen of bent u al begonnen maar loopt u regelmatig vast, schrijf u dan in voor deze workshop. Locatie: Stadsarchief Breda, Parade 10, Breda. Datum: 24 april 2015. Tijd: vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Aanmelden: stadsarchief@breda.nl (o.v.v. uw naam, adres en e-mailadres) of bel met (076) 529 44 20.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/Gratis-workshop-genealogie-in-Breda.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33840 3 tips voor Geneanet gebruik #4 urn:md5:9f1b083d58ae779c39a7e3403209d8e6 2015-03-26T07:00:00+01:00 2015-03-26T07:32:18+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150226_01.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruik" title="3 tips voor Geneanet gebruik" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />We zullen zoveel mogelijk blogs posten om uw meest gestelde vragen over Geneanet te beantwoorden.<br />Tips van de week zijn:<br />- Hoe kunt u de Geneanet app downloaden?<br />- Hoe kunt u uw stamboom vergelijken?<br />- Hoe kunt u uw stamboom vergelijken (Geneanet Premium)?</p> <h3>Hoe kunt u de Geneanet app downloaden?</h3> <blockquote><p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150127_01.jpg" alt="Hoe kunt u de Geneanet app downloaden?k" title="Hoe kunt u de Geneanet app downloaden?" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p><strong>Geneanet app voor Android:<br /></strong>Ga naar Google Play op uw mobiel of tablet, zoek vervolgens ‘Geneanet’ en klik ‘Installeren’. Of klik op de volgende link in de webbrowser: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geneanet.gw.</p> <p><strong>Geneanet app voor iOS:<br /></strong>Ga naar de Apple Store op uw mobiel of tablet, zoek vervolgens ‘Geneanet’, of klik op de volgende link in uw web browser: https://itunes.apple.com/en/app/geneanet/id405274427.</p> </blockquote> <h3>Hoe kunt u uw stamboom vergelijken?</h3> <blockquote><p>Klik ‘Zoek &gt; Uw stamboom vergelijken’ in de menubalk bovenaan het scherm.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150326_20.jpg" alt="Hoe kunt u uw stamboom vergelijken" title="Hoe kunt u uw stamboom vergelijken" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Vul het zoekformulier in. Als u het blanco laat, zal het uw gehele stamboom vergelijken.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150326_21.jpg" alt="Hoe kunt u uw stamboom vergelijken" title="Hoe kunt u uw stamboom vergelijken" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Hier is de lijst met matches op achternaam, datum en plaats.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150326_22.jpg" alt="Hoe kunt u uw stamboom vergelijken" title="Hoe kunt u uw stamboom vergelijken" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> </blockquote> <h3>3. How kunt u uw stamboom vergelijken (Geneanet Premium)?</h3> <blockquote><p>Klik ‘Zoek &gt; Uw stamboom vergelijken’ in de menubalk bovenaan het scherm.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150326_20.jpg" alt="Hoe kunt u uw stamboom vergelijken" title="Hoe kunt u uw stamboom vergelijken" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Vul het zoekformulier in. Als u het blanco laat, zal het uw gehele stamboom vergelijken</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150326_31.jpg" alt="Hoe kunt u uw stamboom vergelijken" title="Hoe kunt u uw stamboom vergelijken" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Hier is de lijst met matches op volledige naam, partner, plaats en datum.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150326_32.jpg" alt="Hoe kunt u uw stamboom vergelijken" title="Hoe kunt u uw stamboom vergelijken" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> </blockquote><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/3-tips-voor-Geneanet-gebruik-4.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33821 3 tips voor Geneanet gebruik #3 urn:md5:0c52424271ac01fa8107e826f4c1a741 2015-03-19T07:00:00+01:00 2015-03-19T07:58:49+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150226_01.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruik" title="3 tips voor Geneanet gebruik" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />We zullen zoveel mogelijk blogs posten om uw meest gestelde vragen over Geneanet te beantwoorden. <br />Tips van de week zijn:<br />- Hoe kunt u uw Geneanet stamboom verwijderen?<br />- Hoe kunt u een geïllustreerde stamboom exporteren en printen?<br />- Hoe kunt u uw Geneanet stamboom controleren op fouten?</p> <h3>Hoe kunt u uw Geneanet stamboom verwijderen?</h3> <blockquote><p>Klik ‘Uw Stamboom &gt; Importeren/Opslaan en Instellingen’ in de menubalk bovenaan uw scherm.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150319_10.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruik" title="3 tips voor Geneanet gebruik" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Klik op ‘Geavanceerde opties’ in het menu links, en vervolgens op de tab ‘Verwijdering van de stamboom’.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150319_11.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruik" title="3 tips voor Geneanet gebruik" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> </blockquote> <h3>Hoe kunt u een geïllustreerde stamboom exporteren en printen?</h3> <blockquote><p>Klik ‘Grafieken en lijsten &gt; Voorouders &gt; Versierde stambomen’ in de menubalk bovenaan uw scherm.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150319_20.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruik" title="3 tips voor Geneanet gebruik" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Kies het thema, inhoud en lettertype, en klik ‘Stamboom aanmaken’.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150319_21.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruikg" title="3 tips voor Geneanet gebruik" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> </blockquote> <h3>Hoe kunt u uw Geneanet stamboom controleren op fouten?</h3> <blockquote><p>Klik ‘Uw Stamboom &gt; Importeren/Opslaan en Instellingen’ in de menubalk bovenaan uw scherm.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150319_10.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruik" title="3 tips voor Geneanet gebruik" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Klik ‘Stamboom nakijken’ in het menu links, en Geneanet zal u automatisch vertellen of er personen zijn wiens huwelijksdatum later is dan hun sterfdatum, of er vrouwen zijn wienst sterfdatum eerder is dan die van de geboorte van hun kind, en veel meer!</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150319_31.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruik" title="3 tips voor Geneanet gebruik" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> </blockquote><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/3-tips-voor-Geneanet-gebruik-3.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33761 Bronnen Noordwest-Veluwe en Kampen urn:md5:004d2462bb477cc0eb842c698f97d8ef 2015-03-18T07:16:00+01:00 2015-03-18T08:23:45+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/Blaeu_1652_Kampen.jpg" alt="kampenbleau" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="kampenbleau, mar 2015" />Gestaag worden bronnen toegevoegd aan de onvolprezen website <a href="http://www.archieven.nl/nl/" hreflang="nl" title="www.archieven.nl">www.archieven.nl</a>. Nu in het Streekarchivaat Noordwest-Veluwe historische informatie over <a href="http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&amp;mizig=100&amp;miadt=434&amp;milang=nl&amp;miview=ldt" hreflang="nl" title="263.152 personen">362.152 personen</a>. Bevat onder meer de plaatsen Elburg, Doornspijk, Harderwijk en omliggende dorpen. Ook aan de website <a href="http://www.kampennotarieel.nl/" hreflang="nl" title="www.kampennotarieel.nl">www.kampennotarieel.nl</a> wordt door Annick Alink trouw doorgewerkt aan de transcripties van het rechterlijk archief: onlangs zijn de recognitiën 1520 - 1525 toegevoegd, zoals altijd inclusief namenindex en huizenindex, zie <a href="http://www.kampennotarieel.nl/rechterlijk_archief_kampen.htm" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/Bronnen-Noordwest-Veluwe.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33752 Presentatie Geneanet online urn:md5:aee16e2460e5ca66cf57aa29700e6579 2015-03-17T07:12:00+01:00 2015-03-17T08:26:28+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p>Op 28 februari jl gaf Odette Franssen in Baarn een presentatie over het gebruik van Geneanet, op uitnodiging van HCC! Genealogie. Deze presentatie is gefilmd en online gezet voor de leden van HCC!, en mag met vriendelijke toestemming van het bestuur hier worden weergegeven. Zij zullen in de toekomst meer interessante webinars online zetten: mocht u deze willen volgen dan kunt u een lidmaatschap overwegen, zie <a href="https://www.hcc.nl/wat-hcc" hreflang="nl" title="hier">hier</a> voor meer informatie.</p> <p>Klik op de foto om de video te zien. Heel even geduld bij het inladen: ca. 10 seconden. Vervolgens kunt u om het beeld groter te maken rechts bovenin klikken; om te wisselen in de weergave, klik rechts onderin.</p> <p><a href="http://video.hcc.nl:8081/engage/ui/watch.html?id=8b4d98fc-356d-45ae-8880-3a2ead68de04" hreflang="nl" title="<img src=&quot;/public/NL/2015/HCCpresentatie.jpg&quot; alt=&quot;PresentatieHCC&quot; style=&quot;display:block; margin:0 auto;&quot; title=&quot;PresentatieHCC, mar 2015&quot; />"><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/HCCpresentatie.jpg" alt="PresentatieHCC" style="display:block; margin:0 auto;" title="PresentatieHCC, mar 2015" /></a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/Presentatie-Geneanet-online.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33738 Genealogie software programma's: actualiteiten week 12, 2015 urn:md5:ede9c4dd690b08d1662f3fc9d70c2f11 2015-03-17T07:09:00+01:00 2015-03-17T08:12:06+01:00 Geneanet (Laurent) Genealogische software <img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/Programs_2015.jpg" alt="Genealogie software programma's" title="Genealogie software programma's" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /><div>Elke week geven wij u een samenvatting over nieuwe en/of veranderde&nbsp; genealogische software.&nbsp;Een prima manier om nieuwe gereedschappen te ontdekken die uw hobby kunnen verrijken.<div><br /><div>Hierbij het nieuws van deze week:</div></div>Brother's Keeper, GEDCOM Validator, Genealone, My Family Tree, StoryPress</div><br /><br /> <div><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150317_01.jpg" alt="My Family Tree" title="My Family Tree" style="margin: 0 auto; display: block;" /></div><div><br /><div><ul><blockquote> <p><li><a href="http://bkwin.org/">Brother's Keeper</a> 7.0.44&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Windows)</li> <li><a href="http://chronoplexsoftware.com/gedcomvalidator/index.htm">GEDCOM Validator</a> 3.0.1.0&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Windows)</li> <li><a href="http://genealone.com/">Genealone</a> 1.5.1&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Windows, Mac, Linux)</li> <li><a href="http://chronoplexsoftware.com/">My Family Tree</a> 4.0.7.0&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Windows)</li> <li><a href="https://itunes.apple.com/us/app/storypress-app/id789604985">StoryPress</a>&nbsp; 3.5.1&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(iOS)</li> </p> </blockquote> </ul> <br /> <p><em><span style="font-size: 12.222222328186px;">Lees ook:</span><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/01/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-januari-2014.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Welk genealogisch softwareprogramma gebruiken wij? (januari 2014)</a><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a hreflang="nl" href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/03/Hoe-kunt-u-een-GECOM-file-exporteren-vanaf-uw-persoonlijke-genealogie-programma.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Hoe kunt u een GECOM file exporteren vanaf uw persoonlijke genealogie programma?</a></em></p> </div></div><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-12-2015.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33737 Nieuw op uw stamboom: familiefoto’s toevoegen met de Geneanet app urn:md5:b9c287748b7a02a3d1e746fb9fd20a70 2015-03-12T06:39:00+01:00 2015-03-12T08:12:04+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img title="familiefoto’s toevoegen met de Geneanet app" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="familiefoto’s toevoegen met de Geneanet app" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/SV_20150311_00.jpg" />U kunt nu familiefoto’s aan uw stamboom toevoegen met de Geneanet app.<br />Tijdens een familiebijeenkomst kunt u foto’s nemen van uw ouders, broers en zusters, kinderen, kleinkinderen etc. en dadelijk toevoegen aan uw stamboom. Of, kies een foto uit uw galerij, Dropbox of Google Drive. Uw stamboom en uw foto’s worden automatisch gesynchroniseerd met uw account op Geneanet.org. Met uw Geneanet app kunt u uw stamboom en foto’s aan uw familie en vrienden laten zien, wanneer u wilt, waar u wilt.<br />Deze optie is, zoals gebruikelijk, gratis.</p> <p>Voornaamste mogelijkheden van de Geneanet app:</p> <ul><li>Maak uw stamboom vanaf het begin of download van uw Geneanet account. In dat geval zal uw stamboom automatisch gesynchroniseerd worden tussen uw mobiel apparaat en de Geneanet website.</li> <li>Bekijk en bewerk uw stamboom.</li> <li>Familiefoto’s bekijken en toevoegen.</li> <li>Verjaardags herinneringen ontvangen.</li> </ul> <p><img title="familiefoto’s toevoegen met de Geneanet app" style="margin: 0 auto; display: block;" alt="familiefoto’s toevoegen met de Geneanet app" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150312_011.jpg" /></p> <p>Privacy: de privacy opties van uw stamboom zijn dezelfde als in uw Geneanet account. Als u geen informatie en foto’s van levende personen wil tonen, kunt u uw <a href="http://my.geneanet.org/arbre/acces/?lang=nl&amp;view=statut">privacy instellingen aanpassen</a>.<br /><br />U kunt ‘Gast’ toegangsrechten geven aan uw familie en vrienden zodat zij uw privé informatie en foto’s kunnen zien.<br /><br /><br />Installeer de Geneanet app voor <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geneanet.gw">Android</a> en <a href="https://itunes.apple.com/en/app/geneanet/id405274427">iOS</a> op uw mobiel of tablet.<br /><br />De Geneanet app is beschikbaar voor Android en iOS. Als u een Blackberry of Windows Mobiel apparaat heeft, kunt u naar de Geneanet website gaan via uw web browser.</p> <hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/Nieuw-op-uw-stamboom%3A-familiefotos-toevoegen-met-de-Geneanet-app.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33701 Oud Schrift rond het thema: Geesteziekte in de achttiende eeuw urn:md5:d16d9e5f0fd8ca885b17cf4c5475c559 2015-03-10T16:50:00+01:00 2015-03-11T07:43:17+01:00 Geneanaute Genealogie op Internet <p><span style=" font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme- mso-bidi- mso-ansi-language: EN-US;"><img title="paleografie, mar 2014" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="paleografie" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/paleografie.jpg" />Jan Caluwaerts en Herman Swinnen houden een oefening “oud schrift”met teksten die draaien rond ‘sinneloosheid’. De inhoud van deze teksten die voornamelijk uit de archieven van notarissen en de schepenbank komen, geeft inzicht in de manier waarop hier in de 18de eeuw naar gekeken en hoe er mee omgegaan werd. Het leren lezen en begrijpen van oud-schrift geeft ons de sleutel om oude vergeten familieverhalen weer boven water te halen.</span><span style=" font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme- mso-bidi- mso-ansi-language: EN-US;"> Dinsdag 17 maart 2015 om 19.30 uur in het Cultureel Centrum Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven.Vrije toegang voor leden FV; voor niet leden 3 €.</span><span style=" font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme- mso-bidi- mso-ansi-language: EN-US;"> Voor meer info, zie&nbsp;</span><span style=" font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme- mso-bidi- mso-ansi-language: EN-US;"><a title="http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be" hreflang="nl" href="http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be">http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be</a>.</span> </p> <p class="MsoNormal" style=" mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Revision>0</o:Revision> <o:TotalTime>0</o:TotalTime> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>110</o:Words> <o:Characters>608</o:Characters> <o:Company>Hysca</o:Company> <o:Lines>5</o:Lines> <o:Paragraphs>1</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>717</o:CharactersWithSpaces> <o:Version>14.0</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>NL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>JA</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> <w:UseFELayout /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val=" " /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="276"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:Optima; mso-ansi-language:NL; mso-fareast-language:JA;} --> <!--[endif] --> <!--StartFragment--> <!--EndFragment--></p> <br /> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/Oud-Schrift-rond-het-thema-%C2%91geesteziekte-in-de-achttiende-eeuw%C2%92.