Toevoegen

X

De genealogie blog

4 december 2013

Cursussen genealogie en paleografie in Rotterdam

Cursussen genealogie en paleografie in RotterdamEind januari 2014 beginnen bij de Rotterdamse Volksuniversiteit twee series van 10 lessen: Genealogie (Wat is de herkomst van uw achternaam, waar kwamen uw voorouders vandaan en hoe leefden ze? U leert hoe u stamboomonderzoek verricht en hoe u zo’n onderzoek moet aanpakken) en Paleografie (Het lezen en bestuderen van vroegere handschriften en schrijfwijzen van Nederlandse teksten).

Zie http://www.volksuniversiteitrotterdam.nl/category/genealogie-en-paleografie

8 augustus 2013

KB breidt Webdienst Historische Kranten uit met Nederlands-Amerikaanse kranten

KB breidt Webdienst Historische Kranten uit met Nederlands-Amerikaanse kranteninformatieprofessional.nl:
De webdienst Historische Kranten is aangevuld met zes Nederlands-Amerikaanse kranten opgenomen die het Roosevelt Study Center in Middelburg heeft aangeleverd.
In de negentiende en begin twintigste eeuw maakten vanuit Nederland een kwart miljoen emigranten de oversteek naar de Verenigde Staten, het land van de onbegrensde mogelijkheden. Economisch slechte omstandigheden dwongen velen tot vertrek, maar godsdienst speelde ook vaak een rol. Namen als ‘Holland, Michigan’ zijn in ons land nog steeds bekend en er waren veel meer nederzettingen van Nederlandse immigranten.

Het vervolg lezen...

Niet weggooien!

Niet weggooien!Op 14 augustus 2013 wordt de actie 'Niet weggooien' herhaald, met als doel historisch materiaal uit de Tweede Wereldoorlog veilig te stellen. 

Bij 16 deelnemende instellingen kunt u uw documenten en objecten voorleggen aan experts, die u kunnen adviseren over de juiste manier van bewaren, dan wel aan welke instelling u het materiaal eventueel het beste kunt schenken, zodat het tentoongesteld kan worden danwel beschikbaar blijft ter inzage voor iedereen.

Het vervolg lezen...

7 augustus 2013

Handtekeningen van Rubens en Pieter Breughel de Jonge ontdekt in het Rijksarchief!

Handtekeningen van Rubens en Pieter Breughel de Jonge ontdekt in het Rijksarchief!nieuws.be:
Goed nieuws voor de liefhebbers van kunst(-geschiedenis): in het Rijksarchief werd een document ontdekt met daarop de handtekeningen van de schilders Pieter Paul Rubens en Pieter Breughel de Jonge!
In een akte uit 1627 getuigen Rubens en Breughel over de aanzienlijke som geld die Margriet Ykens schuldig was aan de schilder David Ryckaert (1). Samen met wijlen haar echtgenoot Osias Beert, schilder van stillevens, had Margriet Ykens dit bedrag geleend voor haar winkel.
Naast de namen van de schilders geeft de akte een opsomming van de meubels en schilderijen van het echtpaar die openbaar werden verkocht om de schuld in te lossen, mét de namen van de kopers.
De akte maakt deel uit van een van de vele duizenden dossiers van de Raad van Brabant, die worden bewaard in het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht), waar ze worden geïnventariseerd en door de lezers kunnen worden geraadpleegd.

Het vervolg lezen...

1 juli 2013

In 1878 was de protestantenband aanzienlijk breder dan tegenwoordig

In 1878 was de protestantenband aanzienlijk breder dan tegenwoordigrefdag.nl:
Meer dan 300.000 orthodoxe protestanten zetten in 1878 hun handtekening in een actie voor het christelijk onderwijs, het zogenaamde volkspetitionnement. De geografische spreiding van de ondertekenaars laat duidelijk de contouren zien van de huidige biblebelt, al zijn er ook verschillen.
Onlangs was het weer zover. Een mazelenepidemie in plaatsen waar de vaccinatiegraad niet hoog is leidt steevast tot kaartjes van de biblebelt en beschouwingen over bevindelijk gereformeerden. De combinatie is typerend. Enerzijds wordt met het uit de Verenigde Staten overgewaaide begrip een aantal min of meer aaneengesloten regio’s bedoeld waar veel orthodoxe protestanten wonen. Tegelijkertijd slaat de biblebelt vaak op die orthodoxe protestanten zelf. Maar hoe is die geografische ‘bijbelgordel’ ontstaan? Als vervolg op een eerder artikel in deze krant (RD 23-2) maken we een momentopname van de protestantse schoolstrijd in Nederland in het jaar 1878.

