Toevoegen

X

De genealogie blog

10 maart 2015

Oud Schrift rond het thema: Geesteziekte in de achttiende eeuw

paleografieJan Caluwaerts en Herman Swinnen houden een oefening “oud schrift”met teksten die draaien rond ‘sinneloosheid’. De inhoud van deze teksten die voornamelijk uit de archieven van notarissen en de schepenbank komen, geeft inzicht in de manier waarop hier in de 18de eeuw naar gekeken en hoe er mee omgegaan werd. Het leren lezen en begrijpen van oud-schrift geeft ons de sleutel om oude vergeten familieverhalen weer boven water te halen. Dinsdag 17 maart 2015 om 19.30 uur in het Cultureel Centrum Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven.Vrije toegang voor leden FV; voor niet leden 3 €. Voor meer info, zie http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be.


20 februari 2015

Kerkhoven van Halle (1500 Vlaams Brabant)

IndexTombes.jpgIn het kader van de Verzameling Grafstenen en Monumenten geef ik graag volgende info:
door de Stad Halle (postcode 1500 - Vlaams Brabant) werd een website online gezet waar op naam e/o datum een grafsteen kan opgezocht worden voor de verschillende kerkhoven van de stad. Alle grafstenen werden gefotografeerd en de ligging van elk graf wordt op een kaart aangegeven (foto van de grafsteen wordt getoond per individuele naam). De website heeft volgend adres: http://begraafplaatsen.halle.be/
mvg Jean Pierre Lucas

30 december 2014

felicitatie

GEACHT FORUM

EEN GOED 2015 TOEGEWENST

HARTELIJK DANK VOOR UW HULP

TOT 2015.

Mw. Seijts


15 october 2014

Grote update Rijksarchief België

RABWat Vlaanderen betreft, zijn vooral parochieregisters toegevoegd en is de uitbreiding het meest voelbaar voor de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Om dit doel te bereiken werden overeenkomsten gesloten met de steden Antwerpen, Aalst, Lokeren, Sint-Niklaas, Lier, … Voor Brussel en Wallonië ligt de focus meer op de uitbreiding van de registers van de burgerlijke stand. In Wallonië situeert die toename zich vooral in de provincie Henegouwen. Het aantal digitale beelden van de registers van de burgerlijke stand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in één klap verdubbeld.

Zoeken in de Parochieregisters
Zoeken in de registers van de Burgerlijke Stand
Voor gebruiksaanwijzing klik hier.

Blogtip: Greta Pittery, Raymond Praet 

12 october 2014

Oorsprong Oostzeehandel en Sonttolregisters

sonttolDe Friezen startten de Oostzeehandel reeds op in de vroege middeleeuwen. Van de 12e eeuw tot ver in de 16e eeuw was Deventer de grote overslagplaats voor goederen uit het achterland (incl. wijn uit het Rheinland en zuidelijker) en westphaalse linnens, tabak en kalkzandsteen etc. Vanaf de Rijn via de IJssel naar Deventer, via Kampen over de Zuiderzee via de Friese havens richting Bergen, Dantzig, Riga etc. Amsterdam heeft kunnen groeien door de val van Antwerpen (Spaanse afsluiting v.d. waterwegen). Het is wel zo dat Friesland tot de Provinciën behoorde en Groningen, Drenthe en alles wat ten oosten v.d. IJssel lag tot Niedersachsen. Dit duurde tot 1648, Vrede van Münster.Daar werd Nederduits gesproken. De plaatsen aan de IJssel en aan de Zuiderzee vormen eigenlijk tezamen met de Friezen tot de grondleggers van de handel op de Oostzee (moedernegotie).

Ingezonden door, en met dank aan J.W.ten Brink / jwtenbrink@planet.nl

Voor iedereen wiens voorouders betrokken waren bij de Hanze zijn de Sonttolregisters een onmisbare bron.

2 februari 2013

Familie Kwantes

In voorbereiding

Van Quantes tot Kwantes, 'Onderwijzers in de polder'
door Julius de Goede en Annemarie de Groot-Kwantes.
400 jaar familiegeschiedenis van de Westfriese familie Kwantes vanaf het eind van de zestiende eeuw en hun nakomelingen tot het midden van de twintigste eeuw.