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33689 Feestelijke aanbieding 50 jaar Familiekunde Vlaanderen urn:md5:947e60df40ddbba872daf70be9fa1255 2015-03-10T07:44:00+01:00 2015-03-10T08:45:04+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/201404_ScoreGenea.jpg" alt="201404_ScoreGenea.jpg" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="201404_ScoreGenea.jpg, mai 2014" />Bent u van plan om op 14 en 15 maart het evenement in het Felixarchief te Antwerpen te bezoeken? Profiteert u dan vooral van onze feestelijke aanbieding: u kunt tijdens de genealogie en erfgoedbeurs (beide dagen 10.00 -17.00 uur) bij de stand van Geneanet voor 35 euro (contant!) 1 jaar Premium abonnement nemen of verlengen. U kunt dit ter plaatse regelen met Michel, Laurent en Odette. Wij verheugen ons er op u daar te ontmoeten en staan klaar om al uw vragen over Geneanet te beantwoorden. Tot ziens in Antwerpen!</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/Feestelijke-aanbieding-50-jaar-Familiekunde-Vlaanderen.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33676 50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen urn:md5:027d8be0f1d7f965a4264d6875577b06 2015-03-06T07:37:00+01:00 2015-03-06T08:38:18+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/fv2.jpg" alt="fv2" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="fv2, sep 2014" />Rappel: op 14 en 15 maart 2015 viert Familiekunde Vlaanderen vzw haar 50-jarig bestaan met een tweedaags evenement in het FelixArchief te Antwerpen. Tijdens deze twee dagen vindt ook een uitgebreide genealogie en erfgoedbeurs plaats (10u-17u). Ook Geneanet, als hoofdsponsor van het evenement, is aanwezig en wordt vertegenwoordigd door onder meer Michel Halin, Odette Franssen en Laurent Monpouet. Wij verheugen ons er op u daar te ontmoeten. Zie voor het uitgebreide programma van <a href="http://www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar/zaterdag/programma" hreflang="nl" title="congresdag">congresdag</a> en <a href="http://www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar/zondag/programma" hreflang="nl" title="dag van de familiegeschiedenis">dag van de familiegeschiedenis</a> de <a href="http://www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar/" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/50-jaar-Familiekunde-%28in%29-Vlaanderen.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33655 3 tips voor Geneanet gebruik #2 urn:md5:9b68bd04f9388b5d060c391edccf1990 2015-03-05T08:27:00+01:00 2015-03-05T09:48:51+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150226_01.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruik #2" title="3 tips voor Geneanet gebruik #2" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />We zullen zoveel mogelijk blogs posten om uw meest gestelde vragen over Geneanet te beantwoorden.</p> <p>Tips van de week zijn:<br />hoe kunt u een Geneanet account verwijderen? Hoe kunt u een GEDCOM bestand &nbsp;importeren in Geneanet? Hoe kunt u contact opnemen met een Geneanet lid?</p> <h3>Hoe kunt u een Geneanet account verwijderen?</h3> <blockquote><p>Klik op ‘Profiel’ in het drop-down menu bovenaan rechts op het scherm.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150305_010.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruik #2" title="3 tips voor Geneanet gebruik #2" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Klik op ‘Account verwijderen’ onderaan de bladzij.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150305_011.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruik #2" title="3 tips voor Geneanet gebruik #2" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> </blockquote> <h3>Hoe kunt u een GEDCOM bestand importeren in Geneanet?</h3> <blockquote><p>Klik op ‘Stamboom &gt; GEDCOM file importeren’ in het menu links bovenaan het scherm.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150305_020.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruik #2" title="3 tips voor Geneanet gebruik #2" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Selecteer uw GEDCOM bestand en klik ‘Verzenden’.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150305_021.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruik #2" title="3 tips voor Geneanet gebruik #2" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Als uw GEDCOM bestand groter is dan 10MB, kunt u het GEZIPT uploaden naar Geneanet.</p> <p>Als uw GEDCOM bestand additionele gegevens bevat, kies dan de optie ‘gegevens toevoegen’ om de gegevens in uw huidige stamboom toe te voegen.</p> </blockquote> <h3>Hoe kunt u contact opnemen met een Geneanet lid?</h3> <blockquote><p>Bevindt u zich op de stamboom van een Geneanet lid, klik dan op het ‘Home’ plaatje bovenaan links van het scherm.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150305_030.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruik #2" title="3 tips voor Geneanet gebruik #2" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Dit opent een nieuwe bladzij, klik daar op ‘Contact opnemen’.&nbsp;</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150305_031.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruik #2" title="3 tips voor Geneanet gebruik #2" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>U kunt vanaf deze bladzij een email verzenden of eventueel direct een bericht sturen naar hun Geneanet inbox.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150305_032.jpg" alt="3 tips voor Geneanet gebruik #2" title="3 tips voor Geneanet gebruik #2" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> </blockquote><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/3-tips-voor-Geneanet-gebruik-2.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33638 Contactochtend in Leiden, op zoek naar voorouders urn:md5:fb147ec31d982dac2dcd888760756cf7 2015-03-04T08:57:00+01:00 2015-03-04T09:59:51+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/HK.jpg" alt="HK" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="HK, avr 2014" />De NGV afdeling Rijnland organiseert op zaterdag 21 maart een contactochtend, op zoek naar voorouders. Wilt u beginnen met onderzoek naar uw voorouders en weet u niet hoe dat moet of bent u vastgelopen met uw onderzoek, dan kunt u daar terecht. Telkens zijn twee afdelingsbestuursleden van Rijnland aanwezig om u van advies te dienen. Bovendien kunt u kennis maken met het opzoeken van de gegevens via internet. Probeer zoveel mogelijk gegevens over geboortedatum en plaats van ouders en grootouders mee te nemen. Locatie: Historisch Informatie Punt (HIP) in de bibliotheek (nabij Hooglandse Kerk), Nieuwstraat 4, 2312KB LEIDEN. Aanvang: 10.30 uur Einde: 12.30 uur.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/Contactochtend-in-Leiden%2C-op-zoek-naar-voorouders.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33618 Workshop genealogisch onderzoek KNIL-militairen urn:md5:844ca4a46941b024124671bf9cd9504a 2015-03-03T06:19:00+01:00 2015-03-03T07:21:57+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/knil.jpg" alt="knil" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="knil, mar 2015" />Museum Bronbeek organiseert op woensdag 22 april 2015 van 13.30 tot 15.30 uur een workshop rond genealogisch onderzoek naar militairen die dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) o.l.v. Ingrid Koolhoven, oud-medewerker Nationaal Archief. Adres: Museum Bronbeek, Velperweg 147, ARNHEM Aanvang: 13.30 uur Einde: 15.30 uur. Voor deelname aan de workshop geldt het entreetarief van Museum Bronbeek. Reserveren is noodzakelijk via nb.ravensbergen@mindef.nl. Voor meer informatie zie <a href="http://www.ngv.nl/Cursussen/homepage.php?action=listitem&amp;ident=1061&amp;site=NGV&amp;frams=n" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/Workshop-genealogisch-onderzoek-KNIL-militairen.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33610 Genealogie software programma's: actualiteiten week 10, 2015 urn:md5:41a6b54c47c7e53149c7a949ec03e4cf 2015-03-02T06:35:00+01:00 2015-03-02T07:35:37+01:00 Geneanet (Laurent) Genealogische software <img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/Programs_2015.jpg" alt="Genealogie software programma's" title="Genealogie software programma's" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /><div><div>Elke week geven wij u een samenvatting over nieuwe en/of veranderde&nbsp; genealogische software.&nbsp;Een prima manier om nieuwe gereedschappen te ontdekken die uw hobby kunnen verrijken.<div><br /><div>Hierbij het nieuws van deze week:</div></div></div>Ancestral Author, Brother's Keeper, GEDexplorer</div><br /><br /> <div><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150302_01.jpg" alt="Ancestral Author " title="Ancestral Author " style="margin: 0 auto; display: block;" /></div><div><br /><div><ul><blockquote> <p><li><a href="http://www.ancestralauthor.com/">Ancestral Author</a> 2.9q&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Windows)</li> <li><a href="http://bkwin.org/">Brother's Keeper</a> 7.0.43&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Windows)</li> <li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.sundin.gedexplorer">GEDexplorer</a> for Android 1.16&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Android)</li> </p> </blockquote> </ul> <br /> <p><em><span style="font-size: 12.222222328186px;">Lees ook:</span><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/01/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-januari-2014.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Welk genealogisch softwareprogramma gebruiken wij? (januari 2014)</a><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a hreflang="nl" href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/03/Hoe-kunt-u-een-GECOM-file-exporteren-vanaf-uw-persoonlijke-genealogie-programma.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Hoe kunt u een GECOM file exporteren vanaf uw persoonlijke genealogie programma?</a></em></p> </div></div><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/03/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-10-2015.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33597 Middeleeuwse Vlaming bleef niet onder de kerktoren urn:md5:d900dbd4a1814da1c362a1db75e76427 2015-02-27T07:38:00+01:00 2015-02-27T08:39:49+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/dna.jpg" alt="dna" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="dna, juin 2014" />Hoe groot was de genetische verwantschap tussen families in een middeleeuws dorp? Verrassend klein, zo blijkt uit een onderzoek in zes Vlaamse gemeentes. Anders gezegd: met de kerktorenmentaliteit van de middeleeuwse Vlamingen viel het best mee. Al zou het weleens de pest geweest kunnen zijn die hen tot migreren dwong. In samenwerking met Familiekunde Vlaanderen, de Universiteit Gent en drie archeologische musea werkte evolutionair geneticus Maarten Larmuseau gedurende drie jaar aan het ‘Romeins DNA-project’. Hij heeft al meer dan honderd huisbezoeken bij families achter de rug, op zoek naar stambomen en DNA-stalen. <a href="http://nieuws.kuleuven.be/node/14793?utm_source=Niet-onder-de-kerktoren&amp;utm_medium=CKmail&amp;utm_campaign=CKFeb-alumni" hreflang="nl" title="Lees verder">Lees verder</a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Middeleeuwse-Vlaming-bleef-niet-onder-de-kerktoren.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33584 100.000 Brabantse boeven op internet urn:md5:084f15261722a31e5c2e03357f0dfbe1 2015-02-26T06:34:00+01:00 2015-02-26T07:39:26+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/boeven1.jpg" alt="boeven" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="boeven, fév 2015" />Ruim 250 mensen hebben zich de afgelopen maanden enthousiast beziggehouden met het opsporen van boeven uit de gevangenisregisters van het BHIC. Dankzij dit unieke crowdsourcingsproject zijn de oude inschrijvingsregisters van Brabantse strafgevangenissen over de periode 1821-1925 vanaf nu online doorzoekbaar op naam, leeftijd, geboorteplaats en misdrijf. Dat betekent ruim 100.000 registraties van kleine boefjes en grote criminelen op de <a href="http://www.bhic.nl/nieuws/xxx-brabantse-boeven-op-internet?utm_source=dlvr.it&amp;utm_medium=twitter" hreflang="nl" title="website van het BHIC">website van het BHIC</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/100.000-Brabantse-boeven-op-internet.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33567 Erfgoed Vlaanderen urn:md5:b45fbec34540aee826dbba31e8317b7d 2015-02-25T07:09:00+01:00 2015-02-25T08:10:16+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/erfgoed.jpg" alt="erfgoed" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="erfgoed, fév 2015" />Erfgoedinzicht.be wil het erfgoed in Oost- en West-Vlaanderen virtueel toegankelijk maken voor een breed publiek. De website omvat de grootste online databank in Vlaanderen, met maar liefst 150.000 museumobjecten uit 68 Vlaamse musea. Er is onder meer een <a href="http://erfgoedinzicht.be/themas" hreflang="nl" title="thematiche indeling">themaoverzicht</a> waarbij een aantal gaan over dagelijks leven en vrije tijd, en een <a href="http://erfgoedinzicht.be/evenementen" hreflang="nl" title="evenementenoverzicht">evenementenoverzicht</a>. Op deze manier hopen de provincies Oost- en West-Vlaanderen het in kaart brengen van en de zorg voor het erfgoed te stimuleren.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Erfgoed-Vlaanderen.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33556 Genealogie software programma's: actualiteiten week 09, 2015 urn:md5:665f21e5462215b3c8a875168277b537 2015-02-23T07:13:00+01:00 2015-02-23T08:15:28+01:00 Geneanet (Laurent) Genealogische software <img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/Programs_2015.jpg" alt="Genealogie software programma's" title="Genealogie software programma's" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /><div>Elke week geven wij u een samenvatting over nieuwe en/of veranderde&nbsp; genealogische software.&nbsp;Een prima manier om nieuwe gereedschappen te ontdekken die uw hobby kunnen verrijken.<div><br /><div>Hierbij het nieuws van deze week:</div></div>Families, Family Get-To-Gether, iScrapbook, Pocket Genealogist</div><br /><br /> <div><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150119_01.jpg" alt="iScrapbook" title="iScrapbook" style="margin: 0 auto; display: block;" /></div><div><br /><div><ul><blockquote> <p><li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.telgen.families">Families (Legacy Family Tree)</a> for Android 2.2.3&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;-&nbsp;(Android)</li> <li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.familygtg.app">Family Get-To-Gether</a> for Android 1.3.2&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;-&nbsp;(Android)</li> <li><a href="http://www.chronosnet.com/Products/iscrapbook.html">iScrapbook</a> 5.0.2&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;-&nbsp;(Mac)</li> <li><a href="http://www.pocketgenealogist.com/">Pocket Genealogist</a> 4.09A05 Public Beta&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;-&nbsp;(Windows Mobile)</li> </p> </blockquote> </ul> <br /> <p><em><span style="font-size: 12.222222328186px;">Lees ook:</span><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/01/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-januari-2014.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Welk genealogisch softwareprogramma gebruiken wij? (januari 2014)</a><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a hreflang="nl" href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/03/Hoe-kunt-u-een-GECOM-file-exporteren-vanaf-uw-persoonlijke-genealogie-programma.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Hoe kunt u een GECOM file exporteren vanaf uw persoonlijke genealogie programma?</a></em></p> </div></div><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-09-2015.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33537 Kerkhoven van Halle (1500 Vlaams Brabant) urn:md5:8bb6be587ff03abe1e4025f599ea1700 2015-02-20T16:46:00+01:00 2015-02-24T08:46:19+01:00 Geneanaute Genealogie op Internet <p><img title="IndexTombes.jpg, juin 2014" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="IndexTombes.jpg" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/IndexTombes.jpg" />In het kader van de Verzameling Grafstenen en Monumenten geef ik graag volgende info:<br />door de Stad Halle (postcode 1500 - Vlaams Brabant) werd een website online gezet waar op naam e/o datum een grafsteen kan opgezocht worden voor de verschillende kerkhoven van de stad. Alle grafstenen werden gefotografeerd en de ligging van elk graf wordt op een kaart aangegeven (foto van de grafsteen wordt getoond per individuele naam). De website heeft volgend adres:&nbsp;<a title="http://begraafplaatsen.halle.be/" hreflang="nl" href="http://begraafplaatsen.halle.be/">http://begraafplaatsen.halle.be/</a><br />mvg Jean Pierre Lucas </p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Kerkhoven-van-Halle-%281500-Vlaams-Brabant%29.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33530 Nieuwe homepage voor kerkhoven op Geneanet urn:md5:a36898ccae813d61e37349b99f192c7f 2015-02-19T09:39:00+01:00 2015-02-19T12:50:21+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150219_00.jpg" alt="Nieuwe homepage voor kerkhoven op Geneanet" title="Nieuwe homepage voor kerkhoven op Geneanet" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Veel leden van Geneanet maken foto’s van kerkhoven en uploaden deze in de samenwerkings database. Dit kunnen zij gemakkelijk doen met onze app voor iOs en Android.</p> <p>Geneanet beschikt nu over een nieuwe, prachtige ‘Kerkhof homepage’ om hun foto’s van graven en monumenten tot hun recht te laten komen.</p> <p>Hier is een voorbeeld van de nieuwe ‘Kerkhof homepage’.