Toevoegen

X

De genealogie blog

30 augustus 2012

Naturalisatie van Indische of Indonesische personen 1933-1995

CBG:

Dennis de Calonne beheert een groeiende database van naturalisaties van Indische en Indonesische personen tot Nederlander. Deze database staat sinds 22 mei van dit jaar online en wordt regelmatig geupdate. Sinds 24 augustus 2012 bevat de database de namen van 7300 personen uit Indië / Indonesië die tussen 1933 en 1995 zijn genaturaliseerd tot Nederlander.

Naturalisatie tot Nederlander gebeurt door het aannemen van een speciale wet. De achterliggende wetsvoorstellen zijn gewoon openbaar, net als andere wetsvoorstellen. Op de archiefsite van de Staten-Generaal worden alle wetsvoorstellen van 1814 tot en met 1995 ontsloten voor het publiek. Uit deze bron put Dennis de Calonne ten behoeve van zijn database. De database bevat naast de namen ook informatie over geboortedatum en -plaats, woonplaats, beroep, gegevens over eventuele echtgeno(o)t(e) en kinderen, eventuele verleningen en wijzigingen van achternaam en een bronverwijzing.


Het vervolg lezen...

20 augustus 2012

Nieuw op GeneaNet : 'Facebook Connect'

GeneaNetFacebook00.jpgEen nieuwigheid voor de zomer: de mogelijkheid om verbinding te maken met GeneaNet via 'Facebook Connect'. 
Met maar één doel voor wie Facebook gebruikt:  vlug en gemakkelijk verbinding maken met GeneaNet zonder eerst zich te moeten inschrijven.


Het vervolg lezen...

Historische gerechtelijke gegevens Veluwe gedigitaliseerd

historiek.net:

Het Gelders Archief heeft een groot deel van het Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom gedigitaliseerd en op internet geplaatst. Volgens de archiefinstelling gaat het om een rijke bron van historische gegevens voor genealogen, streek- en rechtshistorici.

Het ORA Veluwe en Veluwezoom heeft betrekking op een groot gebied in Gelderland: het landrostambt van Veluwe en richtersambt van Veluwezoom. Het landrostambt van Veluwe omvatte tien scholtambten (bestuurlijke gebieden): Ede, Barneveld, Nijkerk, Putten, Ermelo, Doornspijk, Heerde, Epe, Apeldoorn en Voorst. Het richtersambt van Veluwezoom omvatte de scholtambten Rheden, Brummen en Renkum.

Het vervolg lezen...

18 augustus 2012

Stadsarchief Rotterdam maakt militieregisters toegankelijk

historiek.net:

Stadsarchief Rotterdam gaat militieregisters uit de periode 1814 tot 1902 toegankelijk laten maken voor het publiek. De archiefinstelling heeft dat woensdag bekendgemaakt.
In militieregisters werd de administratie bijgehouden van alle mannen die werden opgeroepen voor de dienstplicht. In 1811 werd bepaald dat op iedere honderd inwoners één militielid moest worden aangewezen. Door een tekort aan vrijwilligers werd er geloot. Dit werd bijgehouden in lotingsregisters. Later gold de militaire dienstplicht voor alle mannen vanaf achttien jaar. Tot 1941 werden registers opgemaakt van alle jongemannen die werden opgeroepen voor de dienstplicht.

Het vervolg lezen...

Oud schrift voor beginners in de Semse

Nieuwsblad.be:

ZEMST - De heemkundige kring “de Semse” vzw organiseert sinds enige tijd een cursus oud schrift. Docenten zijn Paul Behets en Libert Loosen.
Paul heeft vorig schooljaar een cursus gegeven voor gevorderden en Libert geeft les aan beginnelingen. Iedereen die in de archieven gaat zoeken, zij het voor genealogie (familiekunde) of heemkundig onderzoek, wordt geconfronteerd met “oud schrift”. De cursus is tweeërlei: het leren lezen van het “oud schrift” (transcriptie) en het begrijpen van wat er op de documenten staat.

Het vervolg lezen...