Alle familieleden en andere geïnteresserden kunnen nu intekenen.
Aan de hand van de belangstelling kan pas een oplage en een definitieve prijs worden bepaald.
Gestreefd wordt naar een publicatiedatum in de zomer van 2013.

Ca. 150 pagina's, ruim geillustreerd in full colour, prijs hopelijk ca. euro 30 exclusief verzendkosten. Intekenen met een mail naar:

info@juliusdegoede.nl

Julius de Goede

8 december 2012

Genealogische Databank

Hallo genealogievriend(inn)en,

Vandaag is op http://www.rijerkerk.net de grens van een kwart miljoen
(250.000) personen overschreden.

Dat op zich is niet zo bijzonder, het wordt pas bijzonder omdat in dit geval
kwantiteit en kwaliteit gelijk op gaan.

Die kwaliteit houden we hier nauwlettend in de gaten, maar een woord van
dank aan velen van jullie is hier zeker op zijn plaats. Regelmatig worden we
door jullie op tik-, lees- en/of interpretatiefouten gewezen, die we dan in
gezamenlijk overleg aan de hand van originele stukken herstellen. Tevens
ontvangen we regelmatig, met originele bronnen onderbouwde, aanvulling van
jullie.

Op deze wijze hebben we de afgelopen jaren in gezamenlijke inspanning een
databank opgebouwd waar velen plezier aan beleefd hebben en nog steeds
beleven.

Overigens wordt nog altijd druk aan deze databank gewerkt. Er is nog
voldoende materiaal voorhanden om kwantitatief verder uit te breiden en de
kwaliteitscontrole is een doorlopend proces.

Het is niet onze gewoonte jullie frequent lastig te vallen met mededelingen
over de grootte van de databank, doch we vonden dit een dusdanige mijlpaal
dat we deze keer de vrijheid hebben genomen dit wel te doen.

Vriendelijke groet,

Cock Rijerkerk, Le Lavandou, France
http://www.rijerkerk.net
http://groups.yahoo.com/group/zuidhollandse_eilanden

Cock Rijerkerk / genealogie@rijerkerk.net

posted by web17.paris.gnet

23 october 2012

Kruisfamilie

boek.jpgwietze ypma:

Bese lezers.

Het boek over de familie Kruis is uit. Deze familie is afkomstig van Andervenne Duitsland.
De prijs is 45 euro, exclusief verzendkosten. Een fraai in een harde omslag, gebonden uitvoering.

m.v.gr.
Wietze Ypma / w.ypma3@kpnplanet.nl


23 juni 2012

Archief Stad en Lande van Gooiland

Het oudste deel van het Archief van Stad en Lande van Gooiland is te vinden met de link  

http://gooijerhistory.blogspot.com   

Het oudste deel begint in de 16e eeuw en eindigt in 1913. Via de link zijn honderden erfgooiersfamilies te vinden.  Van de gemeenten Naarden, Hilversum, Bussum, Laren, Blaricum en Huizen kunnen naamlijsten worden ingezien van 1708, 1805, 1836  . In de studiezaal in Naarden liggen stambomen van genoemde families. Deze stambomen zijn opgemaakt in de jaren 1930-1933 i.v.m. de ontvangst per lid van ca. f 566.-. Een en ander stond in verband met de verkoop van de Erfgooierheide in 1933 aan het Goois Natuurreservaat.

 

 

Frans de Gooijer

Boek over geslacht Van Honsewijk

Omslag boek Van Honsewijk

Enige tijd geleden is een boek uitgekomen over het geslacht Van Honsewijk, een familiegeschiedenis van een bestuurdersgeslacht in Dussen (1465-2011). Een samevatting van de inhoud is te vinden op Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Honsewijk

Ton Lensvelt

posted by web15.paris.gnet

19 juni 2012

Familieboek Kuivenhoven

Hans Groeneveld:

Onlangs heb ik gepubliceerd het familieboek met de titel Een reis door de tijd, van Cuvenhoven naar Kuivenhoven, Kuijvenhoven en Kuyvenhoven.

Het familieboek omvat 480 bladen A4. Het bevat een Voorwoord, een Inleiding, een stamreeks, een genealogie, een stamboom, een index van alle voorkomende personen en een tiental bijlagen. Voorbeelden van die bijlagen zijn, bijzondere feiten, voorbeelden van DTB-inschrijvingen en DTB-aktes, de bestuursstructuur in het Westland in de 16e eeuw, turftonsters, de Parocheschreven van De Lier, kaartboek van het Baljuwschap van Naaldwijk 1620, een familiewapen.