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150219_01.jpg" alt="Nieuwe homepage voor kerkhoven op Geneanet" title="Nieuwe homepage voor kerkhoven op Geneanet" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Om de lijst kerkhoven per land te zien, klik '<a href="http://nl.geneanet.org/gallery/?action=about&amp;rubrique=monuments">Zoek &gt; Verzamelingen doorzoeken &gt; Grafstenen &amp; monumenten</a>' zoals u hieronder kunt zien.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150219_02.jpg" alt="Nieuwe homepage voor kerkhoven op Geneanet" title="Nieuwe homepage voor kerkhoven op Geneanet" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Nieuwe-homepage-voor-kerkhoven-op-Geneanet.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33516 CD te koop met ZELE: Staten van Goed, 1530-1796 urn:md5:33a5fa3357f6e32ada6bd40d93bd4e64 2015-02-19T07:01:00+01:00 2015-02-19T08:03:57+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/zele.jpg" alt="Zele" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="Zele, fév 2015" />Marie Louise Jacobs uit Neeroeteren-Maaseik heeft zich meerdere jaren met hart en ziel ingespannen om alle Staten van Goed van Zele (dus zowel de losse staten als deze in de registers) te bewerken en te indexeren. Veel familiekundigen blijven steken in de parochie-registers: met dit werk kunnen bestaande gegevens gecontroleerd of aangevuld worden en kan -in bepaalde gevallen- zelfs nog een stap verder gezet worden in de tijd. De CD is te koop voor 20 euro (leden: 15 euro). Voor informatie en bestellingen zich wenden tot Jan Senepart, bij voorkeur schriftelijk via e-mail: jasen@telenet.be of per adres: Jan Senepart, Leeuwerikenlaan 23, 9200 Dendermonde. Zie ook <a href="http://www.familiekunde-vlaanderen.be/publicatie/zele-staten-van-goed-1530-1796" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/CD-te-koop-met-ZELE%3A-Staten-van-Goed%2C-1530-1796.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33509 Cursus Levensverhalen schrijven voor 55 plus urn:md5:8034edb69fd20c4273b5260a4b2e060e 2015-02-17T07:31:00+01:00 2015-02-17T08:34:20+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/haschool.jpg" alt="school" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="school, juil 2014" />'Uit Betrouwbare Bron', een cursus levensverhalen schrijven voor 55+ mannen en vrouwen. Tijdens de cursus krijgt u korte opdrachten, waardoor u gemakkelijk tot schrijven komt. U werkt aan de hand van thema's, zoals bijvoorbeeld huizen, reizen, werkzaamheden en dierbare voorwerpen. De thema's bieden u houvast en vrijheid bij het kiezen van herinneringen en bij het schrijven. Al doende vergroot u uw schrijfvaardigheid en creativiteit. Tijd: dinsdag 13:30-16:00 uur. Startdatum: 17 maart 2015 - 8 lessen. Periode: 17 maart t/m 19 mei 2015. Plaats: Volksuniversiteit Utrecht Nieuwegracht 41 UTRECHT. Docent: G. Goettsch. Prijs: € 185,00. Meer informatie en inschrijven via <a href="http://www.volksuniversiteitutrecht.nl/detail_cursus2.phtml?cursusnaam=Cursus+Levensverhalen+schrijven+voor+55+plus&amp;act_id=2044933&amp;username=vua_guest&amp;password=9999&amp;publish=Y&amp;username=vua_guest&amp;password=9999&amp;groups=VUU&amp;menu_key=1&amp;cat_key=3&amp;text05=&amp;categorie=kunst_en_cultuur&amp;activiteit=&amp;subcategorie=&amp;publish" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Cursus-Levensverhalen-schrijven-voor-55-plus.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33489 Genealogie software programma's: actualiteiten week 08, 2015 urn:md5:582361bd74b08f0745ca4436fdea537f 2015-02-16T08:36:00+01:00 2015-02-16T09:40:20+01:00 Geneanet (Laurent) Genealogische software <img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/Programs_2015.jpg" alt="Genealogie software programma's" title="Genealogie software programma's" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /><div>Elke week geven wij u een samenvatting over nieuwe en/of veranderde&nbsp; genealogische software.&nbsp;Een prima manier om nieuwe gereedschappen te ontdekken die uw hobby kunnen verrijken.<div><br /><div>Hierbij het nieuws van deze week:</div></div>HuMo-gen, The Family Tree of Family for Android, Transcript&nbsp;</div><br /><br /> <div><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150216_01.jpg" alt="HuMo-gen" title="HuMo-gen" style="margin: 0 auto; display: block;" /></div><div><br /><div><ul><blockquote> <p><li><a href="http://humogen.com/">HuMo-gen</a> 5.1.0.1&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;-&nbsp;(Windows)</li> <li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.com.familytree">The Family Tree of Family for Android</a> 1.9.8&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;-&nbsp;(Android)</li> <li><a href="http://www.jacobboerema.nl/en/Freeware.htm">Transcript</a> 2.5&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;-&nbsp;(Windows)</li> </p> </blockquote> </ul> <br /> <p><em><span style="font-size: 12.222222328186px;">Lees ook:</span><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/01/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-januari-2014.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Welk genealogisch softwareprogramma gebruiken wij? (januari 2014)</a><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a hreflang="nl" href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/03/Hoe-kunt-u-een-GECOM-file-exporteren-vanaf-uw-persoonlijke-genealogie-programma.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Hoe kunt u een GECOM file exporteren vanaf uw persoonlijke genealogie programma?</a></em></p> </div></div><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-08-2015.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33477 Presentatie Geneanet 28 februari in Baarn urn:md5:4b355a4e37f5c3a8ed28759a2961b319 2015-02-13T08:41:00+01:00 2015-02-13T09:48:08+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/self.jpg" alt="self" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="self, fév 2015" />Op zaterdag 28 februari, tijdens de Landelijke Bijeenkomst HCC!genealogie Baarn, geeft Odette Franssen 's middags vanaf 13.00 uur een presentatie over Geneanet. De presentatie/demonstratie is bedoeld zowel voor nieuwe als ervaren gebruikers. Aan bod komt onder meer: bedrijf en visie, voor- en nadelen van publikatie op het internet, hoe Geneanet zo effectief mogelijk te gebruiken, verschil tussen gratis en betaald abonnement, toekomstplannen, en ruimschoots gelegenheid tot het stellen van al uw vragen. Locatie is het zalencentrum Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN in Baarn. Voor meer informatie over de bijeenkomst zie <a href="http://genealogie.hcc.nl/event/landelijke-bijeenkomst-hccgenealogie-baarn-3" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Presentatie-Geneanet-28-februari-in-Baarn.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33463 Nieuwe homepage voor de Geneanet Genealogie Bibliotheek urn:md5:5853728f0094fe7e0bc746061281fa90 2015-02-11T13:41:00+01:00 2015-02-11T14:54:36+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150211_00.jpg" alt="Nieuwe homepage voor de Geneanet Genealogie Bibliotheek" title="Nieuwe homepage voor de Geneanet Genealogie Bibliotheek" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />De Geneanet Genealogie Bibliotheek bevat meer dan een miljard namen en ongeveer 4 miljoen documenten. <br />Heeft u er al eens in gezocht?<br />Zoek naar verbazingwekkende details over uw voorouders in oude boeken, kranten, gidsen, jaarboeken, genealogische en historische publikaties en nog veel meer.<br /> <br /><p>Klik ‘Zoek &gt; Genealogie Bibliotheek’ op de werkbalk bovenaan of klik op de volgende link: <a href="http://nl.geneanet.org/bibliotheek">nl.geneanet.org/bibliotheek</a></p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150211_01.jpg" alt="Nieuwe homepage voor de Geneanet Genealogie Bibliotheek" title="Nieuwe homepage voor de Geneanet Genealogie Bibliotheek" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Dit is de nieuwe homepage van de Geneanet Genealogie Bibliotheek:</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150211_02.jpg" alt="Nieuwe homepage voor de Geneanet Genealogie Bibliotheek" title="Nieuwe homepage voor de Geneanet Genealogie Bibliotheek" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Pagina inhoud:</p> <blockquote><p>Een krachtige zoekmachine om de bibliotheek te doorzoeken op voor- en achternaam, en op plaatsen, beroepen, keywords etc.</p> <p>Een lijst van recent toegevoegde documenten.</p> <ul><li>De verzamelingen: Meer dan 600.000 oude boeken (familiegeschiedenis, gidsen, indexen, jaarboeken, militaire en plaatselijke geschiedenis etc.) Voorbehouden aan Premium leden.&nbsp;</li> <li>Meer dan 3.2 miljoen kranten, een goudmijn waarin u artikelen en verbazingwekkende details over uw voorouders kunt vinden. Voorbehouden aan Premium leden.&nbsp;</li> <li>Meer dan 42.000 genealogische en historische publikaties. Voorbehouden aan Premium leden.&nbsp;</li> <li>Meer dan 2000 recente boeken (bibliografieën, genealogische werken, tijdschriften etc.) aangeboden door onze partners. Pay per view.</li> </ul> <p>Informatie over de gebruiksvoorwaarden van de bibliotheek.</p> <p>Een slideshow waarin u kunt zien hoe u het beste gebruik kunt maken van de bibliotheek.</p> </blockquote><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Nieuwe-homepage-voor-de-Geneanet-Genealogie-Bibliotheek.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33441 Weekeind indexeer uitdaging: een groot succes. urn:md5:e8461767dbadc572365330e77e412980 2015-02-10T07:32:00+01:00 2015-02-10T08:41:18+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/IndexTombes.jpg" alt="IndexTombes.jpg" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="IndexTombes.jpg, juin 2014" />Hartelijk dank aan de talloze (bijna 3000!) deelnemers die op de uitdaging zijn ingegaan. Vrijdag, op het moment van <a href="http://www.geneanet.org/actueel/index.php/post/2015/02/Doe-dit-weekeind-mee-aan-onze-indexeer-uitdaging!.html" hreflang="nl" title="onze oproep">onze oproep</a>, waren er nog 72.818 foto's te indexeren. Zondagavond waren er daarvan nog 44.522 over, dat wil zeggen iets meer dan de helft. Het is een prachtig resultaat, want dit betekent dat de namen van meer dan 182.000 personen op ca. 28.000 grafstenen zijn geindexeerd. Nogmaals, heel hartelijk dank voor deze formidabele bijdrage aan de hele gemeenschap van genealogen. U kunt nog steeds bijdragen, via <a href="http://www.geneanet.org/gallery/indexation?lang=nl" hreflang="nl" title="deze link">deze link</a> komt u op de indexeer pagina, waar u ook de actuele stand van zaken kunt zien.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Weekeind-indexeer-uitdaging%3A-een-groot-succes..html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33427 Genealogie software programma's: actualiteiten week 07, 2015 urn:md5:07faa601c4b14406ab47e790b0262318 2015-02-09T07:01:00+01:00 2015-02-09T08:08:32+01:00 Geneanet (Laurent) Genealogische software <img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/Programs_2015.jpg" alt="Genealogie software programma's" title="Genealogie software programma's" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /><div>Elke week geven wij u een samenvatting over nieuwe en/of veranderde&nbsp; genealogische software.&nbsp;Een prima manier om nieuwe gereedschappen te ontdekken die uw hobby kunnen verrijken.<div><br /><div>Hierbij het nieuws van deze week:</div></div><div>Brother's Keeper, Genealone, StoryPress, The Family Tree of Family&nbsp;</div></div><br /> <div><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150209_01.jpg" alt="Genealone" title="Genealone" style="margin: 0 auto; display: block;" /></div><div><br /><div><ul><blockquote> <p><li><a href="http://bkwin.org/">Brother's Keeper</a> 7.0.42&nbsp;is uitgekomen. -&nbsp;(Windows)</li> <li><a href="http://genealone.com/">Genealone</a> 1.5.0&nbsp;is uitgekomen. -&nbsp;(Windows, Mac, Linux)</li> <li><a href="https://itunes.apple.com/us/app/storypress-app/id789604985">StoryPress</a> &nbsp;3.5&nbsp;is uitgekomen. -&nbsp;(iOS)</li> <li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.com.familytree">The Family Tree of Family</a> &nbsp;1.9.7&nbsp;is uitgekomen. -&nbsp;(Android)</li> </p> </blockquote> </ul> <br /> <p><em><span style="font-size: 12.222222328186px;">Lees ook:</span><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/01/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-januari-2014.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Welk genealogisch softwareprogramma gebruiken wij? (januari 2014)</a><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a hreflang="nl" href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/03/Hoe-kunt-u-een-GECOM-file-exporteren-vanaf-uw-persoonlijke-genealogie-programma.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Hoe kunt u een GECOM file exporteren vanaf uw persoonlijke genealogie programma?</a></em></p> </div></div><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-07-2015.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33404 Raad en Leenhof van Brabant urn:md5:e4215538b11ad90e6c495d5487fdfc98 2015-02-08T08:06:00+01:00 2015-02-11T08:14:18+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/NL_20140117_01.jpg" alt="NL_20140117_01.jpg" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="NL_20140117_01.jpg, jan 2014" />Onderzoek doen in het archief van de Raad en Leenhof van Brabant, een van de belangrijkste archieven bij historisch onderzoek in Brabant tot 1811, is nu nog eenvoudiger geworden. Dat komt omdat het BHIC in ’s-Hertogenbosch nieuwe online zoekingangen heeft gemaakt. Daarnaast zijn grote delen van het archief gescand. Het betekent een schat aan personen, plaatsen en gebeurtenissen. Kortom, pareltjes voor historici en liefhebbers. U kunt <a href="http://www.bhic.nl/onderzoeken/hulp-bij-onderzoek/raad-van-brabant" hreflang="nl" title="hier">hier</a> alle informatie over de Raad van Brabant vinden. Daar staan ook verwijzingen naar de indexen en scans. In totaal gaat het om meer dan 65.000 personen, 37.400 plaatsen en 2.900 resoluties.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Raad-en-Leenhof-van-Brabant.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33402 Doe dit weekeind mee aan onze indexeer uitdaging! urn:md5:f0ad44c3e47f1cf062d8c970ae87d549 2015-02-06T09:00:00+01:00 2015-02-10T08:39:31+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/SV_20140130_01.jpg" alt="SV_20140130_01.jpg" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="SV_20140130_01.jpg, jan 2014" />72.818 grafstenen en monumenten, door de leden van Geneanet online samengebracht, wachten op indexatie, dit zijn evenveel niet ontsloten onderzoeksmogelijkheden. Indexeren bestaat uit het transcriberen van de namen op de foto's, neemt slechts een paar minuten per foto in beslag en kan door iedereen worden gedaan. Wij stellen u dit weekeind deze uitdaging voor: allemaal samenwerken om tussen nu en zondagavond alle missende namen te indexeren en zo talloze onderzoeksmogelijkheden te ontsluiten voor alle genealogen. Laten we samenwerken tot ieders voordeel: een paar minuten werk door ieder van ons zijn genoeg om deze uitdaging te laten slagen. Om deel te nemen kunt u simpelweg naar deze pagina gaan: <a href="http://nl.geneanet.org/gallery?action=about&amp;rubrique=monuments" title="IK DOE MEE">IK DOE MEE</a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Doe-dit-weekeind-mee-aan-onze-indexeer-uitdaging%21.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33391 Workshop archiefonderzoek in Utrecht urn:md5:f759555c133299777315137a4da0cfde 2015-02-05T07:04:00+01:00 2015-02-05T08:08:36+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/UtrechtsArchief1.jpg" alt="UtrechtsArchief" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="UtrechtsArchief, avr 2014" />De NGV organiseert in samenwerking met Het Utrechts Archief op zaterdag 21 maart van 13.30 tot 15.30 uur een workshop archiefonderzoek. Het uitgangspunt is de genealoog die meer informatie wil over zijn voorouders dan alleen de data. Natuurlijk krijgen notariële archieven en gerechtelijke archieven de nodige aandacht, maar ook andere bronnen zoals overheidsarchieven en familiearchieven. De workshop wordt geleid door Nettie Stoppelenburg, medewerkster educatie en geschiedeniswinkel van Het Utrechts Archief en vindt plaats op de locatie Hamburgerstraat 28 te Utrecht. De kosten bedragen € 30. Inschrijven aub voor 15 maart. Voor meer informatie zie <a href="http://www.ngv.nl/Cursussen/homepage.php?action=ListItem&amp;site=NGV&amp;frams=y&amp;map=Cursussen&amp;ident=1067" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Workshop-archiefonderzoek-in-Utrecht.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33374 Een nieuwe homepage voor uw documenten en foto’s op Genenaet urn:md5:33fabfafc2aa317b7134837688056037 2015-02-04T07:02:00+01:00 2015-02-04T20:12:07+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/SV_20150130_00.jpg" alt="Een nieuwe homepage voor uw documenten en foto’s op Genenaet" title="Een nieuwe homepage voor uw documenten en foto’s op Genenaet" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Zoals beloofd komen met de nieuwe versie van Geneanet enkele nieuwe, eenvoudige en effectieve diensten om u te helpen uw stamboom uit te breiden. Op Genenaet kunt u familiefoto’s, akten, archief documenten, indexen, foto’s van grafstenen en monumenten, brieven, prentbriefkaarten, familiewapens en veel meer uploaden.</p> <p>Er is nu een nieuwe pagina beschikbaar om al uw foto’s en documenten te zien en te bewerken, en om aan toe te voegen.