Het vervolg lezen...

4 juni 2013

Een eigenzinnige geloofsgemeenschap 1604 - 2013

Een eigenzinnige geloofsgemeenschap 1604 - 2013boek.be:
Een eigenzinnige geloofsgemeenschap 1604 - 2013 (Gert van Klinken & Geert Luth)
Dit boek vertelt het boeiende verhaal van een kleine, maar vitale geloofsgemeenschap in Ter Apel. Wie het huidige sociaal-maatschappelijke leven wil begrijpen, krijgt een toegang met deze geschiedenis. Ze begint rond het jaar 1600 met een schets van de boerengemeenschap in Westerwolde en de bewoners van het klooster Domus Novae Lucis. Tijdens de geleidelijke overgang naar de Reformatie wordt de laatste prior de eerste predikant. In de negentiende eeuw, na de scheiding van kerk en staat, begint de vrijzinnigheid zich af te tekenen. Centraal staat de vraag hoe juist in Ter Apel, aan het einde van de bewoonde wereld, deze moderne manier van denken kan opkomen.

Het vervolg lezen...

10 mai 2013

Alle Europeanen zijn familie van elkaar

scientias.nl:

NL_20130510_01.jpgWelbeschouwd is Europa één grote familie. Dat stellen onderzoekers nadat ze het DNA van Europeanen onder de loep namen. Alle Europeanen blijken af te stammen van dezelfde groep voorouders die slechts duizend jaar geleden leefde.

Onderzoekers van de University of California, Davis bestudeerden de genen van meer dan 2000 mensen. Deze mensen kwamen uit alle hoeken van Europa, zo schrijven de onderzoekers in het blad PLoS ONE.

De mate waarin mensen genetisch op elkaar leken, bleek af te nemen naarmate ze verder van elkaar vandaan woonden. Maar zelfs wanneer de afstand tussen twee mensen groot was, bleken ze genetisch nog veel gemeen te hebben en af te stammen van dezelfde groep voorouders die ongeveer duizend jaar geleden leefde.

Het vervolg lezen...

6 mai 2013

Hoe 'fout' was opa?

rtl.nl:

Hoe 'fout' was opa?Ontdekken dat je (groot)ouders fout waren in de oorlog is natuurlijk pijnlijk. Toch gaan steeds meer mensen in de archieven op zoek naar de daden van hun eigen familieleden.
Anno 2013 zijn foute ouders nog steeds een pijnlijk onderwerp. Toch duiken mensen, die weten dat hun ouders 'fout' waren het archief in, om te ontdekken wat ze deden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij het Nationaal Archief liggen gegevens over mensen die fout waren. HIER kun je een verzoek indienen.

Het vervolg lezen...

30 avril 2013

KunstNetfilm mei: Historische filmpjes Turnlust 1935-1937

dichtbij.nl:

NL_20130430_01.jpgALKMAAR - In nauwe samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar vertoont KunstNet in mei twee historische filmpjes over gymnastiekvereniging Turnlust.

Het Regionaal Archief Alkmaar stelde een dvd ter beschikking met daarop twee filmpjes uit de jaren 1935 en 1937. De filmpjes werden destijds als cadeau aangeboden aan de toenmalige voorzitter dhr. J.J. Poll. Het eerste filmpje is een openluchtdemonstratie op het terrein van de wielerbaan aan de Sportlaan. Een impressie van de nationale turnkampioenschappen uit 1937 is te zien op het tweede filmpje. De wedstrijden werden destijds in de openlucht op verschillende locaties in de Alkmaarse binnenstad gehouden.

Het vervolg lezen...