Het vervolg lezen...

8 juni 2012

Familieboek Van de Sandt

Zeven eeuwen Van de Sandt -  Kroniek van 20 generaties

Onlangs is het boek Zeven eeuwen Van de Sandt verschenen. In dit boek hebben Max en Casper van  de  Sandt de resultaten  van  vele  jaren familieonderzoek op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier samen-gebracht. Het  boek  bevat niet alleen de feitelijke genealogische gegevens van de verschillende  generaties, maar  heeft  vooral een  verhalend  karakter. In  een prettig leesbare stijl worden de lotgevallen van de familie, zoals die  zich door de eeuwen heen hebben voorgedaan, beschreven. Aan een aantal markante figuren in de familiegeschiedenis wordt bijzondere aandacht besteed.

Het  boek opent met een beschrijving van de herkomst van de familie in de omgeving van het Duitse stadje Rees aan de Niederrhein. Daar bevond zich omstreeks 1350 een hoeve genaamd Hof up den Sande, met als erfpachter Konrad vamme Sande, de oudste voorvader van het geslacht die wij kennen. Na hem hebben nog zes generaties van de familie op deze hoeve gewoond en gewerkt.

Het vervolg lezen...

4 mai 2012

Stamboomonderzoek ook mogelijk in bib - nieuwsblad.be

BONHEIDEN - Sinds kort kunnen inwoners van Bonheiden en Rijmenam ook genealogische opzoekingen doen in de bibliotheek. Je kan er geboorte- en huwelijksakten inkijken van de jaren 1800 tot 1910.
In de registers kan je zowel zoeken op naam, op geboorte- als op huwelijksdatum. Afdrukken maken is evenwel niet mogelijk, en voor een afschrift moet je je wenden tot de cel Burgerlijke Stand in het gemeentehuis. Daarvoor moet je het jaar en het aktenummer noteren.

Het vervolg lezen...

3 mai 2012

Presentatie familieboek Kuijvenhovens - hethelewestland.nl

Vrijdag 11 mei zal het eerste exemplaar van het familieboek 'Cuvenhoven naar Kuivenhoven, Kuijvenhoven en Kuyvenhoven' gepresenteerd worden in het gemeentehuis in Naaldwijk. Het boek is geschreven door Hans Groeneveld, die daarmee het werk van de in 2006 overleden Jaap Kuijvenhoven, af heeft gemaakt. Kuijvenhoven was jarenlang vrijwilliger bij het Historisch Archief Westland en heeft jaren lang onderzoek gedaan naar zijn familie. Groenewegen pakte het werk in 2009 op en heeft het verbeterd en verder uitgebreid. Het familieboek bevat een inleiding door de heer J.W. Kögeler, voormalig gemeentesecretaris van Naaldwijk en ex-voorzitter van het Genootschap Oud Westland, een inleiding, een stamboom en een genealogie van de familie, een index van de ruim 4000 vermelde familieleden, beginnend met Pieter Cuvenhoven uit ca. 1535 en een aantal bijlagen die een beeld schetsen van het leven in het Westland in de 16e en 17e eeuw.

Het vervolg lezen...

27 avril 2012

Robert Philippo zoekt, graaft en ontdekt - destadgorinchem.nl

H’VELD-G’DAM - Robert Philippo vertelt snel, gepassioneerd en van de hak op de tak. ,,Zal ik dat even uitleggen?’’ De Hardinxvelder houdt zich al ruim twintig jaar bezig met genealogie, oftewel stamboomonderzoek, en sinds 2008 met genetische genealogie met behulp van dna. Philippo heeft zich uitgebreid in de stof verdiept en vertelt er graag over. ,,Het is een ontdekkingsreis.’’

Philippo noemt zijn favoriete tijdsbesteding nog steeds een hobby. Die naam kan het echter bijna niet meer gegeven worden, want hij is er voortdurend mee bezig. Hij geeft het jaar door in heel Nederland lezingen en in elke plaats die hij bezoekt, duikt hij even de registers in. Zijn onbedwingbare nieuwsgierigheid wint het immer van praktische bezwaren. ,,Ik ben besmet met genealogitis!’’ grapt hij.

Het vervolg lezen...

- page 1 of 33