</p> <p>Klik via de werkbalk bovenaan de bladzij op ‘Stamboom &gt; Uw documenten en foto’s’ of volg de volgende link: <a href="http://nl.geneanet.org/media/">www.geneanet.org/media/</a></p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150203_01FB.jpg" alt="Een nieuwe homepage voor uw documenten en foto’s op Genenaet" title="Een nieuwe homepage voor uw documenten en foto’s op Genenaet" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Een-nieuwe-homepage-voor-uw-documenten-en-fotos-op-Genenaet.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33345 Lezing "Een VOC-matroos in Amsterdam" urn:md5:7e5fde32aea85156183a4826be5a0af6 2015-02-03T09:23:00+01:00 2015-02-03T10:25:28+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/VOC.jpg" alt="VOC" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="VOC, fév 2014" />NGV Amsterdam en omstreken organiseert op dinsdag 17 februari een afdelingsbijeenkomst met lezing "Een VOC-matroos in Amsterdam". Spreker is Roelof van Gelder. De lezing gaat over de gang van zaken bij aanmonstering in Amsterdam, het logies en de vrijetijdsbesteding van Georg Naporra (1731-1793). Deze matroos staat model voor de tienduizenden buitenlandse matrozen en soldaten. Locatie: Pelgrimskerk, Backershagen 12, AMSTERDAM-BUITENVELDERT Aanvang: 20.00 uur Einde: 22.00 uur.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/02/Lezing-Een-VOC-matroos-in-Amsterdam.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33342 Lezing in Delfgauw: Datering van oude foto’s urn:md5:739dee2cbb08c136132865e78216e7d8 2015-01-30T07:46:00+01:00 2015-02-08T09:02:55+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/haschool.jpg" alt="school" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="school, juil 2014" />Op <del>donderdag 12 februari</del> donderdag 12 maart 2015 komt de heer Peter Eykerman vertellen over datering van oude foto's. Tijdens de voordracht komen de volgende vragen aan bod: Hoe kan je oude foto’s het beste dateren? Welke elementen zijn daarbij belangrijk? Welke dateringsmethoden zijn er en op welke bronnen kunnen we terugvallen? Wat kunnen we eventueel nog meer afleiden uit de inhoud van een foto? Wat zijn de risico’s bij bewaring en op welke manier bescherm en bewaar je de foto’s het beste? De bijeenkomst wordt georganiseerd door NGV afdeling Delfland en gehouden in het "Kerkelijk Centrum Delfgauw", Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw, aanvang voordracht 20.00 uur. Voor meer informatie zie <a href="http://www.ngv.nl/Agenda/homepage.php?action=ListItem&amp;site=NGV&amp;frams=y&amp;ident=3415" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> <p><strong>Door een interne vergissing van de NGV afdeling Delfland zijn de onderwerpen van de komende lezingen van februari en maart verkeerd naar u gecommuniceerd. Hiervoor onze oprechte excuses! De voor 12 februari aangekondigde lezing van Peter Eykerman, over dateren van oude foto’s, zal plaatsvinden op 12 maart.</strong></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Lezing%3A-Datering-van-oude-foto%E2%80%99s%2C-in-Delfgauw.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33303 Genealogie: twee miljard personen op Geneanet urn:md5:06433cdbf18d82bc4777ebed0b12587b 2015-01-29T07:02:00+01:00 2015-01-29T08:08:35+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_2Milliards_00.jpg" alt="Genealogie: twee miljard personen op Geneanet" title="Genealogie: twee miljard personen op Geneanet" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Het doet ons plezier u te kunnen meedelen dat we de mijlpaal hebben bereikt van twee miljard geïndexeerde personen op Geneanet! Het heeft bijna zestien jaar geduurd voor we de mijlpaal van 1 miljard personen bereikten, en slechts twee jaar om er 1 miljard meer te indexeren.<br />Dit is een nieuwe stap: Geneanet wordt steeds nuttiger en efficiënter voor uw genealogisch onderzoek. <br />Dit succes is te danken aan de gratis en samenwerkende genealogie, op Geneanet kunt u gratis uw stamboom maken, uw voorouders zoeken en uw gegevens delen met andere leden. Het <a href="http://nl.geneanet.org/privilege">Premium</a> lidmaatschap biedt toegang tot extra Geneanet diensten en opties.</p> <p><strong>We danken al onze leden wereldwijd. U bent onze kracht!</strong></p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_2Milliards.jpg" alt="Genealogie: twee miljard personen op Geneanet" title="Genealogie: twee miljard personen op Geneanet" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Geneanet cijfers:</p> <ul><li>2 miljard personen,</li> <li>2 miljoen leden,</li> <li>600.000 stambomen,</li> <li>2 miljoen unieke bezoekers per maand,</li> <li>Miljoenen oude prentbriefkaarten, familiefoto’s en archief documenten gedeeld door onze leden.</li> </ul> <hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Genealogie%3A-twee-miljard-personen-op-Geneanet.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33288 50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen urn:md5:72a3aebc1a41a94edf188b24122ace48 2015-01-28T15:00:00+01:00 2015-01-28T10:59:27+01:00 Geneanet (Laurent) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150128_02.jpg" alt="50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen" title="50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />In 2015 bestaat Familiekunde Vlaanderen 50 jaar. Dit vieren ze in het FelixArchief te Antwerpen met een tweedaags evenement, bestaande uit de traditionele congresdag en de Dag van de familiegeschiedenis. Een halve eeuw vrijwilligersengagement op het gebied van familiekunde, genealogie en heraldiek is een warme felicitatie waard. Het is voor Geneanet dan ook een groot genoegen dit evenement als hoofdsponsor mede mogelijk te maken. Het team van Geneanet verheugt zich er op u te verwelkomen bij onze stand. Noteert u alvast in uw agenda: 14 en 15 maart 2015.&nbsp;</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150128_01FB.jpg" alt="50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen" title="50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Voor meer informatie, en inschrijving, zie <a href="http://www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar/">website</a></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/50-jaar-Familiekunde-in-Vlaanderen.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33277 Presentatie Geneanet 11 februari in Utrecht urn:md5:9abaf9330029d88b9ab0a2fa1561622d 2015-01-28T07:50:00+01:00 2015-01-28T08:51:19+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/201402_NewLogo00.jpg" alt="201402_NewLogo00.jpg" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="201402_NewLogo00.jpg, fév 2014" />De NGV-afdeling Utrecht organiseert op woensdag 11 februari, 's avonds van 20.00 - 22.00 een presentatie over Geneanet. Spreker is Odette Franssen. De presentatie/demonstratie is bedoeld zowel voor nieuwe als ervaren gebruikers. Aan bod komt onder meer: bedrijf en visie, voor- en nadelen van publikatie op het internet, hoe Geneanet zo effectief mogelijk te gebruiken, verschil tussen gratis en betaald abonnement, toekomstplannen, en ruimschoots gelegenheid tot het stellen van al uw vragen. Locatie : de zaal achter de Tuindorpkerk, Prof. Suringalaan 1 te Utrecht. De zaal gaat open om 19.15 uur. Voor meer informatie kunt u een email sturen aan hnngv@kpnplanet.nl.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Presentatie-Geneanet-11-februari-in-Utrecht.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33272 Genealogie software programma's: actualiteiten week 05, 2015 urn:md5:75a6908f2950c11ea753a29d2986f0dc 2015-01-27T07:00:00+01:00 2015-01-27T08:03:02+01:00 Geneanet (Laurent) Genealogische software <img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/Programs_2015.jpg" alt="Genealogie software programma's" title="Genealogie software programma's" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Elke week geven wij u een samenvatting over nieuwe en/of veranderde&nbsp; genealogische software.&nbsp;Een prima manier om nieuwe gereedschappen te ontdekken die uw hobby kunnen verrijken.<div><br /><div>Hierbij het nieuws van deze week:</div></div><div>Brother's Keeper, GeneaNet for Android, iScrapbook, MobileFamilyTree for iPhone and iPad</div><br /> <div><img title="Geneanet for Android" style="margin: 0 auto; display: block;" alt="Geneanet for Android" src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150127_01.jpg" /><br /><div><ul><blockquote> <p><li><a href="http://bkwin.org/">Brother's Keeper</a> 7.0.41 is uitgekomen. - <em>(Windows)</em></li> <li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geneanet.gw&amp;hl=fr">GeneaNet</a> for Android 2.14 is uitgekomen. - <em>(Android)</em></li> <li><a href="http://www.chronosnet.com/Products/iscrapbook.html">iScrapbook</a> 5.0.1 is uitgekomen. -<em> (Mac)</em></li> <li><a href="https://itunes.apple.com/app/mobilefamilytree-7/id609547919">MobileFamilyTree</a> for iPhone and iPad 7.3.2 is uitgekomen. - <em>(Android)</em></li> </p> </blockquote> </ul> <br /> <p><em><span style="font-size: 12.222222328186px;">Lees ook:</span><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/01/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-januari-2014.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Welk genealogisch softwareprogramma gebruiken wij? (januari 2014)</a><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a hreflang="nl" href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/03/Hoe-kunt-u-een-GECOM-file-exporteren-vanaf-uw-persoonlijke-genealogie-programma.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Hoe kunt u een GECOM file exporteren vanaf uw persoonlijke genealogie programma?</a></em></p> </div></div><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-05-2015.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33260 Workshop OUD SCHRIFT urn:md5:1af5248610cdd53c9949abad8cf34fdb 2015-01-26T08:30:00+01:00 2015-01-26T09:32:17+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/oudschrift.jpg" alt="Oud schrift" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="Oud schrift, fév 2014" />Leonard van Kessel verzorgt op zaterdag 14 maart een workshop ‘oud schrift’, ook wel paleografie genoemd, in Museum Hoeksche Waard. Mensen die al een aantal jaren ervaring hebben in de genealogie en zich willen gaan bekwamen in het transcriberen van oude documenten, kunnen veel leren van deze workshop De workshop wordt gehouden in de voorkamer van de boerderij Oost-Leeuwenstein van het museum ‘Hof van Assendelft’, Dorpstraat 13, postcode 3274 BB Heinenoord en duurt van 10.45 tot 15.30 uur. Deelname kost € 15,00 inclusief koffie/thee. Aanmelden via e-mailadres: leonard@paleografie.nl</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Workshop-OUD-SCHRIFT.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33248 Mijn Stad Mijn Dorp urn:md5:0bb38af9c36224b3e64a6ecb940bdde7 2015-01-23T07:49:00+01:00 2015-01-23T08:51:35+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/msmd.jpg" alt="msmd" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="msmd, juin 2014" />Heeft u voorouders in Overijssel? Dan is de website MijnStadMijnDorp, een initiatief van het Historisch Centrum Overijssel, de moeite van het bezoeken waard. Er wordt voortdurend gewerkt aan uitbreiding en verbetering van de website. MijnStadMijnDorp (MSMD) gaat als het ware uit twee samenhangende onderdelen bestaan. De website www.mijnstadmijndorp.nl richt zich op de presentatie van beeldmateriaal (incl. film), verhalen, nieuws en evenementen. Daarnaast komt er een digitale onderzoeksomgeving (DO) waar alle collecties een plaats krijgen. Hier is uitgebreid zoeken door alle deelnemers, collecties en collectiestukken mogelijk. Vanuit MSMD kan de bezoeker overstappen naar de DO en omgekeerd. Zie <a href="https://www.mijnstadmijndorp.nl/beta" hreflang="nl" title="hier">hier</a> voor verdere nieuwe mogelijkheden.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Mijn-Stad-Mijn-Dorp.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33225 Wat is "Overeenkomsten"? urn:md5:403c068ef1072d9a8159572658706e49 2015-01-22T07:36:00+01:00 2015-02-05T07:55:01+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/SV_20150121_02.jpg" alt="Wat is " overeenkomsten"?"="" title="Wat is " style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Wat is "Overeenkomsten"? Heel eenvoudig: vanaf de persoonsfiche van een Stamboom (de uwe of die van iemand anders) heeft u de mogelijkheid een zoekopdracht te geven over alle stambomen van Geneanet, om zo na te gaan of deze persoon voorkomt in andere stambomen.<br />Hoe werkt het ?&nbsp;Deze nieuwe tool zoekt gelijke evenementen in alle stambomen.&nbsp; Onze zoekmachines gaan personen zoeken waarvan de gegevens overeenkomen, zoals naam, voorna(a)m(en), data en plaatsen.&nbsp; Voor één persoon kunnen dus drie evenementen gevonden worden, namelijk geboorte, huwelijk of overlijden. </p> <p>Een voorbeeld : <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Is er nog een (of meerdere) 'Geertje van Belzen' in de stambomen online van Geneanet ?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Klik op de knop "Overeenkomsten" !<br /><br />&nbsp;<img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150122_01.jpg" alt="Wat is " overeenkomsten"?"="" title="Wat is " style="margin: 0 auto; display: block;" /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Een nieuwe venster gaat open. Na enkele seconden verschijnen de resultaten :</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150122_02.jpg" alt="Wat is " overeenkomsten"?"="" title="Wat is " style="margin: 0 auto; display: block;" /><br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zijn de resultaten te uitgebreid of juist niet, kunt u opnieuw zoeken na het aanpassen van de zoekcriteria :<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Verbreden naar de schrijfvarianten van de familienaam (deze zijn in te stellen via de globale zoekopdracht),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Eén of meerdere voornamen gebruiken,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - De jaren verfijnen voor de vergelijking,<br /><br /><br /><br />Deze optie is voorbehouden aan de leden van de <a hreflang="nl" href="http://nl.geneanet.org/privilege/">Geneanet Premium</a>.</p> <hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Wat-is-Overeenkomsten.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33215 Wegwijs in stamboomonderzoek, Apeldoorn urn:md5:6b803666132d81011d7b126f20852002 2015-01-21T07:27:00+01:00 2015-01-21T08:31:39+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/Debuter00.jpg" alt="Debuter00.jpg" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="Debuter00.jpg, jan 2014" />In deel 1 (17 feb., docent F.C. Nelis) wordt de theorie behandeld: wat is stamboomonderzoek, hoe pak je het onderzoek aan, welke bronnen en archieven zijn beschikbaar e.d. In deel 2 (24 feb., docent F.M.P. Goedemondt) wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste websites op het gebied van stamboomonderzoek en wordt met deze websites geoefend. In deel 3 (3 mrt., docent J.W. Limpers) worden de basismogelijkheden van het veel gebruikte stamboomprogramma Aldfaer behandeld en wordt met het programma geoefend. Adres: Wijkcentum DOK Zuid, 1e Wormenseweg 460 , 7333GZ APELDOORN Aanvang: 19.30 uur Einde: 22.00 uur Organisator: NGV afdeling Apeldoorn e.o. Voor meer informatie zie <a href="http://www.ngv.nl/Cursussen/homepage.php?action=ListItem&amp;site=NGV&amp;frams=y&amp;map=Cursussen&amp;ident=1046" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Cursus-Wegwijs-in-stamboomonderzoek.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33205 Geneanet op #6 in de Top 100 Genealogische Websites 2015 urn:md5:7966daf14dbac4e1350ead3d553d9fd5 2015-01-19T08:31:00+01:00 2015-01-19T09:41:16+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/SV_20150119_02.jpg" alt="Geneanet op #6 in de Top 100 Genealogische Websites 2015" title="Geneanet op #6 in de Top 100 Genealogische Websites 2015" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Het tijdschrift GenealogyInTime heeft de Top 100 lijst 2015 van Genealogische Websites wereldwijd gepubliceerd. De lijst is het eindproduct van een intensieve, grondige evaluatie van duizenden genealogie websites. Het is de meest uitgebreide lijst die beschikbaar is in de genealogie industrie.</p> <p><strong>Geneanet staat op #6 </strong>(Geneanet was vorig jaar #7).</p> <p>En Geneanet staat op #3 in de Top 10 Gratis Genealogische Websites 2015.</p> <p>GenealogyInTime tijdschrift zegt: <em>"Geneanet is een nummer gestegen naar #6. Het is de top genealogische website in Frankrijk en specialiseert zich in stambomen. Door de jaren heen hebben we Geneanet langzaam zien opklimmen van de positie nummer 9 in 2012 naar waar het vandaag is. Het blijft in populariteit groeien, nu met 2 miljoen leden en zo'n 600.000 stambomen."</em></p> <center><a href="http://www.genealogyintime.com/articles/top-100-genealogy-websites-of-2015-page02.html">Top 100 Genealogy Websites of 2015</a></center> <br><p>Wij danken al onze leden voor hun support, en we zullen doorgaan met het ontwikkelen van diensten en gereedschappen om u te helpen met uw genealogisch onderzoek.</p> <hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Geneanet-op-6-in-de-Top-100-Genealogische-Websites-2015.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33181 Genealogie software programma's: actualiteiten week 04, 2015 urn:md5:fbe05c75cbf44b5dbb4aff4e1a007221 2015-01-19T07:23:00+01:00 2015-01-19T08:25:15+01:00 Geneanet (Laurent) Genealogische software <img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/Programs_2015.jpg" alt="Genealogie software programma's" title="Genealogie software programma's" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /><div>Elke week geven wij u een samenvatting over nieuwe en/of veranderde&nbsp; genealogische software.