27 maart 2013

Amsterdams instituut zoekt afstammelingen Willem van Oranje

rtvnh.nl:

NL_20130327_01.jpgAMSTERDAM Geneticus Sarah Geerards, verbonden aan het Meertens Instituut in Amsterdam, start een grootschalig DNA-onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar afstammelingen van Willem van Oranje.
Volgens Geerards zijn er zeer waarschijnlijk heel veel Nederlanders die een veel sterkere genetische link hebben met Willem van Oranje dan de huidige koninklijke familie, die uit de Friese tak van de Oranje-Nassau's voortkomt. Zo bleek onlangs uit genealogisch onderzoek in het tv-programma 'Verborgen Verleden' bijvoorbeeld dat de acteur Waldemar Torenstra afstamt van 'stedendwinger' Frederik Hendrik, een volle zoon van Willem van Oranje.

Het vervolg lezen...

9 november 2012

WOII-zoekdienst oorlogsbronnen.nl uitgebreid

historiek.net:

De zoekdienst oorlogsbronnen.nl is recentelijk flink uitgebreid. Via de zoekdienst kunnen nu zo'n twee miljoen WOII-gerelateerde documenten bekeken worden.
De site is een initiatief van het zogenaamde Netwerk Oorlogsbronnen, een samenwerkingsverband van DANS-KNAW, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het NIOD.
Via het project worden de collecties van verschillende archieven, bibliotheken en musea bijeengebracht. Edwin Klijn, manager van de zoekdienst:

Het vervolg lezen...

3 juli 2012

Philip Freriks ambassadeur Koloniën van Weldadigheid

rtvoost.nl:

Voormalig nieuwslezer Philip Freriks wordt ambassadeur van de Nederlandse Koloniën van Weldadigheid. Overheden maken zich hard om de Koloniën op de UNESCO Werelderfgoedlijst te krijgen.
In Overijssel waren in het begin van de 19e eeuw in Ommerschans en Willemsoord Koloniën gesticht. Voorouders van Freriks blijken in de voormalige armenkoloniën te hebben gewoond.

Het vervolg lezen...

28 juni 2012

Op sterfbed spijt van emigratie

rnw.nl:

Beeldend kunstenaar Rosemary Sloot dacht altijd dat haar moeder gelukkig was in Canada. Tot die haar op haar sterfbed vertelde dat ze van één ding spijt had: haar vertrek uit Nederland. Met een expositie over haar ouders wil Sloot laten zien hoe moeilijk het leven voor emigranten uit de jaren '50 kon zijn.

'Ze zei het heel rustig. De emigratie naar Canada was te zwaar voor haar geweest.' In de stem van Rosemary Sloot klinkt nog steeds licht ongeloof als ze over de telefoon het verhaal van haar moeder vertelt. 'Ik was in shock en probeerde haar ervan te overtuigen hoe mooi en fijn het in Canada was. Het was er toch zo stil en het landschap zo prachtig? Ze liet me uitpraten en zei toen alleen 'nee'. Omdat ik haar niet nog verdrietiger wilde maken, liet ik het onderwerp rusten.'

Het vervolg lezen...

25 juni 2012

VU brengt slaveneigenaren uit 1863 in beeld

waterkant.net:

Nooit eerder was er onderzoek gedaan naar de slaveneigenaren die in Nederland woonden ten tijde van de afschaffing van de slavernij in 1863. Docent geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam Dienke Hondius heeft samen met haar studenten en onderzoekers van het Nationaal Archief en het Stadsarchief Amsterdam het initiatief genomen dit wèl te doen.
Het onderzoeksteam onder leiding van Dienke Hondius geeft inzicht in de Amsterdamse connecties met de slavernij door middel van een kaart, die zij op basis van hun onderzoek ontwikkelden. Dinsdag 26 juni presenteren de studenten de eerste kaart en overhandigen deze aan prominente spelers op het gebied van slavernijverleden, Amsterdamse historie en erfenis.

Het vervolg lezen...

22 februari 2012

Workshop genealogisch onderzoek KNIL-militairen - historiek.net

Bij Museum Bronbeek in Arnhem is in april een workshop te volgen rond genealogisch onderzoek naar militairen die dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).

Wie genealogisch onderzoek doet naar zijn of haar voorouders kan te maken krijgen met KNIL-militairen. Voor specifieke informatie daarover kan onder meer terecht bij het Nationaal Archief in Den Haag.
Tijdens de workshop zal archivaris Geert de Kinkelder een voordracht geven waarbij hij in woord en beeld overzicht en inzicht wil bieden aan mensen die voor onderzoek naar KNIL-militairen het Nationaal Archief willen raadplegen.

Het vervolg lezen...

- page 1 of 3