&nbsp;Een prima manier om nieuwe gereedschappen te ontdekken die uw hobby kunnen verrijken.<div><br /><div>Hierbij het nieuws van deze week:</div></div>Family Tree Helper, GEDexplorer for Android, iScrapbook, LegacyStories, The Complete Genealogy Reporter, Timeline 3D for iPhone and iPad, TMG Utility</div><br /> <div><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150119_01.jpg" alt="iScrapbook" title="iScrapbook" style="margin: 0 auto; display: block;" /><br /><div><ul><blockquote> <p><li><a href="http://sorky.net/Joomla/index.php/blog/24-genealogy-1">Family Tree Helper</a> 1.0&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Windows)</li> <li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.sundin.gedexplorer">GEDexplorer for Android</a> 1.15&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Android)</li> <li><a href="http://www.chronosnet.com/Products/iscrapbook.html">iScrapbook</a> 5.0&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Mac)</li> <li><a href="https://itunes.apple.com/us/app/legacystories/id595257747">LegacyStories</a> 1.9&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(iOS)</li> <li><a href="http://www.tcgr.bufton.org/">The Complete Genealogy Reporter</a> 2015 build 150108&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Windows)</li> <li><a href="https://itunes.apple.com/us/app/timeline-3d-make-present-timelines/id522442098">Timeline 3D for iPhone and iPad</a> 2.1.2&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(iOS)</li> <li><a href="http://www.johncardinal.com/tmgutil/">TMG Utility</a> 7.3 Build 3&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Windows)</li> </p> </blockquote> </ul> <br /> <p><em><span style="font-size: 12.222222328186px;">Lees ook:</span><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/01/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-januari-2014.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Welk genealogisch softwareprogramma gebruiken wij? (januari 2014)</a><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a hreflang="nl" href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/03/Hoe-kunt-u-een-GECOM-file-exporteren-vanaf-uw-persoonlijke-genealogie-programma.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Hoe kunt u een GECOM file exporteren vanaf uw persoonlijke genealogie programma?</a></em></p> </div></div><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-04-2015.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33177 Stambomendag in Begijnendijk urn:md5:48e254dc2822159884a7701171d89d86 2015-01-18T23:19:00+01:00 2015-01-20T06:47:16+01:00 Geneanaute GeneaNet actualiteiten <p><img title="begijnendijk, jan 2015" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="begijnendijk" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/begijnendijk.jpg" />Aan alle geïnteresseerden: op zondag 25/1/2015 vind de 22ste stambomendag van Begijnendijk plaats. Deze dag wordt ingericht door het GEMEENTELIJK ARCHIEF - EN DOCUMENTATIE CENTRUM BEGIJNENDIJK. Deze gaat door in de Gemeentelijke Basisschool ,De Bruynlaan 19, in Begijnendijk, van 9 tot 18 uur. <br />Door de verschillende deelnemende verenigingen zal op hun standen een uitgebreide genealogische verzameling ter beschikking worden gesteld voor de geïnteresseerde stamboomliefhebber of familievorser. Parochieregisters , volkstellingen e.a. van de streek tussen Mechelen ,Hever, Heist-op-den-Berg, Diest, Scherpenheuvel , Westerlo en Aarschot kunnen vrij geraadpleegd worden naast&nbsp;de &nbsp;verzameling van Begijnendijk en Betekom.<br />Om 11:00 is er een lezing door Frank Sebrechts , doctor in de geschiedenis (Univ Gent) en hoofd departement en onderzoek van het ADVN Archief en Onderzoekscentrum. Onderwerp van de lezing : Zigeuners in Vlaanderen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hopelijk tot dan! Ann Uytterhoeven </p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Stambomendag-in-Begijnendijk.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33175 Lezing: Humorenleer urn:md5:ef95d67fd0d4dd3e3ccd7c9a6e22917e 2015-01-16T08:44:00+01:00 2015-01-16T09:45:45+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/WF.png" alt="WF" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="WF, jan 2015" />Dhr. Hans Siebelink geeft op donderdag 22 januari in het Westfries Archief een voorstelling over een humorenleer ofwel als chirurgijn met een eigen kraam op middeleeuwse markten. De bijeenkomst start om 19.30 uur en is georganiseerd door de NGV Oostelijk Westfriesland. Deze avond is meer een voorstelling dan een lezing. De lezing duurt ongeveer 90 minuten en wordt gegeven door Hans Siebelink gekleed als een middeleeuws chirurgijn. Toegang is gratis voor leden van de NGV, niet leden betalen € 5.- Voor meer informatie zie <a href="http://www.westfriesarchief.nl/nieuws/56-cursussen-en-lezingen/800-ngv-lezing-22-januari-humorenleer" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Lezing%3A-Humorenleer.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33156 Wat gebeurt er met uw gegevens na uw overlijden? urn:md5:8be0f649b69d3fa2430ed726974bd8ec 2015-01-15T06:38:00+01:00 2015-01-15T07:54:42+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150115_00.jpg" alt="Wat gebeurt er met uw gegevens na uw overlijden?" title="Wat gebeurt er met uw gegevens na uw overlijden?" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />U heeft een Geneanet stamboom online en u heeft daarbij familiefoto’s en documenten gevoegd.<br />Wat gebeurt er na uw overlijden met uw gegevens? Dit is een veelgestelde vraag.</p> <p>Geneanet biedt u de mogelijkheid om aan te geven wat er na uw overlijden moet gebeuren met uw Geneanet stamboom en gegevens.</p> <br /> <p><strong>Wie is eigenaar van uw gegevens op Geneanet?</strong></p> <blockquote><p>U bent zelf de eigenaar van uw gegevens op Geneanet.</p> <p>De gegevens zijn verbonden aan een account en ieder lid kan de eigen gegevens op elk moment verwijderen (stamboom, foto’s, documenten etc.).</p> <p>Geneanet bewaart uw gegevens en persoonlijke informatie niet, nadat u uw account heeft verwijderd. Geneanet zal uw gegevens nooit verkopen en zal ze nooit delen met derde partijen.</p> </blockquote> <p><strong>En wat gebeurt er met uw gegevens na uw overlijden?</strong></p> <blockquote><p>Om uw besluit vast te leggen, ga naar ‘Persoonlijke Opties’ in het menu, en klik op ‘Uw Geneanet account na uw overlijden’ of <a href="https://www.geneanet.org/profile/genealogical/testimony">klik hier</a>.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150115_01.jpg" alt="Wat gebeurt er met uw gegevens na uw overlijden?" title="Wat gebeurt er met uw gegevens na uw overlijden?" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Op deze bladzij kunt u eenvoudig aangeven of u uw gegevens wil behouden of niet, en uitleggen waarom.&nbsp;</p> <p>Als Geneanet bericht van overlijden krijgt van lid en de optie ‘Gegevens verwijderen’ is aangevinkt, dan zal het account met alle gegevens dadelijk worden gewist.</p> <p>Staat ‘Gegevens verwijderen’ op ‘nee’ dan blijven de gegevens beschikbaar voor inzage door bezoekers van Genenaet maar er zullen geen mails meer worden verstuurd naar het opgegeven emailadres. Dit is een mooie manier om het genealogisch onderzoek van een geliefde in ere te houden.</p> </blockquote><br /> <p>Dit is een belangrijk onderwerp. Neem aub een paar minuten de tijd om uw wil kenbaar te maken.</p> <center>[ <a href="https://www.geneanet.org/profile/genealogical/testimony">Uw Geneanet account na uw overlijden</a> ]</center> <br /><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Wat-gebeurt-er-met-uw-gegevens-na-uw-overlijden.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33133 Genealogie software programma's: actualiteiten week 03, 2015 urn:md5:866bd47252999ce3a7cb20e64ea2de1b 2015-01-14T13:54:00+01:00 2015-01-14T14:58:16+01:00 Geneanet (Laurent) Genealogische software <img title="Genealogie software programma's" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="Genealogie software programma's" src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Commun/Logiciels201310.jpg" />Elke week geven wij u een samenvatting over nieuwe en/of veranderde&nbsp; genealogische software.&nbsp;Een prima manier om nieuwe gereedschappen te ontdekken die uw hobby kunnen verrijken.<div><br /><div>Hierbij het nieuws van deze week:</div></div>Brother's Keeper, Build Your Family Tree for iPhone and iPad, StoryPress for iPhone and iPad, Transcript&nbsp;<br /><br /> <img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150114_02.jpg" alt="Transcript" title="Transcript" style="margin: 0 auto; display: block;" /><br /><div><ul><blockquote> <p><li><a href="http://bkwin.org/">Brother's Keeper</a> 7.0.39&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Windows)</li> <li><a href="http://itunes.apple.com/en/app/build-your-family-tree/id368369914">Build Your Family Tree</a> for iPhone and iPad 7.10&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(iOS)</li> <li><a href="https://itunes.apple.com/us/app/storypress-app/id789604985">StoryPress</a> for iPhone and iPad 3.4&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(iOS)</li> <li><a href="http://www.jacobboerema.nl/en/Freeware.htm">Transcript</a> 2.4.1 build 103 beta&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Windows)</li> </p> </blockquote> </ul> <br /> <p><em><span style="font-size: 12.222222328186px;">Lees ook:</span><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/01/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-januari-2014.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Welk genealogisch softwareprogramma gebruiken wij? (januari 2014)</a><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a hreflang="nl" href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/03/Hoe-kunt-u-een-GECOM-file-exporteren-vanaf-uw-persoonlijke-genealogie-programma.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Hoe kunt u een GECOM file exporteren vanaf uw persoonlijke genealogie programma?</a></em></p> </div><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-03-2015.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33127 DTB's Tilburg en omgeving urn:md5:0a516c08ce00e44555e57bb5c07bd54e 2015-01-14T07:57:00+01:00 2015-01-14T09:01:46+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/RAT.jpg" alt="RAT" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="RAT, jan 2015" />Het Regionaal Archief Tilburg digitaliseert momenteel de doop-, trouw- en begraafboeken van Tilburg en omgeving. De genealogische database groeit wekelijks met nieuwe soorten bestanden (bidprentjes, bevolkingsregisters e.d.), naast de indexen op persoonsnamen met digitale bronnen uit registers van de burgerlijke stand. De bronnen waarvan een (deel van de) index klaar is, kunt u doorzoeken op naam. De overige bronnen kunt u doorzoeken door het inzien van bronnen. Om te zien welke DTB's al beschikbaar zijn <a href="http://www.regionaalarchieftilburg.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=298&amp;Itemid=427" hreflang="nl" title="klik hier">klik hier</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/DTB-s-Tilburg-en-omgeving.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33115 New York index passagierslijsten 1906-1942 urn:md5:60307be2b0505df7a2c6a5ba6d28a8f9 2015-01-12T09:20:00+01:00 2015-01-12T10:21:12+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/HAL.jpg" alt="hal" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="hal, jan 2015" />New York: boeken met indexen van de <a href="https://familysearch.org/search/collection/2299396" hreflang="nl" title="passagierslijsten 1906-1942">passagierslijsten 1906-1942</a> o.a. van de Holland-Amerika Lijn en de Red Star. Namen van de emigranten naar de Verenigde Staten en Canada. Uiteraard met heel veel Belgische en Nederlandse families en personen. In de <a href="http://www.archiefzoeker.nl/" hreflang="nl" title="Archiefzoeker">Archiefzoeker</a> heeft zoekspecialist Erik Hennekam daarnaast zeven bronnen toegevoegd, waarmee u kunt zoeken in de verschillende historische kerkboeken (DTB's) van de staat New York. Zoek bijvoorbeeld met de woorden New York en genealogie of emigratie.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/New-York-index-passagierslijsten-1906-1942.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33106 Geschiedenis Online Prijs urn:md5:aea3d892a0428a1a082ef7f1a2f1c7e8 2015-01-09T08:05:00+01:00 2015-01-09T09:08:31+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/maarten-van-rossem.jpg" alt="MvR" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="MvR, nov 2014" />De Geschiedenis Online Prijs bekroont de beste historische website en app. De jury van de Geschiedenis Online Prijs, deze editie voorgezeten door historicus Maarten van Rossem, nomineert 10 geschiedenisapps en –sites waaruit zij een winnaar kiest. Alle genomineerde websites dingen vervolgens mee naar de publieksprijs. Stemmen voor de Geschiedenis Online Prijs kan t/m 5 februari. De uitreiking vindt plaats op donderdag 12 februari 2015 in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Voor meer informatie, en om te stemmen, zie <a href="http://www.geschiedenisonlineprijs.nl/" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Stemmen-voor-de-Geschiedenis-Online-Publieksprijs.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33083 ​Wist u dat de Geneanet website nu responsive is? urn:md5:4293cf4f258dc4318f63b87b11776305 2015-01-08T07:29:00+01:00 2015-01-08T08:38:37+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img title="​Wist u dat de Geneanet website nu responsive is?" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="​Wist u dat de Geneanet website nu responsive is?" src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150107_03.jpg" />Bijna alle pagina's van Geneanet zijn nu responsive.<br />Dat betekent dat de Geneanet layout zich automatisch aanpast aan het apparaat dat u gebruikt, zoals computer, tablet of mobiele telefoon.<br /><br />U kunt Geneanet goed bekijken waar u ook bent!</p> <p><img title="​Wist u dat de Geneanet website nu responsive is?" style="margin: 0 auto; display: block;" alt="​Wist u dat de Geneanet website nu responsive is?" src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_20150107_02.jpg" /></p> <hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Wist-u-dat-de-Geneanet-website-nu-responsive-is.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33066 Lezing over heraldiek te Dilbeek urn:md5:23edde773f499efdbe14d00c2fd00566 2015-01-07T07:38:00+01:00 2015-01-07T08:42:54+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/FVDilbeek.gif" alt="FVDilbeek" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="FVDilbeek, jan 2015" />Uw (voor-)ouders voerden een wapenschild en u wilt er meer over weten of u wilt voor uw familie een nieuw wapenschild ontwerpen of u wilt gewoon wat meer weten over heraldiek? Kom dan luisteren (en kijken) naar de voordracht van de heer Ameye Dirk, lid van het heraldisch College van Familiekunde Vlaanderen. Iemand die met kennis van zaken uw heraldische vragen oplost. Woensdag 14/01/15 om 20:00, CC Westrand - Dilbeek - 1700 - Kamerijklaan, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek. Leden: Gratis | Niet-leden 2,00€. Voor meer informatie zie<a href="http://www.familiekunde-vlaanderen.be/activiteiten?cdbid=fb5eb966-9e36-48cd-9078-261a469dc77d" hreflang="nl" title="website"> website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Lezing-over-heraldiek-te-Dilbeek.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33055 Achter de gevels van Delft urn:md5:cc751c223a97446f734aa026db188553 2015-01-06T07:35:00+01:00 2015-01-06T08:35:32+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/delft.jpg" alt="Delft" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="Delft, jan 2015" />Achter de gevels van Delft, onderzoek naar de geschiedenis van uw huis. Wilt u ook de geschiedenis van uw eigen (of een ander) huis uitzoeken? Om u goed wegwijs te maken in dit vrij gecompliceerde archiefonderzoek organiseert de werkgroep ‘Huizenonderzoek’ begin volgend jaar een cursus van zes maandagochtenden: 19, 26 januari en 2, 9, 16, 23 februari 2015 (10.00 -12.30 uur). Docent: Dhr. Kees van der Wiel. Cursusmateriaal: inclusief het boekje ‘Op zoek naar huis, straat of buurt’. Kosten: Kosten: € 125,00 inclusief het boekje ‘Op zoek naar huis, straat of buurt’. Inschrijving: Opgeven via e-mail: cursus@achterdegevelsvandelft.nl.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Achter-de-gevels-van-Delft.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33047 Geneanet : de 10 meest gelezen artikels van 2014 urn:md5:b8d5252bcacb5397a7c305f1de57cc2e 2015-01-05T13:58:00+01:00 2015-01-05T15:18:00+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img title="GeneaNet : de 10 meest gelezen artikels van 2014" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="GeneaNet : de 10 meest gelezen artikels van 2014" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/NL_20140108_02.jpg" />2014 is voorbij.&nbsp; Een goed gevuld jaar voor de genealogie maar zeker voor Geneanet.<br />Alvorens vooruit te kijken naar het nieuwe jaar, stellen wij u een overzicht voor van de 10 meest gelezen artikels verschenen op onze blog.</p> <br /><br /><br /> <strong><img title="GeneaNet : de 10 meest gelezen artikels van 2014" style="margin: 0 auto; display: block;" alt="GeneaNet : de 10 meest gelezen artikels van 2014" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2015/NL_20150105_01.jpg" /><br />De 10 meest gelezen artikels van 2014</strong>:<br /><br /><ul><li><a href="http://www.geneanet.org/actueel/index.php/post/2014/04/Download-en-print-gratis-een-buitengewoon-aantrekkelijke-stamboom.html">Download en print gratis een buitengewoon aantrekkelijke stamboom!</a></li> <li><a href="http://www.geneanet.org/actueel/index.php/post/2014/08/Parochieverslagen-1914-1918-online.html">Parochieverslagen 1914-1918 online</a></li> <li><a href="http://www.geneanet.org/actueel/index.php/post/2014/05/Wat-gebeurt-er-met-uw-gegevens-na-uw-overlijden.html">Wat gebeurt er met uw gegevens na uw overlijden?</a></li> <li><a href="http://www.geneanet.org/actueel/index.php/post/2014/02/Nieuwe-Effectieve-Gebruiksvriendelijke-Geneanet-Stamboom-Software.html">Nieuwe, Effectieve, Gebruiksvriendelijke Geneanet Stamboom Software</a></li> <li><a href="http://www.geneanet.org/actueel/index.php/post/2014/02/Belgische-migranten-naar-Nederland%2C-1750-2000.html">Belgische migranten naar Nederland, 1750-2000</a></li> <li> <a href="http://www.geneanet.org/actueel/index.php/post/2014/11/Lezing%3A-Het-dateren-van-foto%E2%80%99s.html">Lezing: Het dateren van foto’s</a></li> <li><a href="http://www.geneanet.org/actueel/index.php/post/2014/07/Burgerlijke-Stand-van-de-Antwerpse-Kempen.html">Burgerlijke Stand van de Antwerpse Kempen</a></li> <li><a href="http://www.geneanet.org/actueel/index.php/post/2014/06/Geneanet-beeindigt-de-oude-manier-van-invoeren.html">Geneanet beëindigt de oude manier van invoeren</a></li> <li><a href="http://www.geneanet.org/actueel/index.php/post/2014/08/Familienamen-in-Belgi%C3%AB.html">Familienamen in België</a></li> <li><a href="http://www.geneanet.org/actueel/index.php/post/2014/06/Genver-gegevens-overgenomen-door-Zoekakten.nl.html">Genver gegevens overgenomen door Zoekakten.nl</a></li> </ul> <br /><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/GeneaNet-%3A-de-10-meest-gelezen-artikels-van-2014.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33041 Genealogie software programma's: actualiteiten week 01, 2015 urn:md5:073b459e05dc37a037a3c9d668c7d1cf 2015-01-05T06:32:00+01:00 2015-01-13T10:57:59+01:00 Geneanet (Laurent) Genealogische software <img title="Genealogie software programma's" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="Genealogie software programma's" src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Commun/Logiciels201310.jpg" />Elke week geven wij u een samenvatting over nieuwe en/of veranderde&nbsp; genealogische software.&nbsp;Een prima manier om nieuwe gereedschappen te ontdekken die uw hobby kunnen verrijken.<div><br /><div>Hierbij het nieuws van deze week:</div></div>Ancestral Sources, Brother's Keeper, DNAMatch4iPad, GEDCOM Validator, GedFamilies for Android, Geneagraves for Android, Genealone New Hosting Plans, My Family Tree, StoryPress for iPhone and iPad<br /><br /> <img title="GeneaGraves" style="margin: 0 auto; display: block;" alt="GeneaGraves" src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2015/SV_201502011_FB.jpg" /><br /><div><ul><blockquote> <p><li><a href="http://www.ancestralsources.com/">Ancestral Sources</a> 4.5.0 is uitgekomen. (Windows)</li> <li><a href="http://bkwin.org/">Brother's Keeper</a> 7.0.38 is uitgekomen. Windows)</li> <li><a href="https://itunes.apple.com/us/app/dnamatch4ipad/id695164642">DNAMatch4iPad</a> 2.0 is uitgekomen. (iOS)</li> <li><a href="http://chronoplexsoftware.com/gedcomvalidator/index.htm">GEDCOM Validator</a> 2.0.8.0 is uitgekomen. (Windows)</li> <li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.telgen.gedfamilies">GedFamilies for Android</a> 2.1.0 is uitgekomen. (Android)</li> <li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geneanet.sauvonsTombes">Geneagraves for Android</a> 1.2 is uitgekomen. (Android)</li> <li><a href="http://genealone.com/">Genealone</a> New Hosting Plans is uitgekomen. (Windows, Mac, Linux)</li> <li><a href="http://chronoplexsoftware.com/">My Family Tree</a> 4.0.6.0 is uitgekomen. (Windows)</li> <li><a href="https://itunes.apple.com/us/app/storypress-app/id789604985">StoryPress for iPhone and iPad</a> 3.3 is uitgekomen. (iOS)</li> </p> </blockquote> </ul> <br /> <p><em><span style="font-size: 12.222222328186px;">Lees ook:</span><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/01/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-januari-2014.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Welk genealogisch softwareprogramma gebruiken wij? (januari 2014)</a><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a hreflang="nl" href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/03/Hoe-kunt-u-een-GECOM-file-exporteren-vanaf-uw-persoonlijke-genealogie-programma.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Hoe kunt u een GECOM file exporteren vanaf uw persoonlijke genealogie programma?</a></em></p> </div><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-01-2015.html2#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33032 Presentatie Geneanet 24 januari in Capelle a/d IJssel urn:md5:ad54b6b19314936939c30fbf9bc23c58 2015-01-02T09:28:00+01:00 2015-01-02T10:37:34+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/201402_NewLogo00.jpg" alt="201402_NewLogo00.jpg" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="201402_NewLogo00.jpg, fév 2014" />De NGV Rotterdam organiseert op zaterdag 24 januari, 's middags van 13.00 - 16.00 een presentatie over Geneanet. Spreker is Odette Franssen. De presentatie/demonstratie is bedoeld zowel voor nieuwe als ervaren gebruikers. Aan bod komt onder meer: bedrijf en visie, voor- en nadelen van publikatie op het internet, hoe Geneanet zo effectief mogelijk te gebruiken, verschil tussen gratis en betaald abonnement, toekomstplannen, en ruimschoots gelegenheid tot het stellen van al uw vragen. Locatie J.A. Beijerinckgemaal, Bermweg 13, Capelle aan de IJssel.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2015/01/Lezing-over-Geneanet.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33028 felicitatie urn:md5:86059a64e4f123a3d03785b486e7fc6d 2014-12-30T16:32:00+01:00 2014-12-31T09:33:41+01:00 Geneanaute Genealogie op Internet <p><strong><em>GEACHT FORUM</em></strong></p> <p><strong><em>EEN GOED 2015 TOEGEWENST</em></strong></p> <p><strong><em>HARTELIJK DANK VOOR UW HULP</em></strong></p> <p><strong><em>TOT 2015.</em></strong></p> <p><strong><em>Mw. Seijts<br /></em></strong></p> <br /> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/felicitatie.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/33014 Aanvullingen Zeeuwen gezocht. urn:md5:bfd355b7b93aab5fb7ba05c234554ba6 2014-12-30T08:45:00+01:00 2014-12-30T09:51:00+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/zeeuw.jpg" alt="zeeuw" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="zeeuw, dec 2014" />Op 19 december heeft het Zeeuws Archief een groot aantal bestanden doopregisters toegevoegd aan Zeeuwen Gezocht, in totaal meer dan 91.000 doopinschrijvingen. Tweederde deel ervan is al enige jaren in Zeeuwen Gezocht beschikbaar, maar de data zijn aangepast, met onder andere een betere datumnotatie. Om een overzicht van de nieuw toegevoegde bestanden te bekijken <a href="http://www.zeeuwengezocht.nl/nl/nieuw" hreflang="nl" title="klik hier">klik hier</a>. Totaaloverzicht per 23 december <a href="http://www.zeeuwengezocht.nl/nl/bronnen-dtb" hreflang="nl" title="klik hier">klik hier</a>. U kunt scans van door de Mormonen gemaakte microfilms van de Zeeuwse DTB-registers inzien via de website <a href="http://zoekakten.nl/prov.php?id=ZH" hreflang="nl" title="zoekakten.nl">zoekakten.nl</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Aanvullingen-Zeeuwen-gezocht..html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32999 Lezing Genealogisch onderzoek in Duitsland urn:md5:7863a06c91e18aa24c824766b15c7a1b 2014-12-29T08:50:00+01:00 2014-12-29T09:53:38+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/woonplaats.jpg" alt="woonplaats" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="woonplaats, mar 2014" />Op donderdag 8 januari 2015 komt de heer ir. R.A.J. (Rob) Dix uit Arnhem eerst iets vertellen over genealogisch onderzoek in Duitsland in zijn algemeenheid: Archieven, bronnen, literatuur, valkuilen en het verschil met onderzoek in Nederland. Daarna zal hij, met behulp van een internetverbinding, laten zien welke mogelijkheden de Duitse archieven via het internet bieden want ook in Duitsland gaan de ontwikkelingen snel. De bijeenkomst wordt georganiseerd door NGV Delfland en gehouden in het "Kerkelijk Centrum Delfgauw", Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw, aanvang voordracht 20.00 uur. Heeft u vooraf al vragen, dan kunt u deze melden bij Gerard Velders die ze aan de heer Dix zal doorsturen: velders @ xs4all.nl (spaties verwijderen).</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Lezing-Genealogisch-onderzoek-in-Duitsland.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32993 Gelukkig Nieuwjaar! urn:md5:e2775691a08272cce8d4e57d44219ce3 2014-12-28T08:30:00+01:00 2014-12-23T09:55:20+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <img title="Gelukkig Nieuwjaar!" style="margin: 0 auto; display: block;" alt="Gelukkig Nieuwjaar!" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/NewYear2015.jpg" /><p>We wensen u een gelukkig nieuwjaar en danken u allen hartelijk voor uw steun voor Geneanet! Nu is het tijd om goede genealogische voornemens te maken. We hopen dat 2015 u veel nieuwe voorouders en uit het oog verloren familieleden zal brengen.</p> <hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Gelukkig-Nieuwjaar.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32984 Tips van zoekspecialist Eric Hennekam urn:md5:0860fbc5f4f0a16ee6e887423ba59f8a 2014-12-22T08:54:00+01:00 2014-12-22T09:55:15+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/erichennekam.jpg" alt="EricHennekam" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="EricHennekam, dec 2014" />Eric Hennekam's elf beste websites voor personen zoeken (en genealogie): "Een lijst, in willekeurige volgorde, van door mij veel gebruikte websites voor personen zoeken in Nederland. Meestal staan er gerelateerde sites bij. Zoeken op Internet doe je nooit via één site, altijd in combinatie met verschillende sites en tools. Dood of levend, met onderstaande sites kun je de meeste mensen terug vinden. Regelmatig zal ik updates aanbrengen." Belangrijkste tip bij zoeken naar personen: verplaats je in personen, hun families, situaties, context, documenten en in website bedenkers. Zie <a href="http://erichennekam.blogspot.nl/2013/11/top-10-beste-website-voor-personen.html" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Tips-van-zoekspecialist-Eric-Hennekam.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32982 Prettige Kerstdagen urn:md5:001ce1aa487531a75c11d598c83911ac 2014-12-18T07:41:00+01:00 2014-12-18T08:44:09+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><br /><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/Jul_NL_01.jpg" alt="Prettige Kerstdagen" title="Prettige Kerstdagen" style="margin: 0 auto; display: block;" /><br _moz_editor_blogus_node="TRUE" _moz_dirty="" /></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Prettige-Kerstdagen.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32960 Dickens Festijn Deventer urn:md5:e8022cdf3b1195878f6b3bd8cf851bbb 2014-12-17T18:55:00+01:00 2014-12-17T20:04:57+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/dickens.JPG" alt="dickens" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="dickens, dec 2014" />Het Dickens Festijn vindt voor de 24e keer plaats op 20 en 21 december 2014, beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis maar wegens te verwachten drukte kan er een wachttijd zijn. De geuren van punch en gepofte kastanjes, duizenden kleine lichtjes, huizenhoge kerstbomen en de prachtig gerestaureerde panden vormen hierbij het decor. Een schapenkudde passeert, vaten met hete punch worden door de straten gerold. Kooplui bieden hun waar aan, handwerkers demonstreren hun ambacht, Christmas Carol Singers gaan van deur tot deur. Voor meer informatie zie <a href="http://www.dickensfestijn.nl/" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Dickens-Festijn-Deventer.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32959 Criminele vonnissen Brabant 1811-1911 urn:md5:583c6a3570802e567432e6a738a6a1f3 2014-12-17T09:19:00+01:00 2014-12-17T10:21:33+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/A.jpg" alt="A" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="A, aoû 2014" />Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft 216.563 vonnissen uit de provincie Noord-Brabant geindexeerd en online gebracht via archieven.nl. U vindt er stropers, smokkelaars, landlopers, brandstichters, kwakzalvers, bedelaars, valsemunters, dieven, moordenaars en vele anderen. Met "zoeken naar Criminele vonnissen" zoekt u automatisch door alle strafvonnissen uit de archieven van de volgende Noord-Brabantse rechtbanken: - Cour d’Assises / Hof van Assisen te ’s-Hertogenbosch 1811-1838 - Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch 1838-1886 - Arrondissementsrechtbank Breda 1850-1930 - Arrondissementsrechtbank Eindhoven 1838-1877 - Arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch 1839-1911 Om de database te doorzoeken <a href="http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&amp;mizig=20&amp;miadt=235&amp;milang=nl&amp;miview=tbl" hreflang="nl" title="klik hier">klik hier</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Criminele-vonnissen-Brabant-1811-1911.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32956 Dag van de Drentse Familiegeschiedenis urn:md5:9da83155fe545e9da1e8e9629a7e58bd 2014-12-16T07:55:00+01:00 2014-12-16T08:58:14+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/nalatenschap.jpg" alt="nalatenschap" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="nalatenschap, mar 2014" />Een dag boordevol workshops, lezingen, een informatiemarkt, presentaties van ervaren genealogen, een kijkje achter de schermen, een interview met Peter Middendorp en de presentatie van de nieuwe website AlleDrenten.nl. De Dag van de Drentse Familiegeschiedenis wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Drenthe en is vrij toegankelijk. Zaterdag 24 januari van 11.00-17.00 uur, Drents Archief, Brink 4, 9401 HS Assen. Voor het uitgebreide programma zie <a href="http://www.drentsarchief.nl/bezoeken/agenda/188-dag-van-de-drentse-familiegeschiedenis/event_details" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Dag-van-de-Drentse-Familiegeschiedenis.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32943 Genealogie software programma's: actualiteiten week 51, 2014 urn:md5:f6a6b3ebe4a5013d2dc686eb730b24c4 2014-12-15T09:15:00+01:00 2014-12-15T10:17:20+01:00 Geneanet (Laurent) Genealogische software <img title="Genealogie software programma's:" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="Genealogie software programma's:" src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Commun/Logiciels201310.jpg" />Elke week geven wij u een samenvatting over nieuwe en/of veranderde genealogische software.&nbsp;Een prima manier om nieuwe gereedschappen te ontdekken die uw hobby kunnen verrijken.<div><br /><div>Hierbij het nieuws van deze week:</div></div><div><div>HuMo-gen, Irish Roots Magazine, LiveHistory, MacFamilyTree, RootsMagic</div></div><br /><br /> <img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2014/SV_20141215_01FB.jpg" alt="LiveHistory" title="LiveHistory" style="margin: 0 auto; display: block;" /><br /><div><ul><blockquote> <p><li><a href="http://humogen.com/">HuMo-gen</a> 5.0.9.1&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Windows)</li> <li><a href="https://itunes.apple.com/us/app/irish-roots/id587314488">Irish Roots Magazine</a> for iPhone and iPad 32.3.2.0&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(iOS)</li> <li><a href="https://itunes.apple.com/en/app/livehistory/id551017306">LiveHistory</a> for iPhone and iPad 1.2.3&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(iOS)</li> <li><a href="http://www.syniumsoftware.com/macfamilytree/">MacFamilyTree</a> 7.3.2&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Mac)</li> <li><a href="http://www.rootsmagic.com/RootsMagic/">RootsMagic</a> 7.0.2.2&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Windows, Mac)</li> </p> </blockquote> </ul> <br /> <p><em><span style="font-size: 12.222222328186px;">Lees ook:</span><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/01/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-januari-2014.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Welk genealogisch softwareprogramma gebruiken wij? (januari 2014)</a><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a hreflang="nl" href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/03/Hoe-kunt-u-een-GECOM-file-exporteren-vanaf-uw-persoonlijke-genealogie-programma.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Hoe kunt u een GECOM file exporteren vanaf uw persoonlijke genealogie programma?</a></em></p> </div><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-51-2014.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32928 50 jaar Familiekunde (in) Vlaanderen urn:md5:d921fc9411e62da81b9e2ae8f9576955 2014-12-12T06:47:00+01:00 2014-12-12T07:55:36+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/fv2.jpg" alt="fv2" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="fv2, sep 2014" />In 2015 bestaat Familiekunde Vlaanderen 50 jaar. Dit vieren ze in het FelixArchief te Antwerpen met een tweedaags evenement, bestaande uit de traditionele congresdag en de Dag van de familiegeschiedenis. Een halve eeuw vrijwilligersengagement op het gebied van familiekunde, genealogie en heraldiek is een warme felicitatie waard. Het is voor Geneanet dan ook een groot genoegen dit evenement als hoofdsponsor mede mogelijk te maken. Noteert u alvast in uw agenda: 14 en 15 maart 2015. Voor meer informatie, en inschrijving, zie <a href="http://www.familiekunde-vlaanderen.be/50jaar/" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Dag-van-de-familiegeschiedenis.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32903 De Herinnerings Ring: De namen van 579.606 Soldaten die hun leven verloren in de Eerste Wereldoorlog. urn:md5:d655407a9085b2eb56d3061ef0bd1155 2014-12-11T06:38:00+01:00 2014-12-15T10:13:13+01:00 Geneanet (Laurent) GeneaNet actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/SV_20141210_10.jpg" alt="De Herinnerings Ring: De namen van 579.606 Soldaten die hun leven verloren in de Eerste Wereldoorlog." title="De Herinnerings Ring: De namen van 579.606 Soldaten die hun leven verloren in de Eerste Wereldoorlog." style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />De Herinnerings Ring is op 11 november 2014 onthuld door de Franse president François Hollande als een eerbetoon aan hen die sneuvelden in Noord Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. De namen van de 579.606 soldaten zijn genoemd zonder aanduiding van hun nationaliteit.</p> <p>Geneanet biedt u aan uw voorouders te vinden: de 500 platen van verbronsd roestvrij staal zijn gefotografeerd en alle namen zijn geïndexeerd.</p> <p>Geneanet heeft de 500 platen gefotografeerd en de namen van de 579.606 soldaten geïndexeerd. Zij waren afkomstig uit 40 landen: Australië, Het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, België, Frankrijk, Duitsland, Groot Brittannië. Italië, de Verenigde Staten van Amerika …</p> <p>Ontdek deze collectie foto’s en namen op onze pagina “ <a href="http://www.geneanet.org/anneau_memoire">De Herinnerings Ring</a> “</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/SV_20141210_11.jpg" alt="De Herinnerings Ring" title="De Herinnerings Ring" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Zoek een naam of bekijk de foto’s. <br />Om een foto aan een persoon in uw Geneanet stamboom te verbinden, klik op ‘verbinden aan uw stamboom’ onder de foto.</p> <p>Natuurlijk is toegang tot de foto’s en de index vrij toegankelijk voor iedereen.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/SV_20141210_12.jpg" alt="De Herinnerings Ring" title="De Herinnerings Ring" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <br /> <center>Ontdek deze verzameling op onze pagina: “<a href="http://www.geneanet.org/anneau_memoire">De Herinnerings Ring</a>“ </center><br /><hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/De-Herinnerings-Ring%3A-De-namen-van-579606-Soldaten-die-hun-leven-verloren-in-de-Eerste-Wereldoorlog.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32878 Geneanet zoekt vrijwillige moderators urn:md5:d41c7a2352ba41418e6603d04cf5bd85 2014-12-09T08:59:00+01:00 2014-12-09T10:02:24+01:00 Geneanet (Odette) GeneaNet actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/201402_NewLogo00.jpg" alt="201402_NewLogo00.jpg" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="201402_NewLogo00.jpg, fév 2014" />Geneanet heeft onlangs haar nieuwe versie uitgebracht. Dat is voor ons een mijlpaal en we zijn tevreden: de technische transformaties stellen ons in staat om onze diensten te verbeteren, zodat wij beter kunnen voldoen aan datgene waar onze leden om vragen. Om deze nieuwe fase te markeren en om het groeiende aantal Nederlandstalige gebruikers op onze website adequaat te kunnen blijven helpen zijn wij op zoek naar 5 vrijwillige medewerkers die ons team willen komen versterken.</p> <p><strong>Wilt u moderator worden op het Geneanet forum?</strong> - U gebruikt zelf Geneanet met plezier en u kunt andere gebruikers daarbij helpen. - Uw computerkennis is voldoende om de problemen van de gebruikers te begrijpen. - U bent bereid gemiddeld een paar dagen in de week, een kwartier per dag aan deze activiteit te wijden - U bent dienstverlenend, heeft gevoel voor verhoudingen en u wilt bijdragen aan het bevorderen van een goede onderlinge sfeer.</p> <p>U kunt zich kandidaat stellen door te een <a href="http://nl.geneanet.org/forum/?topic=502152.msg906190#msg906190" hreflang="nl" title="antwoord te posten in deze discussie">antwoord te posten in deze discussie</a> op het forum (<em>dus NIET hier op het blog</em>) wij zullen rechtstreeks contact met u opnemen. Het is onze bedoeling kandidaten te selecteren en een team samen te stellen voor begin januari.</p> <p>Vrijwillige moderators zullen vanzelfsprekend beheerders- of 'admin' rechten krijgen (antwoorden/wijzigen/verwijderen) op het forum. Zij zullen door het beroeps team van Geneanet ondersteund worden. Hun eigen account krijgt een upgrade naar Premium.</p> Genealogie software programma's: actualiteiten week 50, 2014 urn:md5:ee9b40643f75a0b8fc57ba71bf215edd 2014-12-08T08:11:00+01:00 2014-12-08T09:13:36+01:00 Geneanet (Laurent) Genealogische software <img title="Genealogie software programma's" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="Genealogie software programma's" src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Commun/Logiciels201310.jpg" />Elke week geven wij u een samenvatting over nieuwe en/of veranderde genealogische software.&nbsp;Een prima manier om nieuwe gereedschappen te ontdekken die uw hobby kunnen verrijken.<div><br /><div>Hierbij het nieuws van deze week: </div></div><div><div>GEDexplorer, Genealone, The Complete Genealogy Reporter 2014</div></div><br /><br /> <div><img title="Genealone 1.4.2" style="margin: 0 auto; display: block;" alt="Genealone 1.4.2" src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2014/SV_20141208_02FB.jpg" /><br /><div><ul><blockquote> <p><li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.sundin.gedexplorer">GEDexplorer for Android</a> 1.14 is uitgekomen. <em>(Android)</em></li> <li><a href="http://genealone.com/">Genealone</a> 1.4.2 is uitgekomen. <em>(Windows, Mac, Linux)</em></li> <li><a href="http://www.tcgr.bufton.org/">The Complete Genealogy Reporter</a> 2014 build 141128 is uitgekomen. <em>(Windows)</em></li> </p> </blockquote> </ul> <br /><p><em><span style="font-size: 12.222222328186px;">Lees ook:</span><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/01/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-januari-2014.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Welk genealogisch softwareprogramma gebruiken wij? (januari 2014)</a><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a hreflang="nl" href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/03/Hoe-kunt-u-een-GECOM-file-exporteren-vanaf-uw-persoonlijke-genealogie-programma.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Hoe kunt u een GECOM file exporteren vanaf uw persoonlijke genealogie programma?</a></em></p> </div></div> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-50-2014.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32835 Achterhoekse familiedossiers urn:md5:3e03cef800d4258dc454a0cd8b8d9b24 2014-12-05T08:36:00+01:00 2014-12-05T09:44:28+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/boerderij.jpg" alt="Boerderij" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="Boerderij, fév 2014" />De website <a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/www.genealogiedomein.nl" hreflang="nl" title="Genealogie in de Achterhoek">Genealogie in de Achterhoek</a> is een onmisbare bron voor iedereen die voorouders heeft uit de Achterhoek. Dagelijks worden er nieuwe bronnen toegevoegd, zoals bijvoorbeeld onlangs <a href="http://www.genealogiedomein.nl/index2.php?option=com_docman&amp;task=doc_view&amp;gid=4757&amp;Itemid=27" hreflang="nl" title="Drost en Geerfden van Bredevoord Periode 1608-1794">Drost en Geërfden van Bredevoort Periode 1608-1794</a>. En wist u dat u er een flink aantal <a href="http://www.genealogiedomein.nl/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=164&amp;Itemid=27" hreflang="nl" title="familiedossiers">familiedossiers</a> kunt vinden, en <a href="http://www.genealogiedomein.nl/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=648&amp;Itemid=27" hreflang="nl" title="bronnen uit het Duitse grensgebied">bronnen uit het Duitse grensgebied</a>? Tevens zijn er gegevens te vinden van bewerkingen (en ook digitale foto's) van het Oud Rechterlijk Archief (ORA) van diverse plaatsen en regelmatig worden relevante digitale genealogische items toegevoegd.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Achterhoekse-familiedossiers.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32812 Nieuwe nuttige secties op uw Geneanet homepage urn:md5:72559807eb14394be92c43eb9ef6a5df 2014-12-04T06:50:00+01:00 2014-12-03T11:57:30+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/SV_20141204_00.jpg" alt="Nieuwe nuttige secties op uw Geneanet homepage" title="Nieuwe nuttige secties op uw Geneanet homepage" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Een paar nuttige nieuwe secties zijn aan uw <a href="http://nl.geneanet.org">Geneanet homepage</a> toegevoegd.<br />Afhankelijk van het aantal personen in uw stamboom biedt een van deze nieuwe secties verschillende gereedschappen om u te helpen uw stamboom te bouwen.<br />Een andere nieuwe sectie nodigt u uit om onze collectie grafstenen te helpen indexeren, en weer een andere laat u recent aan de Geneanet database toegevoegde documenten en foto’s zien.</p> <p>Als u al een Geneanet stamboom heeft laat een nieuwe sectie u een caroussel zien met de meest recent toegevoegde of bijgewerkte personen (u kunt op deze items door klikken), datum van de laatste update, aantal toegevoegde documenten en foto’s en aantal mogelijke fouten (met een link naar de ’check stamboom’ optie). Als u ’Gast’ of ’Beheerder’ rechten heeft in de stamboom van iemand anders dan kunt u direct wisselen tussen stambomen door een item te kiezen in de ’Andere stamboom’ lijst.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/NL_20141204_011.jpg" alt="Nieuwe nuttige secties op uw Geneanet homepage" title="Nieuwe nuttige secties op uw Geneanet homepage" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Als u minder dan 7 personen in uw Geneanet stamboom heeft, kunt u een vak aanklikken om nieuwe personen toe te voegen.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/NL_20141204_02.jpg" alt="Nieuwe nuttige secties op uw Geneanet homepage" title="Nieuwe nuttige secties op uw Geneanet homepage" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Als u geen Geneanet stamboom heeft, kunt u deze dadelijk beginnen.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/NL_20141204_03.jpg" alt="Nieuwe nuttige secties op uw Geneanet homepage" title="Nieuwe nuttige secties op uw Geneanet homepage" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>Een andere nieuwe sectie nodigt u uit om onze collectie grafstenen te helpen indexeren, en weer een andere laat u recent aan de Geneanet database toegevoegde documenten en foto’s zien.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/NL_20141204_04.jpg" alt="Nieuwe nuttige secties op uw Geneanet homepage" title="Nieuwe nuttige secties op uw Geneanet homepage" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <hr> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Nieuwe-nuttige-secties-op-uw-Geneanet-homepage.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32792 Braziliaanse koorts: een vergeten emigratie urn:md5:1e8e0d419fb0f64cde21e6f79f70a905 2014-12-03T08:52:00+01:00 2014-12-03T09:58:25+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/Bkoorts.jpg" alt="Bkoorts" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="Bkoorts, dec 2014" />Arjan van Westen en Monique Schoutsen werken aan 'Braziliaanse Koorts', een documentaire over een vergeten emigratie uit de 19de eeuw van honderden Zeeuwen naar Brazilië. In de jaren zeventig van de 20ste eeuw werden de 'Zeeuwse Brazilianen' herontdekt. Een handjevol in de Braziliaanse binnenlanden wonende nazaten van deze onfortuinlijke landverhuizers spreekt vandaag de dag nog Zeeuws. Inmiddels is de film vergevorderd en hebben ze <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CPnq0fj-WSA" hreflang="nl" title="de trailer">de trailer</a> vrijgegeven. Het zoeken naar verwanten speelt een grote rol in Braziliaanse Koorts. Stamboomonderzoekers hebben belangrijke input gegeven. Voor meer informatie zie <a href="http://www.braziliaansekoorts.nl/" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Braziliaanse-koorts%3A-een-vergeten-emigratie.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32786 Extra openstelling studiezaal en lezing in Groningen urn:md5:aa32efd75c854384abe00b22a497a2f1 2014-12-02T08:57:00+01:00 2014-12-12T07:39:29+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/onderzoeksgids.jpg" alt="GA" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="GA, oct 2014" />Op zaterdag 13 december is de studiezaal van RHC/Groninger Archieven extra geopend van 10.00-16.00 uur en om half twee 's middags geeft Antonia Veldhuis, onder meer bekend van haar bijdragen in Gens Nostra en GroninGen, er een lezing: Familieonderzoek, een fascinerende hobby. Aan het eind van de middag weet u waarom de vriendschap van Hendrik &amp; Wiggert zo bijzonder was, wat er loos was met het meisje, waarom Catharina Jans haar zuster rattenvergif gaf, hoeveel mensen er op VOC schepen dienden en weet u wat een speelkind is. Voor meer informatie zie <a href="http://www.groningerarchieven.nl/agenda/lezing-een-fascinerende-hobby" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Lezing-in-Groningen%3A-Familieonderzoek%2C-een-fascinerende-hobby.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32771 Genealogie software programma's: actualiteiten week 49, 2014 urn:md5:7f798a4e9619146f86c75943bc2f028e 2014-12-01T07:09:00+01:00 2014-12-01T08:11:36+01:00 Geneanet (Laurent) Genealogische software <img title="Genealogie software programma's" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="Genealogie software programma's" src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Commun/Logiciels201310.jpg" />Elke week geven wij u een samenvatting over nieuwe en/of veranderde genealogische software.&nbsp;Een prima manier om nieuwe gereedschappen te ontdekken die uw hobby kunnen verrijken.<div><br /><div>Hierbij het nieuws van deze week:&nbsp;</div></div><div><div>Build Your Family Tree, StoryPress, The Complete Genealogy Reporter 2014</div></div><br /><br /> <img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2014/SV_20141201_01.jpg" alt="The Complete Genealogy Reporter" title="The Complete Genealogy Reporter" style="margin: 0 auto; display: block;" /><br /><div><ul><blockquote> <p><li><a href="http://itunes.apple.com/en/app/build-your-family-tree/id368369914">Build Your Family Tree</a> 7.00&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(iOS)</li> <li><a href="https://itunes.apple.com/us/app/storypress-app/id789604985">StoryPress</a> 3.2&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(iOS)</li> <li><a href="http://www.tcgr.bufton.org/">The Complete Genealogy Reporter</a> 2014 build 141125&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Windows)</li> </p> </blockquote> </ul> <p><span id="result_box" class="short_text" lang="sv"><span class="hps"><br /></span></span></p> <p><em><span style="font-size: 12.222222328186px;">Lees ook:</span><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/01/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-januari-2014.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Welk genealogisch softwareprogramma gebruiken wij? (januari 2014)</a><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a hreflang="nl" href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/03/Hoe-kunt-u-een-GECOM-file-exporteren-vanaf-uw-persoonlijke-genealogie-programma.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Hoe kunt u een GECOM file exporteren vanaf uw persoonlijke genealogie programma?</a></em></p> <p><em><br /></em></p> </div> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/12/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-49-2014.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32752 Voordracht "De Verenigde Oostindische Compagnie" in Gent urn:md5:b1d29552a7445707032f6f18e4235e72 2014-11-28T06:39:00+01:00 2014-11-28T07:41:26+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/VOC.jpg" alt="VOC" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="VOC, fév 2014" />In de 17de eeuw werd in Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) opgericht. Op het toppunt van haar macht had de VOC 25 000 werknemers in Azië in dienst. Veel Vlamingen gingen in dienst bij de VOC als zeeman of als soldaat. Spreker Joke Verfaillie, wetenschappelijk medewerker Rijksarchief Gent, wijst op het grote belang voor de Zuidelijke Nederlanden. Maandag 1 december 2014, aanvang 20.00 uur, locatie Kramersplein 23 te 9000 GENT (zaal van het Liberaal archief). U dient er rekening mee te houden dat op er op die dag in Oost- en West-Vlaanderen stakingen zijn in het openbaar vervoer.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/11/Voordracht-De-Verenigde-Oostindische-Compagnie-in-Gent.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32739 Familiefoto’s toevoegen aan uw Geneanet stamboom urn:md5:d014275cfc59b6bc9025950cf573a69a 2014-11-27T09:01:00+01:00 2014-11-27T10:19:13+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/SV_20141127_01.jpg" alt="Familiefoto’s toevoegen aan uw Geneanet stamboom" title="Familiefoto’s toevoegen aan uw Geneanet stamboom" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Als u familiefoto’s heeft kunt u die gemakkelijk en gratis toevoegen aan uw Geneanet stamboom om deze nog aantrekkelijker te maken.</p> <p>Door het uploaden van uw familiefoto’s op uw Geneanet stamboom maakt u tevens back-ups van uw kostbare foto’s.</p> <p>Het is dus tijd om die schoenendoos met oude foto’s te voorschijn te halen en om te zetten in digitale vorm.</p> <br /> <p>Klik op ‘Archief en foto’s’ &gt; ‘Een foto toevoegen’ in de werkbalk bovenaan de pagina.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/NL_20141127_01.jpg" alt="Familiefoto’s toevoegen aan uw Geneanet stamboom" title="Familiefoto’s toevoegen aan uw Geneanet stamboom" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <br /><p>Voer de namen in van alle personen die zijn afgebeeld en de foto zal automatisch ook aan hen worden toegevoegd in uw stamboom.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/NL_20141127_02.jpg" alt="Familiefoto’s toevoegen aan uw Geneanet stamboom" title="Familiefoto’s toevoegen aan uw Geneanet stamboom" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> <p>De foto is toegevoegd aan uw stamboom.<br />Als u meerdere foto’s heeft toegevoegd aan één persoon, klik dan op ‘Archief en foto’s &gt; ‘Media’ om alles te bekijken.</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/NL_20141127_03.jpg" alt="Familiefoto’s toevoegen aan uw Geneanet stamboom" title="Familiefoto’s toevoegen aan uw Geneanet stamboom" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/11/Familiefotos-toevoegen-aan-uw-Geneanet-stamboom.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32726 Lezing "De Nieuwe Hollandse Waterlinie" urn:md5:57c87cc759035396690b3d36e6e477b1 2014-11-27T08:12:00+01:00 2014-11-27T09:15:52+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/Hollandse_waterlinie.jpg" alt="HW" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="HW, nov 2014" />De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie met water als verdedigingswapen. Kwam de vijand eraan, dan konden stroken weiland tussen Muiden en de Biesbosch onder water worden gezet. Het land werd daardoor voor de vijand moeilijk begaanbaar. De linie deed dienst van 1815 tot ongeveer 1940. Lezing vindt plaats op dinsdag 16 december 2014 van 20.00-22.00 uur in Kerkelijk Centrum De Brug, Schuilenburgerweg 2, 3816TB AMERSFOORT. Organisatie NGV Amersfoort en omstreken, spreker Kees Schipper. Vrije toegang voor leden en niet-leden. Voor meer informatie zie <a href="http://www.ngv.nl/Agenda/homepage.php?action=ListItem&amp;site=NGV&amp;frams=y&amp;ident=3387" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/11/Lezing-De-Nieuwe-Hollandse-Waterlinie.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32718 Tweede Genealogische Quiz urn:md5:8a77cb4907d278b4c12a6e861dea720a 2014-11-26T19:22:00+01:00 2014-12-01T09:00:05+01:00 Geneanaute Genealogische actualiteiten <div class="description" style="margin: 0; padding: 0; border: 0; font-size: 13px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; font-family: Arial, sans-serif;"><img title="fv2, sep 2014" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="fv2" src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/fv2.jpg" />Test je algemene kennis van genealogie, ontcijfer een opgave in oud-schrift of heraldiek en zoek het antwoord op andere wistjes-en-weetjes. Bovendien leer je er andere genealogen kennen.... &nbsp;</div> <div class="description" style="margin: 0; padding: 0; border: 0; font-size: 13px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; font-family: Arial, sans-serif;">Dinsdag 16 december 2014 om 19h30 in het Cultureel Centrum Romaanse Poort te 3000 Leuven aan de Brusselsestraat 63.</div> <div class="description" style="margin: 0; padding: 0; border: 0; font-size: 13px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; font-family: Arial, sans-serif;">Een organisatie&nbsp;<span style="background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="background-color: transparent; line-height: inherit; font-size: 13px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">van Familiekunde Vlaanderen regio Leuven. Voor meer info zie </span></span><a title="website" hreflang="nl" href="http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">website</span></a><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">.</span></div><br /> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/11/Tweede-Genealogische-Quiz.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32717 De nieuwe Geneanet website zal formeel van start gaan op 1 december 2014. urn:md5:8353666baf26bf796d06129a3cfa1c36 2014-11-26T09:55:00+01:00 2014-11-27T13:59:18+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2014/SV_20141126_01.jpg" alt="Geneanet" title="Geneanet" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /></p> <p>Per 1 december 2014 vindt u de nieuwe Geneanet website op: geneanet.org.</p> <p>De oude versie zal vervallen en het adres geneanet.info zal niet meer beschikbaar zijn.</p> <p>Deze nieuwe versie zal ons in staat stellen om nieuwe, eenvoudige en effectieve diensten en opties te ontwikkelen en u te helpen uw stamboom te doen groeien.</p> <table width="100%" bgcolor="lightgrey" border="0"><tbody><tr><td><div align="center"><p align="center"><strong>BELANGRIJK: Geneanet zal offline zijn voor onderhoud op 1 december 2014 van 12.00 tot 13.00 (Tijdzone Parijs, Frankrijk).</strong></p> </div></td></tr></tbody></table><br /><div><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/NL_20141126_01.jpg" alt="De nieuwe Geneanet website zal formeel van start gaan op 1 december 2014." title="De nieuwe Geneanet website zal formeel van start gaan op 1 december 2014." style="margin: 0 auto; display: block;" /></div> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/11/De-nieuwe-Geneanet-website-zal-formeel-van-start-gaan-op-1-december-2014.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32712 Archief Raad van Vlaanderen integraal online raadpleegbaar. urn:md5:85f947cb4918a52e055f5a55d284ada0 2014-11-26T09:05:00+01:00 2014-11-26T10:16:20+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/philipsdestoute.jpg" alt="PhilipsdeStoute" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="PhilipsdeStoute, nov 2014" />Sinds kort is de inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), de hoogste justitieraad van het graafschap Vlaanderen, <a href="http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/zoekterm/Raad+van+Vlaanderen/eadid/BE-A0514_105514_103627_DUT" hreflang="nl" title="integraal online raadpleegbaar">integraal online raadpleegbaar</a>. Speciaal voor de online versie kreeg de inventaris ook een nieuwe inleiding, met focus op de geschiedenis van de Raad en van het archiefbestand, maar ook met verwijzingen naar literatuur en naar verwante archieven: <em>Het archief van de Raad van Vlaanderen (1386-1795): Gids voor de gebruiker, 2014, Algemeen Rijksarchief, Gidsen 86, Publ. 5356, 8,00 €</em> voor meer informatie over archief en onderzoeksgids zie <a href="http://arch.arch.be/index.php?l=nl&amp;m=nieuws&amp;r=alle-nieuwsberichten&amp;a=2014-07-20-archief-van-de-raad-van-vlaanderen-inventaris-online-en-nieuwe-gebruikersgids" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/11/Archief-Raad-van-Vlaanderen-integraal-online-raadpleegbaar..html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32706 Workshops Kerstvakantie (van 8 tot 88 jaar) in het Nationaal Archief urn:md5:86072123c288d41585797fb2e809cc23 2014-11-25T07:20:00+01:00 2014-11-25T08:28:10+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/kerstmenu.jpg" alt="kerstmenu" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="kerstmenu, nov 2014" />Op zondag 4 januari sluit de tentoonstelling Het geheugenpaleis definitief de deuren. Daarom pakt het Nationaal Archief in de kerstvakantie nog een keer goed uit met diverse workshops en speciale rondleidingen door Het geheugenpaleis, voor iedereen van 8 tot 88 jaar. Op 20, 21, 23 en 24 december van 14.00-15.00 uur Workshop kerstmenu maken; Op 27, 28 en 30 december van 14.00-15.00 uur Workshop dagboekjes maken; Op 2,3 en 4 januari van 14.00-15.00 uur Workshop papier maken. Prijs p.p.: € 2,50, aanmelden niet nodig. Locatie Prins Willem Alexanderhof 20, Den Haag, vlak naast het Centraal Station. Voor meer informatie zie <a href="http://gahetna.nl/actueel/agenda/workshops-kerstvakantie-8-tot-88-jaar" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/11/Workshops-Kerstvakantie-%28van-8-tot-88-jaar%29-in-het-Nationaal-Archief.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32685 Genealogie software programma's: actualiteiten week 48, 2014 urn:md5:a0683e62bb7803b2faa174bdf0ccd87b 2014-11-24T07:27:00+01:00 2014-11-24T08:30:37+01:00 Geneanet (Laurent) Genealogische software <img title="Genealogie software programma's" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" alt="Genealogie software programma's" src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Commun/Logiciels201310.jpg" />Elke week geven wij u een samenvatting over nieuwe en/of veranderde genealogische software.&nbsp;Een prima manier om nieuwe gereedschappen te ontdekken die uw hobby kunnen verrijken.<div><br /><div>Hierbij het nieuws van deze week:&nbsp;</div></div><div><div>Family Get-To-Gether, GEDexplorer, HuMo-gen, StoryCatcher Pro, StoryPress</div></div><br /> <img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2014/SV_20141124_01.jpg" alt="HuMo-gen 5.0.8g" title="HuMo-gen 5.0.8" style="margin: 0 auto; display: block;" /><br /><div><ul> <blockquote> <p><li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.familygtg.app">Family Get-To-Gether</a> for Android 1.3.1&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Android)</li> <li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.sundin.gedexplorer">GEDexplorer</a> for Android 1.12&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Android)</li> <li><a href="http://humogen.com/">HuMo-gen</a> 5.0.8&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(Windows)</li> <li><a href="https://itunes.apple.com/us/app/story-catcher/id689792581">StoryCatcher Pro</a> for iPhone and iPad 1.3&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(iOS)</li> <li><a href="https://itunes.apple.com/us/app/storypress-app/id789604985">StoryPress</a> for iPhone and iPad 3.1&nbsp;is uitgekomen.&nbsp;(iOS)</li> </p> </blockquote> </ul> <p><span id="result_box" class="short_text" lang="sv"><span class="hps"><br /></span></span></p> <p><em><span style="font-size: 12.222222328186px;">Lees ook:</span><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/01/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-januari-2014.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Welk genealogisch softwareprogramma gebruiken wij? (januari 2014)</a><br style="font-size: 12.222222328186px;" /><a hreflang="nl" href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/03/Hoe-kunt-u-een-GECOM-file-exporteren-vanaf-uw-persoonlijke-genealogie-programma.html" style="font-size: 12.222222328186px;">Hoe kunt u een GECOM file exporteren vanaf uw persoonlijke genealogie programma?</a></em></p> <p><em><br /></em></p> </div> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/11/Genealogie-software-programma-s%3A-actualiteiten-week-48-2014.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32671 De Pilgrim Archives urn:md5:72b6424740c90dbe0292ae12e1f37b0f 2014-11-21T09:32:00+01:00 2014-11-21T10:38:11+01:00 Geneanet (Odette) Genealogische actualiteiten <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/mayflower.jpg" alt="mayflower" style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" title="mayflower, nov 2014" />Het Regionaal Archief Leiden beheert zoveel documenten betreffende de Pilgrims, dat zij er een aparte website voor hebben gemaakt. Deze is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. De Pilgrims trouwden, kochten huizen, raakten betrokken bij ruzies en maakten hun testament tijdens hun verblijf in Leiden. In deze database vindt u de documenten die de Pilgrims achterlieten. U kunt zoeken op naam, datum, plaats en straat en u kunt vrij zoeken. Voor meer informatie zie <a href="http://pilgrimarchives.nl/nl/pilgrims-in-documenten/pilgrims-in-documenten" hreflang="nl" title="website">website</a>.</p> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/11/De-Pilgrim-Archives.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32656 De verwittigingen per individu: het meest efficiënt verwittigingsmiddel! urn:md5:4486226c130151520366e83acaa515dc 2014-11-20T06:58:00+01:00 2014-11-20T09:28:30+01:00 Geneanet (Laurent) Tips en Trucs <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/Scandinavie/Suede/Blogg/2014/SV_20141120_00.jpg" alt="De verwittigingen per individu" title="De verwittigingen per individu" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Probeer de verwittigingen per individu uit:&nbsp; ontvang elke week een mail met nieuwe gepubliceerde gegevens op GeneaNet welke overeenkomen met personen en/of koppels door uzelf bepaald.<br />Daarenboven is dit wel een technisch hoogstaandje want GeneaNet kan nu uw stamboom ontleden en tegelijkertijd de aanbreng van nieuwe gegevens blijven volgen waarvan uzelf de ouders van uw voorouders nog niet vond.</p> <p>Een nieuwe zeer efficiente tool, wel voorbehouden aan de leden van de <a hreflang="nl" href="http://nl.geneanet.org/privilege/">Geneanet Premium</a> (45€/jaar)</p> <br /> <h3>1/ Waarom de verwittigingen per individu gebruiken ?</h3> <blockquote> <p>De databank van GeneaNet&nbsp;wordt elke dag omvangrijker dankzij de aanbreng van onze gebruikers.&nbsp; Indien de door u gezochte informatie zich niet in de databank&nbsp;bevindt, wordt die wellicht binnen enkele weken of maanden gepubliceerd.&nbsp; Het is dus niet meer dan normaal en logisch dit regelmatig op te zoeken.&nbsp;&nbsp;En GeneaNet is bereid dit in uw plaats te doen !&nbsp; De reden van onze verwittigingssysteem.<br /><br />De leden van de bevoorrechte club kunnen verwittigingen per individu aanmaken.&nbsp; Er bestaand hiervoor twee verschillende werkwijzen :<br />- Eigenhandig uw verwittigingen aanmaken.<br />- Aan GeneaNet vragen automatisch uw verwittiginen aan te maken vertrekkende vanaf de personen van uw stamboom.</p> </blockquote> <h3>2/ Eigenhandig uw verwittigingen aanmaken.</h3> <blockquote> <p>Zeer eenvoudig, en dit na een zoekopdracht per individu…</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/NL_20141120_011.jpg" alt="De verwittigingen per individu" title="De verwittigingen per individu" style="margin: 0 auto; display: block;" /><br /><br />…onder de resultaten, klik gewoon op&nbsp;'Nieuwe resultaten ontvangen’</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/NL_20141120_02.jpg" alt="De verwittigingen per individu" title="De verwittigingen per individu" style="margin: 0 auto; display: block;" /><br /><br /><br />Hernieuw deze operatie voor alle personen of koppels die u zo wilt opvolgen.</p> </blockquote> <h3>3/ Aan GeneaNet vragen automatisch uw verwittingen aan te maken vertrekkende vanaf de personen van uw stamboom.</h3> <blockquote> <p>Ga hiervoor naar : Meldingen per persoon &gt; De automatische verwittiging configureren</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/NL_20141120_03.jpg" alt="De verwittigingen per individu" title="De verwittigingen per individu" style="margin: 0 auto; display: block;" /><br />Hier kan u dan zelf opties kiezen.&nbsp; Bij iedere keuze zal een teller uw het aantal verwittigingen melden die zo aangemaakt zullen worden.<br />Klik daarna op 'Doorsturen'.&nbsp;</p> <p><em>Opmerking&nbsp;: uiteraard is deze functie slechts mogelijk indien uw stamboom op GeneaNet is gepubliceerd.</em></p> </blockquote> <h3>4/ Uw verwittigingen bekijken / wijzigen.</h3> <blockquote> <p>Ga hiervoor naar&nbsp;:&nbsp;Meldingen per persoon&nbsp;&gt; Bekijken / Bewerken</p> <p><img src="http://actueel.geneanet.org/public/NL/2014/NL_20141120_04.jpg" alt="De verwittigingen per individu" title="De verwittigingen per individu" style="margin: 0 auto; display: block;" /><br /><br />Hier kan u alle verwittigingen per individu bekijken die GeneaNet voor u opvolgt.<br />U kan ze wijzigen of verwijderen.&nbsp; Het is ook mogelijk de laatste resultaten te bekijken.</p> </blockquote> <h3>5/ Voor welk resultaat ?</h3> <blockquote> <p>GeneaNet zal nu uw verwittigingen vergelijken met het geheel van de gepubliceerde gegevens.&nbsp; Elke week, indien natuurlijk één van de vergelijkingen positief uitkomt, zal u een mail ontvangen met een link naar interessante gegevens.</p> </blockquote> <p><br />Een gepersonaliseerde en doeltreffende manier van werken.&nbsp; U zult&nbsp;het vlug niet meer kunnen missen !</p> <center>[ <a href="http://nl.geneanet.org/mes_recherches/individus/" hreflang="nl">Uw verwittigingen per individu bekijken</a> ]</center> <p><br /><br /><em>Rappel : deze tool is voorbehouden aan de leden van de <a hreflang="nl" href="http://nl.geneanet.org/privilege/">Geneanet Premium</a>.&nbsp; De andere leden kunnen steeds gebruik maken van de verwittigingen op familienaam.&nbsp;&nbsp;Hier ook wordt er wekelijks nagekeken naar een familienaam met een welbepaalde plaats en periode.&nbsp; Zie ook onze nota met betrekking tot&nbsp;<a href="http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2013/11/Verwittigingen-op-familienaam%3A-automatisch-de-lijst-ontvangen-van-nieuwe-gegevens-die-u-aanbelangen.html" hreflang="nl">de verwittigingen op familienaam</a>.</em></p> <br /> http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2014/11/De-verwittigingen-per-individu%3A-het-meest-efficient-verwittigingsmiddel.html#comment-form http://actueel.geneanet.org/index.php/feed/atom/comments/32641